e-mail
 

 

 
 
 
Publikációk / Publications
 
 

Articles

1989

Egy flamand utazó pozsonyi élményei 1662-ből. - De belevenissen van een Vlaams reiziger in Pozsony (1662). Erasmus, 1989. tavasz. 31-34. p.

2005

Velikaši i kultúra knjige u 16. i 17. stoljeći na granici dviju država. - Donjolendavski dvor obitelji Bánffy/Banić i njihova knjižna naobrazba. - Sárvánski i pottendorffski dvor obitelji Nádasdy i njihova knjižna naobrazba. - Güssinški dvor obitelji Bátthyány i njihova knjižna naobrazba. In: Plava krv, crna tinta. Knjižnice velikaških obitelji od 1550. do 1700. Urednik: Ivan Kosić. Zagreb, 2005, NSK. 11-16., 61-104. p.

Aristokrati a knižná kultúra na hraniciach dvoch ríš. Dvor rodiny Bánfiovcov v Dolnej Lindave a knižná kultúra. Dvor rodiny Nádašdyovcov v Sárvári a Pottendorffe a knižná kultúra. Dvor rodiny Baanovcov v Güssingu a knižná kultúra. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň. Šžachtické knižnice 1500-1700. Katalóg zostavila: Klára Komorová. Martin, 2005, SNK. 11-16., 61-104. p.

2007

Nacionalne knjižnice u vremenima promjena. In: 400. obljetnica Nacionalne i Sveučilišne Knjižnice u Zagrebu. Znanstveno-strušni skup. Zagreb, 9–11. svibnja 2007. Red. Mirna Willer. Zagreb, 2007, NSK (CD-ROM kiadás) 79-86. p.

2008

Izucsenije vozvrasennüh v Sarospatak biblij szemji Rakoci. In: Sarospatakszkaja kollekcija i isztorija ee vozvrasenija v Vengriju. Szbornyik sztatyej. Otvetsztvennüje redaktorü: Jekatyerina Jurjevna Gennyijeva, Istvan Monok. Moszkva, 2008, Rosszpen. 53-71. p.

[Predgovor - Foreword] In: Books with Baron Moritz Kornfeld's ex libris in the collections of Nizhny Novgorod State Scientific Library im. V. I. Lenina. Catalogue comp. By T. Andreeva, N. Golubeva, L. Mishina. Nizhny Novgorod, 2007 [2008] 6-9. p.

2012

As bibliotecas privadas e a leitura na época moderna. Uma visao geral dos rumos da pesquisa na Europa. Livro. Revista do núcleo de estudos do ivre e da ediçao (Sao Paolo). 2(2012) 259-271. p.

2014

Sobre a história da Biblioteca Nacional da Hungria. Livro. Revista do núcleo de estudos do livre e da ediçao (Sao Paolo). 4(2014) 225-234. p.

2017

A Imprensa Universitária de Buda a Serviço da Formaçao da Consciencia Nacional dos Países da Europa Central, 1648-1866. In: Livros e Universidades. Organizado por Marisa Midori Deaecto, Plinio Martins Filho. Sao Paolo, 2017, Editora Com-Arte. 143-152. p.

2018

Proměnlivé rolle Mezinárodni společnosti pro hungarologii. In: Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Ed. Jiří Januška. Praha, 2018, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 19-24. p.

Peregrinatio academica, vel legatio diplomatica. Zahraničná cesta Petra Bethlena v rokoch 1627–1629. Historické Štúdie, 52(2018), 57–64.

2019

Opisy európskych knižnic ad uhorských cestovateľov zo 16.-17. storočia. In: Historik na cestách. Jubileum Viliama Čičaja. Red. Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová. Bratislava, 2019, VEDA, HÚ SAV. 217-230. p.

Os manuscritos de Georg Lukács. A Coleçao Pública como Local de Memória. Livro (Sao Paolo), 7/8(2019), 395-399. p.

2021

A formação das bibliotecas científicas na Hungria dos primórdios da era moderna. Livro. Revista do núcleo de estudos do livre e da ediçao (Sao Paolo). 9/10(2021), 75-83. p.

top
 

Book, Ed. by

2008

Sarospatakszkaja kollekcija i isztorija ee vozvrasenija v Vengriju. Szbornyik sztatyej. Otvetsztvennüje redaktorü: Ekatyerina Jurijevna Gennyijeva, Istvan Monok. Moszkva, 2008, Rosszpen. 149 p.

2015

Peregrinus sum. Studies in History of Hungarian-Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday. Ed. by Margriet Gosker, István Monok. Budapest-Amsterdam, 2015. 292 p.

top
 

Book reviews

2005

[Didilescu, Florin:] Tipărituri de Strasbourg în colecţia de patrimoniu a Bibliotecii "A. D. Xenopol" Arad. Catalog secolele XV-XVIII. - Livres strasbourgeois dans le fonds patrimonial de la Bibliothaque "A. D. Xenopol" d'Arad. Catalogue XVe-XVIIIe siècles. [Catalogue par Florin Didilescu] Arad, 2003, Editions Nigredo. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale 1(2005) 372-374. p.

Eesti vanimad raamatud Talinnas. - Die ältesten estnische Bücher in Tallinn (Reval). Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog) Lea Köiv, Mare Luuk, Larissa Petina, Tiiu Reimo, Urve Sildre. Näituse ja kataloogi kujundus (Ausstellungs- und Kataloggestaltung) Rene Haljasmäe, Tulvi-Hanneli Turo. Tallinn, 2000. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 320-323. p.

Bartol Kašić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Zbornik radova o djelu Bartola Kašića. Urednik: Ivan Kosić. 2. izd. Zagreb, 1999, Nacionalna i sveučilišna knjižnica. 221 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 357-358. p.

[Sto u tisucu] 100 u 1000. Najznamenitije hrvatske knjige u proteklom tisucljecu. Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, prosinac 2000. - siječanj 2001. Katalog izložbe. Izložba je i prilog proclavi 550-te obljetnice rođenja Marka Marulića i 500-toj obljetnici Judite, prvoga auktorskog epa na hrvatskom jeziku. 220 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 352. p.

Kosić, Ivan: Marco Marulić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. 500. obljetnica Judite i 550. obljetnica rođenja. Katalog izložbe obržane u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Zagreb, 24. svibnja - 30. lipnja 2001. Zagreb, 2001, Nacionalna i sveučilišna knjižnica. 279 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 360. p.

2007

Katalog kniga XVI. st. u Metropolitanskoj Knjižnici u Zagrebu. - Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Metropolitana Zagrabiensi asservantur. Composuit Vladimir Magicć. Zagreb, 2005, Hrvatski državni archiv. 719 p. - Magyar Könyvszemle, 2007. 257-258. p.

Lietuviškai Biblijai - 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas. Tarptautinės parodos katalogas. - 400 Jahre litauische Bibel. Bibelübersetzer Johannes Bretke. Katalogs der internationalen Ausstellung. Sudarytojos/Zusammengestellt von Ona Aleknavičiėne, Jolanta Zabarskaite. Vilnius, 2002, Lietuvos dailes muziejus. - Magyar Könyvszemle, 2004. 313-314. p.; Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 388-390. p.

Bibliotheca Revaliensis ad D. Olai. Tallinn Oleviste Raamatukogu. Revaler Bibliothek zu St. Olai. Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog) Lea Köiv, Mare Luuk, Tiiu Reimo. Näituse ja kataloogi kujundus (Ausstellungs- und Kataloggestaltung) Tiia Eikholm, Rene Haljasmäe, Tulvi-Hanneli Turo. Artiklid (Aufsätze) Kyra Robert, Mare Luuk, Tiiu Reimo, Endel Valk-Falk. Tallinn, 2002. 192 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 430-432. p.

2008

Knyigi iz szobranyia knyazej Esztergazi v moszkovszkih bibliotekah. - Bücher aus der Sammlung der Fürsten Esterházy in Moskauer Bibliotheken. Katalog. Der Katalog wurde geschafft von: Karina A. Dmitrijeva, Nikolaj N. Subkov et alii. Moszkva, 2007, Rudomino. - Magyar Könyvszemle, 2008. 221-223. p.

2009

Elena-Maria Schatz-Robertina Stoica: Catalogul colectiv al incunabuleleor din România. Bucureşti, 2007, CIMEC - Magyar Könyvszemle, 2009. 394–396. p.

2010

Knyigi iz csasztnovo szobranyija grafa Fridricha Vernera fon der Sulenburga v Moszkovszkih bibliotekah. - Bücher aus der Privatsammlung des Grafen Friedrich Werner von der Schulenburg in Moskauer Bibliotheken. Katalog. Projektleiterin Jekatyerina Jurievna Genyijeva. Der Katalog wurde geschafft von: Karina A. Dmitrijeva, Nikolaj N. Subkov et alii. Moszkva, 2009, Rudomino), 186 p. - Magyar Könyvszemle, 2009. [2010] 546-548. p.

2010

Elena-Maria Schatz-Robertina Stoica: Catalogul colectiv al incunabuleleor din România. Bucureşti, 2007, CIMEC - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 6(2010). 403-406. p.

2011

Komorová, Klára: Knižnica Zachariáša Mošovského. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. - Magyar Könyvszemle, 2011. 280282. p.

Saktorová, Helena: Turzovské knižnice. Osobné knižné zbierky a knihy dedokované èlenom rodu Turzovcov. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. - Magyar Könyvszemle, 2011. 282-284. p.

Bitskey, István: Petrus Cardinalis Pazmany, Archiepiscopus Strigoniensis. Trnava, 2010, Trnavská univerzita v Trnave. - Magyar Könyvszemle, 2011. 284. p.

2012

XVI-XVII a. lituanika. Lietuvos mokslu akademijos bibliotekoje. Katalogas. - Lithuanica saeculi sexti decimi et septimi decimi ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae. Catalogus. Sudaré/Concinnaverunt Daiva Narbutiené, Violeta Radviliené, Dalia Rauckyté-Bikauskiené. Vilnius, 2007, Lietuvos mokslu akademijos biblioteka. Magyar Könyvszemle, 2012. 276-277. p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 8(2012). 383-385. p.

2014

Komorová, Klára: Knižnica Zachariáša Mošovského. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 10(2014) 467-469. p.

2015

Album amicorum, Pieminas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvija Universitates Akademiskaja biblioteka, Rokrakstu katalogs, - Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.-19. Jh.), Handschriftenkatalog, Sastadijusi/Zusammengestellt von Aija Taimina, Riga, 2013, LU Akademiskais apgads. - Magyar Könyvszemle, 131(2015), 237-239. p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 11(2015) 335-338. p.

Saktorová, Helena: Turzovské knižnice. Osobné knižné zbierky a knihy dedokované členom rodu Turzovcov. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 11(2015) 358-361. p.

2017

Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi, Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830), Recuperarea unei indentităţi culturale - Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1930), Recovery of a cultural identity, Studiu introductiv / Introduction by Eva Mârza, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2016. - Magyar Könyvszemle, 133(2017), 371-373. p.

2020

Publications récentes en Slovaquie. – Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 16(2020), 412-414. p.

A Zaragozai Egyetem (Universidad de Zaragoza) újabb könyvtörténeti kiadványai. – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 70-75. p.

Manuscrisele medievale ocidentale din România. Census. Compil. de Adrian Papahagi (coord.), Adinel-Ciprian Dincâ, în colaborare cu Anreea Mârza, Iaşi, Polirom, 2018 (Biblioteca medievală). – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 82-84. p.

Újabb szlovák könyvtörténeti kiadványok. – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 161-163. p.

Cseh könyvtörténeti kiadványok. – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 164-166. p.

Câteva gânduri despre bibliotecari. In: Andreea Mârza: Portretul unui iluminist ardelean. Bibliotecarul Imre Dániel (1754-1804). Cluj-Napoca, 2020, MEGA. 9-12. p.

top