e-mail
 

 

   Curriculum Vitae    Curriculum Vitae     Wissenschaftlicher Lebenslauf

 
 
 
Szakmai életrajz / Curriculum Vitae
 
 

Zalamerenye, 1956. július 10.

Szeged, József Attila Tudományegyetem, oklevél 1982: ”magyar-történelem szakos középiskolai tanár, aki latin nyelvből speciális képzésben részesült

Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, oklevél 1987, ”könyvtáros

Egyetemi doktor: József Attila Tudományegyetem, Szeged: 1983

Kandidátus, irodalomtudomány: 1992

Főiskolai tanár: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged: 1993

Egyetemi docens: Eszterházy Károly Főiskola, Eger: 2005

Egyetemi docens: Szegedi Tudományegyetem, Szeged: 2010

Habilitáció: Szegedi Tudományegyetem, Szeged: 2011

MTA doktora: 2011

Egyetemi tanár: 2012

Családi állapot: nős (1983: Keveházi Katalin), 4 gyermek (1985: Sára, 1987: Júlia Anna, 1989: Kristóf, 1991: Borbála)

 
 

Munkahelyek

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, főigazgató, 2013-

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (2016-tól Egyetem), Eger, kurzusgazda, könyvtörténet 2002-, egyetemi docens 2005-2012, tanszékvezető: Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék, 2011-2014; egyetemi tanár 2012-2022; Neveléstudományi Doktori iskola, törzstag, 2012-2022

Szegedi Tudományegyetem, JGYTF és a BTK régi könyves könyvtáros képzés felelőse, meghívott előadó 2000-2005; tudományos főmunkatárs, egyetemi docens 2010-2014, tanszékvezető: Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék (2014-től: Kulturális Örökség és Humáninformációtudományi Tanszék ), 2011-2014; egyetemi tanár: 2014-2022

Országos Széchényi Könyvtár, főigazgató, 1999-2009

Pázmány Péter Tudományegyetem, Művelődéstörténeti doktori iskola tagja, 1998-2002

Eötvös Loránd Tudományegyetem, BTK könyvtártudományi doktori program, meghívott előadó, 1998-2000

József Attila Tudományegyetem, Európa Tanulmányok Központ, programvezető, az Európa Művelődése szak felelőse, 1999 (megbízás) - a Szegedi Felsőoktatási Szövetség integrált európai tanulmányi PHARE pályázatának a lebonyolítása, Európa művelődése szak megalapítása, akkreditáltatása, illetve az ehhez kötődő képzésformák kialakítása

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Művelődéstörténeti Intézet 1996-1999, igazgató - az Intézet megalapítása, nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerének kialakítása, és az ide tartozó 5 tanszék munkájának összehangolása, közös képzés, kutatás indítása

József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, a könyvtár szak felelőse, 1995-1999 (megbízás), 1999-2000 a régi könyves könyvtáros képzés felelőse (megbízás), - az egyetemi könyvtár szak megalapítása, a képzés folyamatos irányítása

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtártudományi Tanszék 1989- (másodállás, mb. tanszékvezető); 1993-1999 (tanszékvezető) - a Tanszék megszervezése, a főiskolai képzés beindítása, a megalakult Tanszék vezetése

József Attila Tudományegyetem, Központi Könyvtár, Régi Könyvek és Kéziratok Osztálya 1993-1999 (tudományos tanácsadó)

József Attila Tudományegyetem, egyetemi főtitkár 1992

József Attila Tudományegyetem, Központi Könyvtár, Régi Könyvek és Kéziratok Osztálya 1982-1991 (könyvtáros, főkönyvtáros) - a könyvtár régi könyv gyűjteményének megszervezése, munkatársakkal történő kialakítása, a kiadási tervek összeállítása, és a kiadványok menedzselése

 
 

Külföldi oktatási tevékenység

Université Bordeaux-Montaigne, professeur invité, 2023

Sorbonne Paris 1, École d'histoire, professeur invité, 2018

Universität Wien, Vergleichende Literaturwissenschaft, Gastprofessor, 2018

École normale supérieur (Paris), professeur invité, 2017

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erasmus-Pprofessor, 2016

École nationale des chartres (Paris), professeur invité, 2014

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Cluj Napoca), Bölcsészettudományi Kar, meghívott előadó, 2010-2011

Jyväskylän Yliopisto - University of Jyväskylä, Hungarológiai Intézet, meghívott előadó, 2009

Alma Mater Studiorum, Universita di Bologna, Sede di Ravenna, Facolta di conservazione dei beni culturali, professore invitato, 2008

École pratique des hautes études (Paris), professeur invité, 2000/2001, 2007

 
 

Oktatási terület

Régi magyar irodalomtörténet:

- JATE BTK 1983-1989

Magyarország művelődéstörténete a 16-17. században:

- JATE BTK 1987-,
- EPHE (Paris) 2000-2001, 2007

Könyv- és olvasmánytörténet a 3-17. században:

- JGYTF 1989-2005,
- JATE 1995-2005,
- EKTF 2002-,
- SZTE 2010-

A könyvtörténeti kutatás módszertana, a kommunikációrendszerek történeti változása:

- JGYTF 1989-2005,
- JATE 1995-2005,
- EKTF 2002-

Kora újkori olvasmánytörténeti forráselemzés:

- PPTE művelődéstörténeti doktori program, 1998-

A Kárpát-medence olvasás-, és könyvtártörténete:

- ELTE könyvtártudományi és reneszánsz művelődéstörténet doktori programok,
  1998-2000

A könyvtörténeti kutatás módszertana, a Kárpát-medence könyvtörténete:

- Paris, EPHE 2000-2001, 2007;
- Universita di Bologna, Sede di Ravenna, Dipartimento di storie e metodi per la
  conservazione dei beni culturali, 2008;
- Jyväskylän Yliopisto - University of Jyväskylä, Hungarológiai Intézet, meghívott
  előadó, 2009;
- SZTE 2010-;
- EKTF 2010-;
- Paris, ENC 2014;
- Paris, ENS 2017;
- Paris Sorbonne1, 2018;
- Wien Uni., 2018

A könyvtárügy aktuális problémái:

- EKTF 2010-;
- SZTE 2010-;
- Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Cluj Napoca), Bölcsészettudományi
  Kar, meghívott előadó, 2010-2011

A kulturális örökség rétegei, a fogalom története, elmélete:

- EKF 2010-;
- SZTE 2012-
 
 

Kutatási programok irányítása

A kora újkori Magyarország olvasmányainak számítógépes adatbankja, 1992-1999 - OTKA

Az európai könyvkultúra és Magyarország. Szakirodalmi szöveggyűjtemények összeállítása és kiadása, 1992-1999 - Pro cultura renovanda Hungariae, PHARE

A 16-17. század magyarországi olvasmányai, 1988-1999 - MKM, OM

A Kárpát-medence kora újkori művelődése. Oktatás és kutatás, 1991, 1992-1993 - MTA-SOROS Alapítvány

Kora újkori iratrepertóriumok, 1994-1998 - OTKA

A Kárpát-medence humanistái, 1997-2000 - OTKA, BALATON, IST

Régi magyar olvasmányok virtuális könyvtára, 1999-2000 - NIIF, IKTA

Bibliotheca Eruditionis, 2000 - OM, IKTA, OSZK

Bibliotheca Corviniana Digitalis, 2002 - OSZK, UNESCO, EU

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei és kézirata, 2004-től - OSZK, NKA, MEH, TÁMOP, Bethlen Alap

A kulturális örökség digitális átalakulása - TÁMOP

Adattechnológia alkalmazása speciális bölcsészettudományi területen - Szuperszámítógép a nemzeti virtuális laboratórium - TÁMOP

A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecenatúrájáról, 2015-2018; 2019-2024 - OTKA

Europa humanistica, 2021– – THE

 
 

Hosszabb külföldi tanulmányutak

1986: Bruxelles, 4 hónap (MÖB), Roma 2 hét (JATE)

1987: Zágráb, 1 hónap (MTA, MKM, OTKA)

1988: Kassa, 1-1 hónap (MTA, MKM, OTKA)

1989: Tours, 1 hónap (CESR)

1990: Bruxelles, 1 hónap (MÖB)

1992: Wolfenbüttel, 1 hónap (MTA Irodalomtudományi Intézet)

1993: Lyon, 1 hónap (Lyon Université I.), Wolfenbüttel, 3 hét (HAB)

1994: Wolfenbüttel, 3 hónap (MELLON)

1995: Güssing, Eisenstadt, Wien, 1-1 hónap (OTKA, OKTK, Osztrák-Magyar Akció Alapítvány)

1996: Eisenstadt, Wien 1-1 hónap (OTKA, OKTK, Osztrák-Magyar Akció Alapítvány)

1997: Amiens, Paris, 1-1 hónap (Amiens Université, OKTK, FEFA)

1998: Paris, Bruxelles 1-1 hónap (K+F, BALATON)

1999: Nagyszeben 1 hónap (K+F)

2000: Brassó, Paris 1-1 hónap (OTKA, EPHE)

2001: Paris 1 hónap (EPHE)

2002: Roma, 1 hónap (NKÖM)

2003: Paris, 1 hónap (MELLON)

2006: Moszkva, 2 hét (OKM)

2007: Wolfenbüttel 2 hét (HAB)

2008: Bologna, 1 hónap (Bologna, Istituto di Studi Avanzati)

2009: Moszkva (20 nap)

2010: Párizs (40 nap), Leipzig (2 hét)

2011: Leipzig (2 hét), Bruxelles (1 hét)

2012: Wolfenbüttel (1 hónap), Strasbourg (1 hét)

2013: Gyergyószentmiklós (1 hét), Róma (1 hét), Wien (1 hét)

2014: Párizs (2 hét), Colmar (1 hét), Gyergyószentmiklós (1 hét)

2015: Colmar (1 hét), Strasbourg (1 hét)

2016: Berlin (1 hét)

2017: Párizs (1 hónap), Burgenland (2 hét)

2018: Burgenland (2 hét)

2019: Strasbourg (1 hét), Nagydisznód, Gyergyószentmiklós (2 hét)

2020: Ausztria (Güssing, Maria Enzersdorf, Sankt Lambrecht, Lambach, Schlierbach (2 hét))

2021: Güssing (1 hét)

 
 

Szerkesztőbizottsági tag: Magyar Könyvszemle 1990-, társszerkesztő 2000-, főszerkesztő 2008-

Szerkesztőbizottsági tag: Új Erdélyi Múzeum, majd Új Magyar Múzeum 1990-1993

Szerkesztőbizottsági tag, rovatszerkesztő: Hungarológia 1999-2001

Felelős szerkesztő: Hungarológiai Értesítő (internet változat) 1997-2001

Szerkesztőbizottsági tag: Századok 1999-2007

Szerkesztőbizottsági tag: Hungarian Studies Review, Toronto 2000-2010

Szerkesztőbizottsági tag: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények, 2002-

Tudományos Tanács Tagja: Acta Comeniana (Praha), 2003-

Szerkesztőbizottsági tag: Italia and Italy. La rivista centro-europea della cultura italiana, Budapest, 2003-2009

Szerkesztőbizottsági tag: Ungarn Jahrbuch, München, 2004-

Szerkesztőbizottsági tag: Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged, 2004-2005

Szerkesztőbizottsági tag: Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 2007-

Szerkesztőbizottsági tag: Kaleidoscope - Integrált Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Lap. Kaleidoscope - Integrated Magazine of History of Science, Culture and Medicine, 2010-

Szerkesztőbizottsági tag: Revista Romănă de istorie a Cărţii. Bucureşti, Biblioteca Natională a Romaniei, 2011-

Tudományos Tanács tagja: WEB-FU - Elektronische Beiträge des Instituts für Finno-Ugristik, Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, 2011-

Tudományos Tanács tagja: Livro, Revista do Núcleo de Estudos do Livro e da Ediçao, Sao Paolo, Brazília, 2011-

Tudományos Tanács tagja: Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, Genève, Droz, 2012-

Tudományos Tanács tagja: Per aspera ad astra. A Pécsi Tudományegyetem egyetem- és művelődéstörténeti folyóirata, 2013-

Tudományos Tanács tagja: Livraisons d'histoire de l'architecture (Paris), 2014-2021

Tudományos Tanács tagja: Crisopoli. Bolletino del Museo Bodoniano di Parma, 2014-

Tudományos bizottság tagja: Studia historica Adriatica ac Danubiana. Periodico delle relazioni storico-culturali tra i paesi dell'area adriatico-danubiana (Trieste), 2016-

Szerkesztőbizottsági tag: Erdélyi évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve, 2017-

Tudományos bizottság tagja: Quaderni Vergeriani, Annuario dell' Associazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Guilia "Pier Paolo Vergerio", 2019-

Szerkesztőbizottsági tag: Polymatheia. Művelődés- és Neveléstörténeti Folyóirat, 2020-

Tudományos Tanács tagja: Apulum. Historia et Patrimonium, Alba Iulia, 2020-

 
 

Sorozatszerkesztő

Könyvtártörténeti Füzetek 1981-2022

Lymbus. Művelődéstörténeti Tár (Petneki Áronnal) 1990-1999

Olvasmánytörténeti Dolgozatok 1991-2003

A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai 1996-

Lectura 1997-1999

Libri de libris (Karsay Orsolyával) 2000-; (Gyurgyák Jánossal) 2006-2009

Nemzeti Téka (Kégli Ferenccel) 2000-2006

Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae 2002-2009

Die Hungarica-Sammlung der Bibliothek der Franckesche Stiftungen (Brigitte Klosterberggel) 2002-2020

Documenta Hungarorum in Gallia (Csernus Sándorral), 2002-2020

Amor Librorum hasonmás sorozat (Kossuth Kiadó) főszerkesztő 2003-2020

Magyar Helikon (Helikon Kiadó) 2004-2005

L'Europe en réseaux. Contributions a l'histoire de la culture écrite 1650-1918 - Vernetztes Europa. Beiträge des Kulturgeschichte des Buches 1650-1918, (Frédéric Barbier-vel, Marie-Elisabeth Ducreux-vel, Martin Svatossal, Ring Évával), Leipzig, Budapest 2005-2020

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei 2005-

Magyar Kultúra Emlékívek (Szeged Papír KFT) 2005-2020

Res Libraria (Universitas Kiadó, OSZK; Madas Edittel, Lipták Dórával) 2006-2019

Bavarica et Hungarica (OSZK, BSB, UIM; Rolf Griebellel, K. Lengyel Zsolttal), 2008-2019

A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 2008-2020

Supplementum Corvinianum (OSZK) 2008-2020

Értékőrző könyvtár, hasonmás sorozat (Kossuth Kiadó) 2009-2020

A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Sectio Iuvenum (Eger, Eszterházy Károly Főiskola) 2011-2020

Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin, (Kovács Bálinttal és Stefan Troebsttel), Leipzig-Eger, 2011-

Kulturális örökség (Kossuth Kiadó, EKF), 2012-2021–

A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok (Eger, Eszterházy Károly Főiskola), 2013-2020

Schriftmedien. Kommunikations- und buchwissenschaftliche Perspektiven / Written Media. Perspectives in Communication and Book Studies (De Gruyter Kiadó, Berlin), 2015-2021

Lichniae ex Bibliotheca Academiae Scientirarum Hungarica (JAFFA Kiadóval), 2016-2020

Esterhazyana. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Esterházy Közleményei. Sorozatszerk. Viskolcz Noémi. Szerkesztőbizottság Király Péter, Kiss Erika, Monok István, Viskolcz Noémi, Zvara Edina. 2019-

Europica varietas Tokajensis, főszerkesztő, 2022-, Dissertationes (THE-L'Harmattan), szerkesztőbizottsági tag, 2022-


Europica varietas Tokajensis, főszerkesztő, 2022-, Fontes (THE-L'Harmattan), szerkesztőbizottsági tag, 2022-

Europica varietas Tokajensis, főszerkesztő, 2022-, ΔΩΡΟΝ (THE-L'Harmattan), szerkesztőbizottsági tag, 2023-

 
 

Kuratóriumok, szakmai bizottságok

Az MTA Könyvtártörténeti és Bibliográfiai Munkabizottsága, tag 1987- ; titkár 1991-2000, elnök 2018-

Gróf Mikó Imre Alapítvány az Erdélyi Múzeum Egyesület támogatására, a kuratórium tagja 1991-, elnöke 2002-

Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesület, tagja 1999-, felügyelő bizottság elnöke 1999-2010, elnöke: 2015-2021

Gróf Klebelsberg Kunó Alapítvány a külföldön lévő magyar vonatkozású dokumentumok feltárására, a kuratórium tagja 1999-2009

Conference of European National Librarians, tag 1999-2009, Executive committee tag, 2005-2008

Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány, a kuratórium tagja 1999-2002

Informatikai és Könyvtári Szövetség, Tudományos és Szakkönyvtári Tagozat, vezetőségi tag 1999-2003

Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány, felügyelő bizottsági tag, 2000-2003

Université de Paris-Sorbonne IV. Centre de recherche sur l'Histoire de l'Europe centrale, membre du Conseil scientifique, 2000-2010

MTA Művelődéstörténeti Bizottság tagja 2000-, titkára 2000-2005; elnöke 2005-2017

Társadalmi szervezeteket támogató NKÖM alap, irodalmi szervezeteket támogató kuratórium tagja 2001-2005

Kuratorium des Ungarisches Institut München e. V., tag 2001- , alelnök 2002-2007, elnök 2007-2012

Szlovák Nemzeti Könyvtár Tudományos Tanácsa, tag 2001-2009

Magyar Akkreditációs Bizottság, Irodalomtudományi Bizottság, tag 2001-2006

Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központ, Felügyelő Tanács tag, 2001-2002

Országos Orvostörténeti Könyvtár és Múzeum, Tudományos Tanács tag, 2001-2002

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, a kuratórium tagja, 2001-2005

MTA Könyvtári Bizottság tagja 2002-2008

Magyar UNESCO Bizottság tagja 2002-2012

Magyar Akkreditációs Bizottság, Történelem Szakok Minőségbiztosítási ad hoc Bizottság, tag 2002-2003

Balassi Intézet Tudományos Tanácsa, tag 2002-2004

Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság tagja 2004-2007

HUNGARNET Egyesület, elnökségi tag 2005-2016

Országos Közgyűjtemények Szövetsége, tag 2005-2010, vezetőség tagja 2005-2010, elnök 2006

Consortium of European Research Libraries, Board of Directors, tag 2005-2009

Szegedi Tudományegyetem, Gazdasági Tanács tagja, 2006-2011

Magyar Nyelv Múzeuma, kuratórium tagja, 2007-2012

Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Bizottsága, tag, 2008-2009

Vizsolyért Alapítvány, kuratórium tagja, 2009

Rudomino, Összorosz Állami Idegennyelvű Könyvtár (Moszkva), Tudományos Tanács, tag 2009-2016

Világemlékezet Magyar Nemzeti Bizottsága, elnök 2009-2012

MTA Közgyűlési képviselő, 2010-2016

Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár (Kolozsvár), Tudományos Tanács Tagja, 2010-2016

ELTE, Centre des Hautes Études de la Renaissance, Reneszánsz tanulmányok MA védnöki testület tagja, 2010-2016

Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága, Magyar-Orosz Fórum, értelmiségi párbeszéd bizottság tagja, 2010-2012

MTA Irodalomtudományi Bizottság tagja, 2010-2020

Strasbourg, Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, Tudományos Tanács, tag 2012-2017

MTA Elnökség választott tagja, 2013-2016; állandó tagja: 2021-

Országos Könyvtári Kuratórium, 2013-2019

MTA Könyv- és folyóirat kiadás támogató bizottság tagja, 2013-

MTA Kitüntetési Bizottság tagja, 2014-2016

Bibliotheca Apostolica Vaticana, BAVIC tudományos tanács tagja, 2014-

MTA Publikációs Elnöki Bizottság tagja, 2015-2017

MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tagja, 2015–

MTA Székház Rekonstrukciós Szakértői Elnöki Bizottság tagja, 2015-

Elaboration of a Concept for a European Academies Internet Gateway, Advisory Board, tagja, 2016-2017

Evangélikus Országos Gyűjtemények, Országos Igazgatótanács, elnök, 2017-

MTA Bicentenáriumi Ünnepségeket Előkészítő Elnöki Bizottság tagja, 2020-2026

Budapest "A Világ Könyvfővárosa" Szakmai Tanácsadó Testület tagja, 2020-2023

MTA Arculatfrissítési Elnöki Bizottság tagja, 2022-2023

MTA Predátor közlési gyakorlatot vizsgáló bizottság tagja, 2023-

MTA Határon túli magyar kutatóhelyek Nemzeti Program, Források és adattárak Erdély középkori és kora újkori történetéhez Alprogram Programtanács tagja, 2023-

MTA EME-KAB Reintegrációs Elnöki Bizottság tagja, 2023-

MTA Irodalom- és Kultúratudományi Bizottság tagja, 2024-

 
 

Társulati tagság

Magyar Könyvtárosok Egyesülete, tag 1982-2005; Társadalomtudományi Szekció elnökségi tag 1994-2002

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2001-ig Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság), tag 1983-; Választmányi tag 1991-; főtitkár-helyettes 1993-2006, UNESCO FILLM bureau tag (a Társaság képviseletében) 1995-2007; főtitkár 2006-2012, társelnök 2012-2026

Magyar Irodalomtörténeti Társaság, tag 1984-

Gesellschaft für die Erforschung der Früheren Neuzeit, Wien, tag 1990-2013

Széchenyi Professzori Ösztöndíj Társaság, tag 2001, ösztöndíj: 1997-2001

Magyar Olvasás Társaság (HUNRA), tag 1996-2003, vezetőség tagja 1999-2002

Österreichische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhundert, Wien, tag 1999-2002

Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, Wien-Heidelberg, tag 1999-

Magyar Történelmi Társulat, tag 2000-

Magyar 18. század Kutató Társaság, tag 2000-, tudományos tanács tagja, 2000-2004

Deutsche Buchwissenschaftliche Gesellschaft, 2002-2004

Associazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia "Pier Paolo Vergerio" (Trieste), socio onorario, 2018-

Centro di Studi Adria-Danubio (Trieste), socio onorario, 2018-

 
 

Kitüntetések

Miniszteri Dicséret, 1988

Tudással Magyarországért emlékplakett, 2001

Bolyai-díj (Bolyai János Alapítvány), 2002

Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres de la République Française, 2004

Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, 2004

Gróf Mikó Imre Emléklap (Kolozsvár), 2005

Universitatea Alba Iulia, emlékplakett, 2006

Diploma of Excellence (National Library of Romania, Bucureşti) 2008

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, 2009

Gróf Mikó Imre Emlékérem (Kolozsvár), 2009

Kálvin Emlékérem (Magyarországi Református Egyház), 2010

Széchenyi-díj, 2011

MTA Akadémiai jutalomérem, 2014

HUNGARNET Díj, 2015

Tudományos Publikációs Díj (Eszterházy Károly Főiskola), 2016