e-mail
 

 

 
 
 
Publikációk / Publications
 
 
ÖSSZES PUBLIKÁCIÓ / ALL PUBLICATIONS
 
 
 
 
 

Könyvek - Monografikus feldolgozások

1986

Monok István: A gyöngyösi református gyülekezet lelkipásztorai és tanítói, 1557-1710. Budapest, 1986, Ráday Gyűjtemény. (A Ráday Gyűjtemény Füzetei 1.) 58 p.

1992

A Bibliotheca Zriniana története és állománya = History and Stock of the Bibliotheca Zriniana. Írták és összeáll. Hausner Gábor, Klaniczay Tibor, Kovács Sándor Iván, Monok István, Orlovszky Géza. Szerk. Klaniczay Tibor. Budapest, 1991 [1992], Argumentum Kiadó, Zrínyi Kiadó. (Zrínyi Könyvtár 4.) 628 p.

1993

Monok István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon, 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Szeged, 1993, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok V.) 95 p.

Dudith András könyvtára. Részleges rekonstrukció. Összeáll. utószó: Jankovics József, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1993, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 12/3.) 207 p.

András Dudith's Library. A partial reconstruction. Compiled and with an introduction by József Jankovics, István Monok. Ed. by István Monok. Szeged, 1993, Scriptum. 207 p.

1996

Monok István: A Rákóczi-család könyvtárai = Bibliotheken der Familie-Rákóczi, 1588-1660. Szeged, 1996, Scriptum. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit I.) LII, 285 p.

1998

Madas Edit-Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. Budapest, 1998, Balassi Kiadó. 184 p.

2003

Madas Edit-Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Budapest, 2003, Balassi Kiadó. 238 p.

2004

Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Band II: István Monok-Péter Ötvös-Edina Zvara: Balthasar Batthyány und seine Bibliothek. Red. von István Monok. Eisenstadt, 2004. (Burgenländische Forschungen. Sonderband XXVI.) 313 p.

2006

Monok István-Hapák József (fotó): A bibliás Rákócziak. Budapest, 2006, Kossuth Kiadó. 131 p.

Monok István-Buda Attila-Hapák József (fotó): A magyar bibliofília képeskönyve. Budapest, 2006, Korona Kiadó. 268 p.

2008

Humanistes du Bassin des Carpates. I. Traducteurs et éditeurs de la Bible, par István Monok, Edina Zvara, avec la collaboration d'Eva Mârza. Turnhout, 2008, Brepols (Europa humanistica, 5) 376 p.

Monok István-Buda Attila-Hapák József (fotó): Magyar könyvkincsek (A magyar bibliofília képeskönyve. 2. változatlan kiadása) Bp., 2008, Korona Kiadó. 268 p.

2011

Monok, István: Les bibliothèques et la lecture dans le Bassin des Carpates 1526-1750. Paris, 2011, Champion (Bibliothèque d'Études de L'Europe Centrale. Vol. 4.) 278 p.

2012

Monok István: A művelt arisztokrata. A magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI-XVII. században. Budapest-Eger, 2012, Kossuth Kiadó, EKF (Kulturális örökség) 470 p.

2017

Humanistes du bassin des Carpates. III. Humanistes du Royaume de Hongrie, par Péter Ekler, Farkas Gábor Kiss, István Monok. Turnhout, 2017, Brepols (Europa humanistica, 19.) XLVIII, 629 p.

2018

A hagyományos világ átváltozásai. Tanulmányok a XVIII. századi magyarországi könyvtárak történetéhez. Budapest-Eger, 2018, Kossuth Kiadó, EKE (Kulturális örökség), 300 p.

2019

The Cultural Horizon of Aristocrats in the Hungarian Kingdom: Their Libraries and Erudition in the 16th and 17th Centuries. Wien, 2019, Praesens Verlag (Verflechtungen und Interferenzen. Studien zu den Literaturen und Kulturen im zentraleuropäischen Raum, 3), 390 p.

2020

A humanizmus és a protestantizmus áttűnései a Magyar Királyság és Erdély olvasmányműveltségében. Budapest-Eger, 2020, Kossuth Kiadó, EKE (Kulturális örökség), 396 p.

Könyvtári(?) problémák. Budapest, 2020, MTA KIK (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 41(116)), 272 p.

Monok István-Zvara Edina: Esterhasiana Biblioteca. A gyűjtemény története és könyvanyagának rekonstrukciója. Budapest, 2020, Kossuth, MTA KIK (Esterhazyana), 581 p.

2021

Anton Bruck-Monok István-Zvara Edina: Bewahrte Geistigkeit und Kulturerbe von drei Nationen. Die Historische Bibliothek des Franziskanerklosters in Güssing. Budapest-Güssing, MTAK, Franziskanerkloster Güssing, 2021. 214 p.

A könyv és az olvasás Zalamerenyén 1746-1846. Budapest-Eger, 2021, Kossuth Kiadó, EKE (Kulturális örökség), 223 p.

 

Könyvek - Szövegkiadások

1983

A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá rend. és a függeléket összeáll. Herner János, Monok István. Szeged, 1983, JATE Központi Könyvtár. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11.) 648 p.

1984

A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. Kísérőtanulmánnyal közreadja Berlász Jenő. Sajtó alá rend. és a mutatót összeáll. Keveházi Katalin, Monok István. Szeged, 1984, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 12.) 345 p.

Die Bibliothek Dernschwam. Bücherinventar eines Humanisten in Ungarn. Hrsg. von Jenő Berlász. Redigiert und das Register zusammengestellt von Katalin Keveházi, István Monok. Szeged, 1984, JATE. 304 p.

1988

Háportoni Forró Pál: Quintus Curtiusnak az Nagy Sándornak, macedonok királyának viseltetett dolgairól irattatott históriája. Debrecen, 1619. Fakszimile kiadás. A jegyzeteket és a tanulmányt írta: Monok István. Appendix I.: H. F. P. kisebb művei. Összegyűjt. és sajtó alá rend.: Monok István. Appendix II. Sajtó alá rend. és a tanulmányt írta: Lázár István Dávid. Bp., 1988, Akadémiai Kiadó. 750, 110 p.

Partiumi könyvesházak, 1621-1730. Sárospatak, Debrecen, Szatmár, Nagybánya, Zilah. Sajtó alá rend. Fekete Csaba, Kulcsár György, Monok István, Varga András. Szerk. Monok István, Varga András. Bp.-Szeged, 1988, MTA Könyvtára, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 14.) 585 p.

1990

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók I. 1609-1616. Sajtó alá rend. Balázs Mihály, Fricsy Ádám, Lukács László, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1990, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 26/1.) 255 p.

Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók II. 1617-1625. Sajtó alá rend. Balázs Mihály, Fricsy Ádám, Lukács László, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1990, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 26/2.) 256-531. p.

Balázs Mihály-Monok István: Pápai szemináriumok magyarországi alumnusai. Szeged, 1990, JATE. (Peregrinatio Hungarorum 7.) 75 p.

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc, Ungvár. Sajtó alá rend. Farkas Gábor, Monok István, Pozsár Annamária, Varga András. Szerk. Monok István, Varga András. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 17/1.) Szeged, 1990. XIX, 320 p.

Kassa város olvasmányai, 1562-1731. Sajtó alá rend. Gácsi Hedvig, Farkas Gábor, Keveházi Katalin, Lázár István Dávid, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Szeged, 1990, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 15.) XII, 226 p.

Magyar utazási irodalom, 15-18. század. A válogatás és az utószó Kovács Sándor Iván, a szöveggondozás és a jegyzetek Monok István munkája. Bp., 1990, Szépirodalmi Könyvkiadó. (Magyar Remekírók) 1012 p.

1991

Erdélyi könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Tonk Sándor. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/2.) 235 p.

1992

Szamosközy István: Analecta lapidum (1593) - Inscriptiones Romanae Albae Juliae et circa locorum (1598). Sajtó alá rend. Balázs Mihály, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 33.) 204 p.

István Szamosközy: Analecta lapidum (1593) - Inscriptiones Romanae Albae Juliae et circa locorum (1598). Classé pour la publication par Mihály Balázs, István Monok. Red. par István Monok. Szeged, 1992, Scriptum. 204 p.

1994

Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg), 1535-1721. Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József László Kovács, István Monok, Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Red. von István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler. Szeged, 1994, Scriptum, Burgenländisches Landesarchiv. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/1. - Burgenländische Forschungen. Sonderband XIV.) XI, 578 p.

1995

Erdélyi könyvesházak III. 1563-1757. A Bethlen-család és környezete. Az Apafi-család és környezete. A Teleki-család és környezete. Vegyes források. Sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1994 [1995], Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/3.) XVI, 375 p.

1996

Lesestoffe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó), 1535-1740. Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Harald Prickler. Red. von István Monok, Péter Ötvös. Szeged, 1996, Scriptum, Burgenländisches Landesarchiv. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 18/2.- Burgenländische Forschungen. Sonderband XV.) 312 p.

2003

Magyarországi magánkönyvtárak III. Bányavárosok olvasmányai, 1533-1750. Sajtó alá rend. Viliam Čičaj, Keveházi Katalin, Monok István, Viskolcz Noémi. Szerk. Monok István. Budapest-Szeged, 2003, OSZK, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/3.) XXII, 570 p.

2004

Erdélyi könyvesházak IV/1-2. = Bibliotheken in Siebenbürgen IV/1-2. Lesestoffe der siebenbürgen Sachsen, 1575-1750. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös, Attila Verók. Budapest, 2004, OSZK. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/4/1-2.) LII, 1088 p.

2009

Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1552-1740. Sajtó alá rendezte Bajáki Rita, Bujdosó Hajnalka, Monok István, Viskolcz Noémi. Szerk. Monok István. Bp., 2009, OSZK (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/4) XV, 429 p.

2010

Magyarországi magánkönyvtárak V. 1643-1750. Sajtó alá rendezte Czeglédi László, Kruppa Tamás, Monok István. Szerk.: Monok István. Bp., 2010, OSZK (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/5) XII, 250 p.

2018

Erdélyi könyvesházak V. Vegyes források 1541-1782. Sajtó alá rend. Bíró Györgyi, Monok István, Verók Attila. Szerk. Monok István. Budapest, 2018, MTAK (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 16/5), XXII, 302 p.

2021

Erdélyi könyvesházak VI. Bibliotheken in Siebenbürgen VI. Lesestoffe der siebenbürger Sachsen 1575-1800. Kronstadt und Burzenland. Hrsg. von András Bándi, István Monok, Attila Verók. Budapest, MTA KIK, 2021 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 16/6.), XVIII, 478 p.

 

Könyvek - Bibliográfiák, katalógusok

1981

Magángyűjtemények Magyarországon, 1551-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Font Zsuzsanna, Herner János, Kokas Károly, Monok István. Szerk. Monok István. Szeged, 1981, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek I.) XXIX, 219 p.

1982

Magángyűjtemények Nyugat-Magyarországon, 1555-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Keveházi Katalin, Kokas Károly, Monok István segítségével Bariska István, Kovács József László, Ötvös Péter, Tirnitz József. Szerk. Monok István. Szeged, 1982, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek II.) XVIII, 161 p.

1983

Magángyűjtemények Magyarországon, 1545-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Monok István. Szeged, 1983, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek III.) XX, 171 p.

1985

Magángyűjtemények a királyi Magyarországon és az Erdélyi fejedelemségben, 1533-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Font Zsuzsa, Herner János, Katona Tünde, Keveházi Katalin, Kiss Éva, Kokas Károly, Latzkovits Miklós, Monok István, Rideg László, Varga András. Szerk. Herner János, Monok István. Szeged, 1985, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek IV.) XVII, 190 p.

1986

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. XVI. századi könyvek. Összeáll. Keveházi Katalin, Monok István. Szeged, 1986, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus IX. Fasciculus 3.) XII, 216 p.

1989

Magyarországi magángyűjtemények, 1564-1716. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, Gácsi Hedvig, Katona Tünde, Keveházi Katalin, Latzkovits Miklós, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Szeged, 1989, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek V.) XIII, 149 p.

Intézményi gyűjtemények, 1535-1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Szeged, 1989, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek VI.) XIX, 146 p.

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Dézsi Lajos kézirathagyatéka. Bev., összeáll. Monok István. Szeged, 1989, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus IX. Fasciculus 4.) XII, 118 p.

1990

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1722-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1990, JATE. (Könyvtártörténeti Füzetek VII.) XIV, 159 p.

1992

A Keserű-iskola. Keserű Bálint és tanítványai Szegeden megjelent munkáinak bibliográfiája. Szerk. Monok István. Szeged, 1992. 24 p.

1994

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A Szeged-Alsóvárosi ferences rendház könyvtára. Összeáll. Keveházi Katalin, Monok István. Szeged, 1994, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XII. Fasciculus 4.) 130 p.

1997

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1552-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 1997, JGYTF. (Könyvtártörténeti Füzetek VIII.) XIII, 175 p.

2001

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1551-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Viliam Čičaj, Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 2001, JGYTF. (Könyvtártörténeti Füzetek IX.) X, 240 p.

Erdélyi szász intézményi- és magángyűjtemények, 1578-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Ötvös Péter, Verók Attila. Szerk. Monok István. Szeged, 2001, JGYTF. (Könyvtártörténeti Füzetek X.) XI, 257 p.

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1589-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Szeged, 2001, JGYTF. (Könyvtártörténeti Füzetek XI.) XVIII, 143 p.

2008

Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon, 1552-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok István. Bp., 2008. (Könyvtártörténeti Füzetek XI.) XIII, 108 p.

2018

Mária M. Horváth, Annamária Lupták, István Monok, Kornél Nagy: Catalogue of the Armenian Library in Csíkszépvíz/Frumoasa. Eger, 2018, Eszterházy Károly Egyetem (Armenian Cultural Heritage in Carpathian Basin, 2), LVIII, 67 p.

2020

Intézményi- és magángyűjtemények 1591-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. és szerk. Bándi András, Monok István. Budapest, MTAK, 2020 (Könyvtártörténeti Füzetek, XIII.), XXIV, 263 p.

2021

Intézményi- és magángyűjtemények 1609-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. és szerk. Monok István. Budapest, MTAK, 2021 (Könyvtártörténeti Füzetek, XIV.), XVI, 127 p.

2022

Intézményi- és magángyűjtemények 1617-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. és szerk. Monok István. Budapest, MTAK, 2022 (Könyvtártörténeti Füzetek, XV.), XII, 84 p.

A Bibliotheca Corvina. Egy könyvtár sorsa, küldetése és végzete. Budapest-Sárospatak, L'Harmattan, THE, 2022 (Europica varietas Tokajensis, Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - Patrimonium culturale - Dissertationes, I.), 237 p.

Erdélyi könyvesházak VII. Magyar személyek és intézmények könyvtárai 1617-1777. Sajtó alá rend. Gordán Edina, Monok István. Szerk. Monok István. Budapest-Sárospatak, MTA KIK, THE, 2022 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 16/7.), 159 p.

 

Könyvek - Tananyag

2010

Könyv és művelődés. Távoktatási tananyag. Eger, 2010, EKTF 125 p. (Két fejezet Makai János munkája)

2015

Kulturális örökségek. Eger, 2015, EKF. 104 p.

Kulturális örökségek. In: Egri Roma Szakkollégium Konferenciakötet. Szerk.: Váradi Alexandra. Eger, 2015, EKF. 7-130. p.

 

Tanulmányok, adatközlések

1983

Csanaki Máté könyvjegyzéke. Magyar Könyvszemle, 1983. 256-262. p.

1984

A szegedi alsóvárosi ferences rendház történetéhez, 1533-1644. Somogyi Könyvtári Műhely, 1984. 183-186. p.

1985

Keveházi Katalin-Monok István: XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. Szeged, 1985, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tomus XXI.) 121-128. p.

A XVI-XVII. század magyarországi olvasmányai. (Régi magyarországi könyvjegyzékek összegyűjtése és publikálása.) Csongrád Megyei Könyvtáros, 1985/1-2. 15-20. p.

1987

Balázs Mihály - Monok István: Szamosközy István és a Corvina. Magyar Könyvszemle, 1986. [1987] 215-219. p.

A JATE Központi Könyvtár XVI. századi könyveiről. Csongrád Megyei Könyvtáros. 1987/1-2. 40-43.

Balázs Mihály-Monok István: Történetírók Báthory Zsigmond udvarában. (Szamosközy István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről.) In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Budapest, 1987, Gondolat. 249-262. p.

Két belgiumi Zrínyi-emlék. In: Zrínyi-dolgozatok. Szerk. Kovács Sándor Iván. Budapest, 1987, ELTE BTK. 151-172. p.

Zrínyi Miklós könyvtára és a többi horvátországi magángyűjtemény a 17. században. (Bibliográfiai összefoglalás). In: Adalékok a 16-20. századi magyar művelődés történetéhez. Szerk. Bálint István János. Budapest, 1987, OSZK. 55-63. p.

1988

XVI-XVII. századi olvasmánykultúránk. Magyar Könyvszemle, 1988. 78-82. p.

Cseffei László (1592-1662). Századok, 1988. 622-647. p.

Johannes Henricus Bisterfeld és Enyedi György két levelezéskiadásban. Magyar Könyvszemle, 1987/4. [1988] 317-327. p.

Keveházi Katalin-Monok István: Egy Sleidanus-kötet története. Adalék Lőcse művelődéstörténete és a tizenötéves háború eseményeihez. Szeged, 1988, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tomus XXV.) 151-163. p.

Olvasmánytörténeti forrásaink - értelmiségtörténet. In: Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. Szerk. Zombori István. Szeged, 1988, Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. 169-181. p.

Zrínyi Miklós a könyvgyűjtő. (A csáktornyai könyvtár). Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88. [1988] 175-179. p.

1989

A Belga Királyi Könyvtár magyar vonatkozású útleírásai. Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. I. Szeged, 1989, JATE. 37-76. p. Klny.: A Lymbus Füzetei 3.

Egy flamand utazó pozsonyi élményei 1662-ből. - De belevenissen van een Vlaams reiziger in Pozsony (1662). Erasmus, 1989. tavasz. 31-34. p.

Johannes Polyander magyar kapcsolataihoz. In: Tudóslevelek. Művelődésünk külföldi kapcsolataihoz, 1577-1797. Szerk. Herner János. Szeged, 1989, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 23.) 89-114. p.

Mária királyné könyvtárai. In: Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kulcsár Péter, Mader Béla, Monok István. Szeged, 1989, JATE. 99-104. p.

Monok István-Karácsonyi Béla-Ötvös Péter: Sylvester János saját kezű számlája 1544-ből. Magyar Könyvszemle, 1989. 71-72. p.

1990

Adalékok iktári Bethlen Péter peregrinációja történetéhez. I. Idősb Bethlen István levelei 1625-1628. Budapest, 1990, Ráday Gyűjtemény. (Ráday Gyűjtemény Évkönyve VI.) 193-205. p.

Balázs Mihály-Monok István-Varga András; Tar Ibolya (ford.): Baranyai Decsi Jánosnak a török elleni háborúra buzdító beszéde 1598-ból. Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. II. Szeged, 1990, JATE. 37-101. p. Klny.: A Lymbus Füzetei 11.

Monok István-Keveházi Katalin: A Csongrád megyei Leveltár ferences kódexe. In: Collectanea Tiburtiana. Szerk. Galavics Géza, Keserű Bálint, Herner János Szeged, 1990, JATE. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 10.) 65-82. p.

Monok István-Péter Katalin: Felmérés hithűségről 1638-ban. Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. II. Szeged, 1990, JATE. 111-142. p. Klny.: A Lymbus Füzetei 14.

Újabb adatok id. Bethlen István patrónusi tevékenységéhez. Budapest, 1990, Ráday Gyűjtemény. (Ráday Gyűjtemény Évkönyve VI.) 208-209. p.

1991

Zur Quellentypologie der Geschichte des Lesens im 16-17. Jahrhundert in Ungarn. Das Hinterlassenschaftsinventar. In: Berliner Beiträge zur Hungarologie 5. Berlin, 1990. [1991] 81-88. p.

1992

Balázs Mihály - Monok István; Tar Ibolya (ford.): Az első magyar ars historica: Szamosközy István Giovanni Michaele Bruto történetírói módszeréről (1594-1598). Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. IV. Szeged, 1992, JATE. 49-86. p. Klny.: A Lymbus Füzetei 27.

Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon, 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Kandidátusi értekezés tézisei. Szeged, 1992. 11 p.

Monok István-Németh Noémi: Isaac Basire könyvei a nagyenyedi református kollégium könyvtárában (1679-1680). Magyar Könyvszemle, 1992. 256-264. p.

1993

Grüll Tibor-Monok István: Der Katalog der Ungnad-Truber Druckerei in Urach (Tübingen) im Bestand des Stadtarchivs von Sopron (Ödenburg) in Ungarn. Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 1992. 77-81. p.

A koraújkori könyvkatalógusok és könyvjegyzékek mint a hungarika-kutatás forrásai. Hungarológia, 1993/2. 107-116. p.

1994

Bevezetés a XVI-XVIII. századi magyarországi olvasmánytörténeti források tipológiájához. Klaniczay Emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére. Szerk. Jankovics József. Budapest, 1994, Balassi, MTA Irodalomtudományi Intézete. 410-417. p.

Jankovics József-Monok István: Dudith András könyvtára. Magyar Könyvszemle, 1994. 16-27. p.

Verancsics Faustus Ostende kikötőjének megerősítéséről. Vár Ucca tizenhét, 1994/3. 151-152. p.

1995

Beszterce és Sopron. Egy erdélyi és egy nyugat-magyarországi város olvasmányai a XVI-XVII. században. In: De la umanism - La luminism. Sub redactia Ion Chiorean. Târgu Mureş, 1994. [1995] 29-42. p.

Azonosságok és különbségek három nyugat-magyarországi város XVI-XVII. századi olvasmányaiban (Ruszt, Sopron, Kőszeg). Hungarológia, 6. köt. Budapest, 1995. 231-244. p.

A magyarországi főnemesség könyvgyűjtési szokásai a XVI-XVII. században. CaféBábel, 14. kötet (Gyűjtés). 1994/4. 59-68. p.

Francia szerzők a magyar nemesség olvasmányaiban, 1526-1671. Csongrád Megyei Könyvtáros, 1994. 49-60. p.

Jean-François Van de Velde (1743-1823) kézirathagyatékának magyar vonatkozású iratai. Magyar Könyvszemle, 1995. 106-108. p.

1996

Ähnlichkeiten und Unterschiede im Buchbesitz der Stadtbürger von Rust, Güns und Ödenburg im 17. Jahrhundert. Burgenländische Heimatblätter, 57(1995) [1996] 174-185. p.

La présence des auteurs français dans les lectures de la noblesse hongroise entre 1526 et 1671. Cahiers d'études hongroises, Vol. 7/1995. [1996] 38-50. p.

Ortodoxia és humanitás. Iskolakultúra, 1996/9. 28-33. p.

"Libri in publica libraria exules scholastici". Kísérlet egy fejléc értelmezésére, avagy a városi közösségi könyvtárak kialakulásáról Magyarországon. In: Tarnai Andor-emlékkönyv. Szerk. Kecskeméti Gábor. Budapest, 1996, Universitas. 181-187. p.

Nemzeti nyelvű olvasmányok a XVI-XVII. századi Magyarországon. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Kolozsvár, 1996, Erdélyi Múzeum-Egyesület. 393-401. p.

A könyv- és könyvtártörténeti kutatások helyzete és finanszírozása. A szegedi könyvtörténeti kutatások, 1980-1995. (Esettanulmány). Könyvtári Figyelő, 1996/1. 23-29. p.

Die buchgeschichtlichen Forschungen in Szeged, 1980-1995. Frühneuzeit-Info, 7(1996) Nr. 2. 253-258. p.

1997

Descartes-recepció a Kárpát-medence olvasmánytörténeti forrásainak tükrében, 1660-1740. In: A kartezianizmus négyszáz éve. = Four Hundred Years of Cartesianisme. = Quatre siècles de cartésianisme. Szerk. Csejtei Dezső, Dékány András, Laczkó Sándor. Szeged, 1996 [1997], Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány. (Ész - Élet - Egzisztencia V.) 297-305. p.

[Bevezetés] "A Kárpát-medence könyves műveltsége. Az írásbeliség, a könyv, a könyvtár és az olvasás a Kárpát-medencében 1750-ig" [című Iskolakultúra számhoz] Iskolakultúra, 1997/5. 3-4. p.

Könyvtárak és olvasás, 1526-1750. Iskolakultúra, 1997/5. 17-22. p.

Private Bibliotheken in Ungarn im 16 Jahrhundert. In: Bibliotheken und Bücher im Zeitalter der Renaissance. Hrsg. von Werner Arnold. Wiesbaden, 1997, Harrassowitz. (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. Bd. 16.) 31-54. p.

A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében. Könyvtári Figyelő, 7(43) 1997/3. 485-498. p.

Olvasó vagy gyűjtő? A könyvgyűjtési és olvasási szokások változása a XVII-XVIII. század fordulóján. In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter. Szeged, 1997, JATE BTK. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35.) 401-414. p.

1998

A magyarországi könyvtártörténeti kutatásokról. Iskolakultúra, 1998/1. 114-116. p.

A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében. Valóság, 1998/5. 95-104. p.

Nationalsprachige Lesestoffe in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Latein und Nationalsprachen in der Renaissance. Hrsg. von Bodo Guthmüller. Wiesbaden, 1998, Harrassowitz. (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. Bd. 17.) 137-150. p.

Leser oder Sammler? Die Veränderung der Buchsammel- und Lesegewohnheiten an der Wende des 17-18. Jahrhunderts. Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Wien, 1997. (Jahrbuch der Österrechischen Gesellschaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts. Bd. 12.)127-142. p.

Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek könyvtártörténeti hasznosítása. (Kutatástörténeti áttekintés). Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum, 1998/1-2. 203-207. p.

Lutherische Orthodoxie, sächsischer Philippismus und Irenismus im Lesestoffe des lutherischen Bürgertums in Ungarn. In: Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Szeged, 1998, Scriptum Rt. 71-80. p.

1999

Forschungen zur Bibliotheks- und Lesegeschichte im Rahmen der Rezeption von Geistesströmungen am Beispiel Ungarn. Frühneuzeit-Info, 9(1998) [1999] Nr. 2. 180-184. p.

A 16. századi köznemesség műveltségéről. In: Nádasdy Tamás (1498-1562). Tudományos emlékülés: 1998. Szeptember 10-11. Szerk. Söptei István. Sárvár, 1999, Nádasdy Ferenc Múzeum. 105-115. p.

A szomszédos országokban folyó könyvtörténeti kutatásokról. Néhány figyelemreméltó katalógus (1978-1998). Magyar Könyvszemle, 1999. 120-130. p.

A nagyenyedi kollégium 1764. évi katalógusa. In: Fülöp Géza emlékkönyv. Művelődéstörténeti és könyvtártudományi írások. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Budapest, 1999, ELTE. 127-130. p.

2000

Burgenländische Quellen zur Erforschung der Lesekultur in Ungarn vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. In: Reformation und Gegenreformation im Pannonischen Raum. 13-14. Schlaininger Gespräche 1993/1994. Red. von Gustav Reigrabner, Gerald Schlag. Eisenstadt, 2000. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland. Bd. 102.) 193-202. p.

Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek olvasmánytörténeti forrásértékéről. In: Folklorisztika 2000-ben. Folklór - irodalom - szemiotika. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. II. kötet. Szerk. Balázs Géza et al. Budapest, 2000, ELTE BTK. 661-670. p.

Vingt ans de recherche sur la culture du livre dans le bassin des Carpathes. - Dvacet let výzkumu kniľni kultury v Karpatské pánvi. In: K výzkumu zámeckých meą»ánských a církevních knihoven. (Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles.) Ed. Jitka Radimská. Opera romanica. Vol. 1. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. České Budejovice, 2000. [2001] 53-85. p.

2001

A ferences könyvkultúráról és könyvtárakról. In: Takács J. Ince-Pfeiffer János: Szent Ferenc fiai a veszprémi egyházmegyében a 17-18. században. Szerk. Kapiller Imre. Pápa-Zalaegerszeg, 2001, Mezei Zsolt, Deák Ferenc Megyei Könyvtár. 886-895. p.

Libri ecclesiae pastorumque - Zeugnisse der Protokolle der Kirchenvisitationen. In: Lesestoffe und kulturelles niveau des niederen Klerus. - Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Vorwort von Frédéric Barbier. Szeged, 2001, Scriptum Rt. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám III.) 43-53. p.

2002

A nemzeti könyvtár történetéről. In: Kincsek a nemzet könyvtárából. Szerk. Monok István. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. 5-10. p.

History of the National Library. In: Treasures of the Hungarian National Library. Ed. by István Monok. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. 5-10. p.

Über die Geschichte der Nationalbibliothek. In: Schätze der Ungarischen Nationalbibliothek. Hrsg. von István Monok. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. 5-10. p.

La bibliophilie en Hongrie au XVIIIe siècle. Art et métiers du livre, 2002. Nr. 230. 20-25. p.

Vingt ans de recherche sur la culture du livre dans le bassin des Carpates. Revue française d'histoire du livre. Genève, Droz, 2001 [2002]. 199-222. p.

A magyar olvasó históriája. In: 21. századi enciklopédia. Magyar irodalom. Szerk. Borbély Sándor. Budapest, 2002, Pannonica Kiadó. 7-15 p.

Szenci Kertész Ábrahám kereskedői könyvkészlete halálakor. In: Emlékkönyv a Teleki Téka alapításának 200. évfordulójára 1802-2002. Szerk. Deé Nagy Anikó, Sebestyén-Spielmann Mihály, Vakarcs Szilárd. Marosvásárhely, 2002, Mentor Kiadó. 360-379. p.

Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. In: Aere perennius - Ércnél maradandóbb. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum 200 éve. (Kiállítás katalógusa.) Szerk. Ferenczy Endréné. Budapest, 2002, OSZK. 9-15. p.

A francia könyv jelenléte a magyarországi olvasmányanyagban a 16-18. században. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál, Pálffy Géza, Tóth István György. Budapest, 2002, MTA TTI. (Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek 2.) 279-290. p.

Questioni aperte nella storia della Bibliotheca Corviniana agli albori dell'eta moderna. In: Nel segno del Corvo. Libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino re d'Ungheria (1443-1490). A cura di Ernesto Milano. Modena, 2002, Il Bulino. 33-41. p.

2003

Nyugat-magyarországi olvasmányok a XVI-XVII. században. Muratáj, 2002. [2003] 51-66. p.

Aktuelle Forschungen und historische Quellen zu den kulturellen Beziehungen zwischen Halle und Ungarn. In: Die Hungarica-Sammlung der Franckesche Stiftungen zu Halle. Teil 1: Porträts. Hrsg. von Brigitte Klosterberg, István Monok. Bearb. von Attila Verók, György Rózsa. Halle-Tübingen, 2003, Niemeyer. (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien, Bd. 7.) IX-XIII. p.

Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. Könyvtári Figyelő, 2002/4. [2003] 643-651. p.

Die Bibliothek des Johann Jacob Knaus. Die Reste einer württenbergischen protestantischen Bibliothek in Güssing. In: Jahrbuch des Ungarischen Kulturinstitutes in Stuttgart. Hrsg. von Gyula Kurucz. Stuttgart, 2003. 138-146. p.

Lesende Magnaten und Bürger im Westungarn. In: Bibliothekar und Forscher. Beiträge zur Landeskunde des burgenländisch-westungarischen Raumes. Festschrift für Norbert Frank zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Felix Tobler. Eisenstadt, 2003. (Burgenländische Forschungen. Sonderband XXV.) 179-190. p.

Über die höfischen Bibliotheken des 16-17. Jahrhunderts im Karpatenbecken. Acta Comeniana, 15-16 (2002) [2003] 127-140. p.

A 16. századi erdélyi nyomdászok szöveghagyományozó tevékenysége. In: Fata libelli. A nyolcvanéves Borsa Gedeon köszöntésére írták barátai és tanítványai. Szerk. Vásárhelyi Judit. Budapest, 2003, OSZK. 107-116. p.

Württenbergi exulánsok Batthyány Ferenc udvarában. Magyar Könyvszemle, 2003. 205-211. p.

Philipp Melanchthon bejegyzése az Országos Széchényi Könyvtár egyik Lucianus-kötetében. Magyar Könyvszemle, 2003. 325-327. p.

A magyarországi könyvbehozatal ellenőrzése a 18. század elején - esettanulmány. In: Vándorutak - Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Szerk. Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit. Budapest, 2003, Archaeolingua Kiadó. 553-558. p.

Qui peut-on appeler bibliothécaire du XVIe au XVIIIe siècle en Hongrie? In: Histoire des bibliothécaires. Colloque international à l'ENSSIB, Lyon, du 27 au 29 novembre 2003. Sous la dir. de Dominique Varry, Frédéric Barbier. Lyon, 2003. 23-32. p.

2004

Széchényi Ferenc és a nemzeti könyvtár alapítása. In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra. A Széchenyi-család. A 2002. április 25-26-án megtartott konferencia előadásai. Szerk. Czoma László. Keszthely, 2003 [2004]. (Kastélykonferenciák II.) 41-52. p.

Die kulturvermittelnde Rolle des Batthyány-Hofes an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur, Literatur und Presse in Westungarn/Burgenland. Hrsg. von Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler. Bremen, 2004, Edition Lumière. 75-90. p.

Les bibliothèques aristocratiques en Hongrie au XVIIIe siècle et la fondation de la Bibliothèque Nationale. In: Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles: "Le lecteur et sa bibliothèque". Ed. par Jitka Radimská. České Budějovice, 2003. [2004] (Opera Romanica, 4. Editio Universitatis Bohemiae meridionalis) 377-392. p.

Cara patria ac publica utilitas. Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. Századok, 138(2004), 739-748. p.

Deux siècles de culture de la lecture dans le Bassin des Carpathes (1526-1730). In: Le berceau du livre: autour des incunables. Études et essais offerts au Professeur Pierre Aquilon par ses elèves, ses collègues et ses amis. Sous la dir. de Frédéric Barbier. Numéro spéciale de la Revue française d'histoire du livre. Genève, Droz, 2003. [2004] 297-306. p.

Halle és Magyarország kulturális kapcsolatainak forrásairól. Irodalomismeret, 2004/3. 142-146. p.

Nyitott kérdések a Bibliotheca Corviniana kora újkori történetében. In: A holló jegyében. Fejezetek a corvinák történetéből. Szerk. Monok István. Bp., 2004, Corvina Kiadó, OSZK. 45-63. p.

Drucker in Siebenbürgen im 16. Jahrhundert als Vermittler der Texte. In: Humanismus in Ungarn und Siebenbürgen. Politik, Religion und Kunst im 16. Jahrhundert. Hrsg. von Ulrich A. Wien, Kurt Zach. Berlin-Köln-Wien, 2004, Böhlau. (Siebenbürgisches Archiv, Bd. 37.) 205-217. p.

2005

Az olvasott örökség - hagyomány és megújulás. In: Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Szerk. György Péter, Kiss Barbara, Monok István. Budapest, 2005, OSZK, Akadémiai Kiadó. 83-92. p.; ugyanez rövidítve: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 14(2005) Nr. 1. 3-10. p.

Le contrôle et la circulation des livres protestants en Hongrie après l'expulsion des Turcs. In: Libri prohibiti. La censure dans l'espace habsbourgeois, 1650-1850. Ed. par Marie-Elisabeth Ducreux, Martin Svatoš. Leipzig, 2005, Universitätsverlag. (L'Europe en résaux. Contributions à l'histoire de la culture écrite, 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918. Bd. I.) 105-115. p.

Influences françaises dans les lectures hongroises, 1660-1760. In: Est-ouest: Transferts et réceptions dans le monde du livre en Europe (XVIIe-XXe siècle). Ed. par Frédéric Barbier. Leipzig, 2005, Universitätsverlag. (L'Europe en réseaux. Contributions à l'histoire de la culture écrite, 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918. Bd. II.) 235-245. p.

Le projet de Ferenc Széchényi et la fondation de la Bibliothèque nationale hongroise. In: Les bibliothèques centrales et la construction des identités collectives. Ed. par Frédéric Barbier, István Monok. Leipzig, 2005, Universitätsverlag. (L'Europe en réseaux. Contributions à l'histoire de la culture écrite, 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918. Bd. III.) 87-100. p.

Lecteurs et lectures en Hongrie: quelques aspects d'une histoire originale. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005) 267-276. p.

De l'histoire de la Bibliotheque nationale de Hongrie. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005) 299-312. p.

Arisztokraták és könyvkultúra a XVI-XVII. században két birodalom határán. - A Bánffy-család alsólindvai udvara és könyves műveltsége. - A Nádasdy-család sárvári és pottendorfi udvara és könyves műveltsége. - A Batthyány-család németújvári udvara és könyves műveltsége. In: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények, 1500-1700. Szerk. Monok István. Budapest, 2005, OSZK. 11-16., 61-104. p.

Velikaąi i kultúra knjige u 16. i 17. stoljeći na granici dviju drľava. - Donjolendavski dvor obitelji Bánffy/Banić i njihova knjiµna naobrazba. - Sárvánski i pottendorffski dvor obitelji Nádasdy i njihova knjiľna naobrazba. - Güssinąki dvor obitelji Bátthyány i njihova knjiµna naobrazba. In: Plava krv, crna tinta. Knjiľnice velikaąkih obitelji od 1550. do 1700. Urednik: Ivan Kosić. Zagreb, 2005, NSK. 11-16., 61-104. p.

Aristocrats and Book Culture at the Border of Two Empires in the 16th and 17th Centuries. - The Bánffy Family's Court in Alsólindva and its Book Culture. - The Nádasdy Courts in Sárvár and Pottendorff and their Book Culture. - The Batthyány Court in Németújvár and its Book Culture. In: Blue Blood, Black Ink. Book Collection of Aristocratic Families from 1500 to 1700. Ed. by István Monok. Budapest, 2005, OSZK. 11-16., 61-104. p.

Aristokrati a kniľná kultúra na hraniciach dvoch ríą. Dvor rodiny Bánfiovcov v Dolnej Lindave a kniľná kultúra. Dvor rodiny Nádaądyovcov v Sárvári a Pottendorffe a kniľná kultúra. Dvor rodiny Ba»anovcov v Güssingu a kniľná kultúra. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň. ©µachtické kniľnice 1500-1700. Katalóg zostavila: Klára Komorová. Martin, 2005, SNK. 11-16., 61-104. p.

Ungarische Bibliotheken im Ausland in der frühen Neuzeit. In: Bibliotheca Nationis Hungariae. Die Ungarische Nationalbibliothek in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle. Die Katalog aus dem Jahr 1755. Textausgabe. Hrsg. von Ildikó Gábor unter Mitwirkung von Silke Trojahn. Hildelsheim-Zürich-New York, 2005, Olms Verlag. 17-19. p.

Exulanten aus Bayern, Oberpfalz und Pfalz am Batthyány-Hof an der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts. Ungarn Jahrbuch, 2004. [2005] 331-340. p.

A lőcsei polgárok olvasmányairól a XVI-XVII. században. Wiener Elektronische Beiträge des Instituts für Finno-Ugristik (Universität Wien), 2005. 1-8. p.

2006

The Distribution of Works by Erasmus in the Carpathian Basin during the Sixteenth and Seventeenth Centuries. (Summary of Statistical Spread). In: Republic of letters, humanism, humanities. Selected papers of the workshop held at the Collegium Budapest in cooperation with NIAS between November 25 and 28, 1999 ed. by Marcell Sebők. Budapest, 2005 [2006], Collegium Budapest. (Workshop series 15.) 35-43. p.

Aristokraten und Buchkultur zwischen den Machtbereichen. Hof und Buchkultur der Familie Bánffy in Unterlimbach. Hof und Buchkultur der Familie Nádasdy in Sárvár und Pottendorf. Hof und Buchkultur der Familie Batthyány in Güssing. In: Blaues Blut und Druckerschwärze. Aristokratische Büchersammlungen von 1500 bis 1700. Eisenstadt, 2006. 11-15., 62-109. p.

Lesestoffe ungarischer Studierenden während ihrer Studienjahre in den Niederlanden an der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Studiosorum et librorum peregrinatio. Hungarian-Dutch cultural relations in the 17th and 18th century. Ed. by August den Hollander, István Monok, Ferenc Postma. Amsterdam-Budapest, 2006, Universiteit van Amsterdam, OSZK. 43-54. p.

Könyvkultúra és írásbeliség. II. Kora újkor. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. VI. kolostorhálózat-Lestyán. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2006, Balassi Kiadó. 177-209. p.

Batthyány Boldizsár, a franciás. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tomus XXIX. Ötvös Péter Festschrift. Szeged, 2006. 185-198. p.

2007

Az erdélyi könyvtörténetírás történetének vázlata. In: Az erélyi magyar tudomány történetéből. A Magyar Tudományos Napja Erdélyben 2005. évi fórumán elhangzott előadások. Szerk. Ilyés Szilárd, Tamásné Szabó Csilla. Kolozsvár, 2006. [2007] 28-41. p.

Lesestoffe in Leutschau im Vergleich. XVI-XVII. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur in der Zips. Hrsg. von Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer. Bremen, 2007, Édition Lumiere. (Presse und Geschichte - Neue Beiträge. Bd. 24.) 157-169. p.

Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai. In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra. Az Esterházy-család. A 2004. április 22-23-án megtartott konferencia előadásai. Szerk. Czoma László. Keszthely, 2005 [2007!], Kastélymúzeum (Kastélykonferenciák, III.) 91-101. p.

Kit nevezhetünk könyvtárosnak a XVI-XVIII. századbeli Magyarországon? In: "Mert a szívnek teljességéből szól a száj." Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Szeged, 2007, SZTE Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 156-164. p.

Qu'est-ce qu'un bibliothécaire en Hongrie a l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle)? Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 319-328. p.

Az alsópapság szerepe az európai szellemi áramlatok befogadásában a kora újkori Magyarországon. In: Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv. Szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István. Budapest, 2007, METEM. (METEM könyvek, 62.) 89-103. p.

Hagyományos és nonkonformista olvasmányok Nyugat-Magyarországon (1550-1650). In: Mindennapi választások. Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára. Szerk. Erdélyi Gabriella, Tusor Péter. Budapest, 2007, MTA TTI. (Történelmi Szemle, 2007/2. szám CD-ROM melléklete), 465-483. p.

A bajor nyomdászat szerepe Magyarország rekatolizálásában. Statisztikai megközelítések. In: Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Szerk. Kalmár János. Budapest, 2007, Universitas Kiadó. 35-38. p.

Die Rolle der bayerischen Buchdruckerkunst in der Rekatolisierung Ungarns. Ungarn Jahrbuch, Bd. 28. 2005-2007. 369-375. p.

Mátyás király könyvtára. In: Mátyás Graduale. Szerk. Rappai Zsuzsa. Budapest, 2007, Kossuth Kiadó, OSZK. 17-19. p.

A könyv és olvasója. In: Hétköznapi élet a Habsburgok korában, 1740-1815. Szerk. H. Balázs Éva, Krász Lilla, Kurucz György. Budapest, 2007, Corvina Kiadó. 110-113. p.

A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás: a Rákócziak Bibliái. In: Translatio librorum. Tanulmányok az Oroszországból Sárospatakra visszaszolgáltatott könyvek kapcsán. Szerk. Jekatyerina Jurjevna Genyijeva, Kiss Ilona, Monok István. Budapest, 2007. 91-110. p.

2008

Traditionelle und nonkonformistische Lektüren in Westungarn zwischen 1550 und 1650. In: Buch- und Wissentransfer in Ostmittel- und Südosteuropa in der frühen Neuzeit. Hrsg. von Detlef Haberland, unter Mitarbeit von Tünde Katona. München, 2007 [2008], Oldenburg Verlag (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 34.)

A kora újkori Magyarország olvasmányműveltségéről. Részmérleg egy hosszú alapkutatás eredményeiről. In: "Apró cseppekből lesz a zápor." Bakonyi Géza emlékkönyv. Szerk.: Hegyi Ádám, Simon Melinda. Szeged, 2008, Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó (Habent sua fata libelli IV.) 23-43. p.

Gens du livre en Hongrie, 1473-1948. Une base de données. In: La prosopographie des hommes du livre Actes du colloque organisé à l'ENSSIB, Villeurbanne, par le Centre de Recherche en Histoire du Livre les 22 et 23 avril 2005. Éd. par Frédéric Barbier, Dominique Varry. Lyon, 2008, ENSSIB
(Digitális kiadás:
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1459-la-prosopographie-des-hommes-du-livre.pdf)
93-100. p: http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-1469

A bázeli könyvkiadók és a 16. századi magyarországi tudós könyvtárak. In: "Mielz valt mesure que ne fait estultie" A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére. Szerk.: Bartók István, Hegedűs Béla, Szegedy-Maszák Mihály, Szentpéteri Márton, Seláf Levente, Veres András. Bp., 2008, MTA ITI. 219-225. p.

Izucsenije vozvrasennüh v Sarospatak biblij szemji Rakoci. In: Sarospatakszkaja kollekcija i isztorija ee vozvrasenija v Vengriju. Szbornyik sztatyej. Otvetsztvennüje redaktorü: Jekatyerina Jurjevna Gennyijeva, Istvan Monok. Moszkva, 2008, Rosszpen. 53-71. p.

L'histoire du livre dans les bassin des Carpates et l'historiographie des trente dernière années. In: L'Europa Centro Orientale a la storiografia post 1989. Mutamenti linguisici, storici e transizione socio-politica. A cura di Gaetano Platania. Viterbo, 2008, Sette Città, 233-259. p.

La présence du livre français dans les lectures en Hongrie (XVIeme-XVIIIeme siècles). In: Cahiers d'études hongroises 14. 2007/2008. Temps, espaces, langages. La Hongrie a la croisée des disciplines. Actes du Collque organisé pour le 21e anniversaire du Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises (2006). Tome II. Paris, 2008, Harmattan. 297-305. p.

Die Buch- und Lesekultur in Ungarn der frühen Neuzeit. Teilbilanz der Ergebnisse einer langen Grundlagenforschung (1980-2007). Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich. 2008/1. 7-31. p.

Patrimoine en lecture - Tradition et renouvellement dans l'histoire de la réception des idées européennes en Hongrie et en Transylvanie. In: Contribution a l'histoire intellectuelle de l'Europe: réseaux du livre, réseaux des lecteurs. Ed. par Frédéric Barbier, István Monok. Budapest-Leipzig, 2008, OSZK-Universitätsverlag. 109-121. p.

Magyar diákok olvasmányai hollandiai diákéveik alatt a 17-18. század fordulóján. In: "Nem sűlyed az emberiség! ." Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk.: Jankovics József. Felelős szerk.: Császtvay Tünde. Szerk.: Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán. Bp., 2008, MTA ITI. p. 1025-1034.

A Bibliotheca Corviniana és a nyomtatott könyvek. Magyar Könyvszemle, 2008. 256-271.

Les langues de la lecture dans la Hongrie moderne (1526-milieu XVIIIe siècle. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 4(2008) 137-148. p.

Mátyás és az európai kortárs gyűjtemények. Honismeret XXXVI(2008) 6. szám, 3-11. p.

History of the Hungarian National Library. Alexandria. The Journal of National and International Library and Information Issues, 20(2008) 143-149. p.

2009

"Ex libris Nicolai Bethlen et amicorum" Az "et amicorum" bejegyzésről és a közös könyvhasználatról. In: Humanizmus és gratuláció. Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Szerk.: Császtvay Tünde, Nyerges Judit. Bp., 2009, Balassi Kiadó. 266-276. p.

Kiegészítés a Marsili-hagyaték magyar vonatkozásaihoz. Magyar Könyvszemle, 2009. 88-95. p.

La Bibliotheca Corviniana et les imprimés. In: Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'état moderne. Publié par Jean-François Maillard, István Monok, Donatella Nebbiai. Budapest, 2009, OSZK (Supplementum Corvinianum, II) 161-175. p.

Kruppa Tamás-Monok István: Bornemisza Ferenc és Cseffei László követjárása az európai udvarokban a pozsonyi békekötés után (1627-1628). Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények, 2009. 7-14. p.

Quelle distance entre la Transylvanie et l'Angleterre? Les ambassadeurs de Gabor Bethlen dans les cours européennes apres la paix de Presbourg. In: Relazioni internazionali e diplomazia nell'Europa Centro-Orientale, tra eta moderna e contemporanea. Atti del Colloquio Internazionale (Attigliano 4-6 dicembre 2008), a cura di Gaetano Platania. Viterbo, 2009, Sette citta. 53-66. p.

Lőcse város olvasmányai a XVI-XVII. században. In: Könyvek által a világ… Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére. Szerk.: Bányai Réka, Spielmann-Sebestyén Mihály. Marosvásárhely, 2009, Teleki Téka Alapítvány. 199-211. p.

2010

Református könyvgyűjtők, református gyűjtemények a kora újkori Magyarországon. In: Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus. Budapesti Történeti Múzeum, 2009. október 30. - 2010. február 15. Szerk.: Farbaky Péter, Kiss Réka. Bp., 2009 [2010] 42-46. p.

A magánkönyvtárak és az olvasás a korai újkorban. Vázlat az elmúlt 50 év európai kutatástörténetéről. - Magyar Könyvszemle, 2010. 141-157. p.

Le sentiment "hungarus" et la Bibliotheca Corviniana. Hungarian Studies, 24(2010) 3-20. p.

Udvartartási minták, korszerű ismeretanyag a 16-17. század fordulójának főúri könyvtáraiban Magyarországon. In: Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori magyar politika szerepjátékai Szerk.: G. Etényi Nóra, Horn Ildikó. Bp., 2010, L'Harmattan Kiadó. 67-76. p.

Erdélyi és magyarországi diákok olvasmányai hollandiai diákéveik alatt a korai újkorban. Erdélyi Múzeum, LXXII (2010) 1/2. szám, 1-9. p.

A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás: a Rákócziak Bibliái. In: "Elveszett és megtaláltatott." Tanulmányok az Oroszországból visszatért sárospataki ritkaságokról. Szerk.: Dienes Dénes. Sárospatak, 2010, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. 13-24. p.

Mitől modern egy kora újkori könyvtár Magyarországon és Erdélyben? In: Hagyomány, egység, korszerűség. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i, jubileumi konferenciájának előadásai. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond. Debrecen, 2010, EKE. 16-29. p.

A velencei könyvkiadás és Közép-Európa a 15-16. században. In: "Ez világ, mint egy kert…" Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk.: Bubryák Orsolya. Bp., 2010, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Gondolat Kiadó. 347-354. p.

Német könyvkereskedők Budán és Pesten a 18. század első felében. In: "… mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc …" Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Szerk.: Stemler Ágnes, Varga Bernadett. Bp., 2010, OSZK, Balassi kiadó. 252-256. p.

2011

Adalékok az Esterházy-könyvtár kialakulásának történetéhez. A Moszkvában őrzött könyvek vizsgálatának tanulságai. In: Eruditio, virtus et constantia. Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya. Debrecen, 2011, Debreceni Egyetemi Kiadó. 504-507. p.

"Sum ex libris … " A kéziratos bejegyzések szerepe a XVI. századi tudós könyvtárak rekonstrukciójában. In: Klió és a médiagalaxis. Tanulmányok a 70 éves Buzinkay Géza tiszteletére. Szerk.: Martin József, Széchenyi Ágnes. Bp., - Eger, 2011, Corvina Kiadó, EKF. 212-226. p.

A magyarországi főnemesség könyves műveltsége a XVI-XVII. században. Értekezés a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím elnyeréséért. Tézisek. Szeged-Eger-Chatou, 2011. 10 p.

Monok István-Ötvös Péter: Nem mindent mondtunk el Beythe István kolligátumáról. In: Balázs Mihály köszöntése. Szerk.: Font Zsuzsa, Ötvös Péter. Szeged, 2011 (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tomus XXX.) 371-374. p.

Boldizsár (Balthasar) Batthyány, un homme de culture française. In: Travaux de symposium international Le livre, La Roumanie, L'Europe. Troisième édition. 20-24. septembre 2010. 300 ans après la intronisation de l'érudit roumain Dimitrie Cantemir en Moldavie. Tome I. Réd. par Marian Nencescu, Iulia Macarie, Cornelia Radu. Bucarest, 2011, Bibliothèque de Bucarest. 348-366. p.

La culture française dans les lectures hongroises à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siecles). Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 7(2011) 249-258. p.

Scholars' libraries in Hungary in the sixteenth and seventeenth centuries: reconstructions based on owner’s mark research. In: Virtual visit to lost libraries: reconstruction of and access to dispersed collactions. Papers presented on 5 November 2010 at the CERL Seminar hosted by the Royal Library of Denmark, Copenhagen. Ed. by Ivan Boserup, David J. Shaw. London, 2011, CERL (CERL Papers, vol. XI.) 57-69. p.

Város és könyvkultúra Magyarországon a 16-17. század fordulóján. A megközelítés szempontjai. In: Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára. Szerk.: Simon Melinda, Perger Péter. Bp., 2011, Argumentum Kiadó (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 4.) 163-170. p.

Der Basler Buchdruck und die Gelehrtenbibliotheken in Ungarn im 16. Jahrhundert. In: Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt. Hrsg. Von Viliam Čičaj, Jan-Andrea Bernhard. Bratislava, 2011, SAV. 33-39. p.

2012

Deutsche Buchhändler in Ofen und Pest in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest. Studien zur Geschichte, Presse, Literatur und Theater, sprachlichen Verhältnissen, Wissenschafts-, Kultur- und Buchgeschichte, Kulturkontakten und Identitäten. Hrsg. von Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tanzler. Bremen, 2012, Edition Lumiere (Presse und Geschichte - Neue Beiträge. Bd. 63.) 153-158. p.

Újrakezdés - Református iskolák könyvtárai az egykori török hódoltság területén. In: A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége. Tanulmányok. Szerk.: Monok István. Budapest-Eger, 2012, Kossuth Kiadó, EKF (Kulturális örökség) 7-12. p.

As bibliotecas privadas e a leitura na época moderna. Uma visao geral dos rumos da pesquisa na Europa. Livro. Revista do núcleo de estudos do ivre e da edişao (Sao Paolo). 2(2012) 259-271. p.

Transformations linguistiques et thématiques dans les bibliothèques aristocratiques de la Hongrie du 18e siècle. In: Actes du symposium international Le livre, La Roumanie, L'Europe. 4ème édition. 20 à 23 Septembre 2011. Sinaia (org.: Biblioteca Metropolitană Bucureşti). Bucureşti, 2012, Editura Biblioteca Bucureştilor. Tome I. Histoire et civilisatin du livre. Textes réunis par Frédéric Barbier. 108-121. p.

L'uso pubblico dei libri nell'Ungheria del Cinque e Seicento. La Bibliofilía, CXIV(2012) Nr. 2. 215-229. p.

Néhány megjegyzés a Honter-féle Nilus-kiadás kérdéséhez. Magyar Könyvszemle, 2012. 381-382. p.

Le livre parisien en Hongrie et en Europe centrale (XVe-XVIIe siècles). Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 8(2012) 251-267. p.

Towns and Book Culture in Hungary at the end of the Fifteenth Century and during the Sixteenth Century. In: Print Culture and Peripheries in Early Modern Europe. A Contribution to the History of Printing and the Book Trade in Small European and Spanish Cities. Ed. by Benito Rial Costas. Leiden, 2012, Brill (Library of the Written Brill, vol. 24; The Handpress World, vol. 18.) 171-200. p.

Zrínyi könyvtárak. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. XIII. Vizkeleti-kódex-Zsombori. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2012, Balassi Kiadó. 230-235. p.

Les livres de Miklós Pázmány. In: K výskumu zámockých, meştianskych a cirkevných knižníc. Európske cesty románskych kníh v 16.-18. storočí. Ed. Klára Komorová. Martin, 2012, Slovenská národná Knižnica (Opera Romanica, vol. 13.) 191-201. p.

Politique culturelle princière ou transmission humaniste du texte? Critères d'évaluation de l'activité des humanistes transylvains au tournant des 16e-17e siècles. Acta Musei Nationalis Pragae. Series C. Historia Litterarum, vol. 57. 2012. no. 3. 55-60. p.

Az intézményi könyvtárak szerepe a nemzeti kulturális identitás kialakulásában Magyarországon a 18. Században. In: Médiumok, történetek, használatok. Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére. Szerk.: Pusztai Bertalan. Szeged, 2012, SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. 75-92. p.

Minister reformatus doctus. Bod Péter, és a vele kortárs református értelmiség műveltsége. Theologiai Szemle, Ú.f. LV(2012) 218-223. p.

2013

Transformations de l'ordre des bibliothèques aristocratiques dans la Hongrie des 17e-18e siècles. Hungarian Studies 26(2012) 2, 241-250. p.

Nyelvi és tartalmi változások a 18. századi arisztokrata könyvtárakban Magyarországon. Szempontok és példák. In: Szín-játék-költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István tiszteletére. Szerk.: Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna. Budapest-Nagyvárad, 2013, Partium Kiadó, Protea Egyesület, Reciti. 65-72. p.

Identité culturelle, identité nationale: Les bibliothèques en Hongrie et en Transylvanie au XVIIIe siècle. In: Un'istituzione dei Lumi: la biblioteca. Teoria, gestione e practiche biblioteconomiche nell'Europa dei Lumi. Convegno internazionale. Parma, 20-21 maggio 2011. A cura di Frédéric Barbier, Andrea De Pasquale. Parma, 2013, Museo Bodoniano (Caratteri 8.) 209-228. p.

A tudományos könyvtártípus kialakulása Magyarországon a korai újkorban. In: Szegedtől Szegedig. Antológia 2013. Szerk.: Tandi Lajos. Szeged, 2013, Bába Kiadó. 392-399. p.

Város és könyvkultúra Magyarországon a XV. század végén és a XVI. században. A könyvkiadási adatok tanulságai. In: Pro nonagesimo. Tanulmányok Schulteisz Emil professzor 90. születésnapjára. Szerk.: Kapronczay Károly, Kapronczay Katalin. Budapest, 2013, Semmelweis Kiadó. 145-158. p.

A magyarországi és erdélyi arisztokrácia és a "mindenkinek szóló könyv" a 17-18. században. Magyar Könyvszemle, 129(2013) 448-455. p.

Az arisztokrata könyvtárak rendjének változásai a 17-18. századi Magyarországon. In: Szőcs Géza 60. Album amicorum. Szerk.: Gáll Attila. Kolozsvár-Arad, 2013, Erdélyi Híradó Kiadó, Irodalmi Jelen Könyvek. 153-161. p.

A kulturális örökség számbavétele, kapcsolattörténet és a 16. századi könyvanyag vizsgálata. In: Intézmények, folyamatok és kutatások a nemzetközi magyarságtudományban: a Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve - Institutions, Tendencies and Research in the International Hungarian Studies: the First Twenty Years of the Jyväskylä University's Hungarian Studies Program. Spectrum Hungarologicum. Jyväskylä, 2013, University of Jyväskylä. 113-120. p.

Magyar, művelődéstörténeti és lexikon. Történelmi Szemle, LV(2013) 657-666. p.

2014

Un nouveau regard sur le patrimoine culturel: les contacts entre réseaux humanistes et l'analyse du corpus de livres au XVIe siècle. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 9(2014) 129-137. p.

L'édition vénitienne et l'Europe centrale, XVe-XVIe siècles. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 9(2014) 311-317. p.

A németalföldi kiadványok aránya a 18. századi református értelmiség olvasmányaiban. In: Történetek a mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. Szerk.: Bozzay Réka. Debrecen, 2014, Printart-Press Kft. 280-295. p.

Les bibliothèque privées et la lecture à l'époque moderne. Un aperçu des orientations de la recherche en Europe, 1958-2008. In: 50 ans d'histoire du livre: 1958-2008. Sous la dir. De Dominique varry. Lyon, 2014, ENSSIB. 140-156. p.

A németalföldi kiadványok aránya a 18. századi református értelmiség olvasmányaiban. In: Történetek a mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. Szerk.: Bozzay Réka. Debrecen, 2014, Printart-Press Kft. 280-295. p.

Les bibliothèques privées et la lecture à l'époque moderne. Un aperçu des orientations de la recherche en Europe, 1958-2008. In: 50 ans d'histoire du livre: 1958-2008. Sous la dir. De Dominique Varry. Lyon, 2014, ENSSIB. 140-156. p.

A női könyvtulajdonos, a női olvasó a 16-17. században. In: A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar női művelődés köréből. Szerk.: Papp Júlia. Budapest, 2014, Petőfi Irodalmi Múzeum. 79-93. p.

A párizsi könyv elterjedése Közép-Európában (15-18. század). In: Pedagógia, oktatás, könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. Szerk.: Csóka-Jaksa Helga, Schmelczer-Pohánka Éva, Szeberényi Gábor. Pécs, PTE, 2014. (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, 12.) 361-381. p.

"Kurua az annia" Egy 16. századi olvasó nyelvi indulata. In: Kozmács Értelmező Szótár. Írások a hatvanéves Kozmács István tiszteletére. Szerk.: Bíró Bernadett, Sipőcz Katalin, Szeverényi Sándor, Szuncova Ekatyerina. Szeged, 2014, SZTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék. 126-128. p.

Sobre a história da Biblioteca Nacional da Hungria. Livro. Revista do núcleo de estudos do livre e da ediçaō (Sāo Paolo). 4(2014) 225–234. p.

A Thurzó család semptei és augsburgi könyvtárai. In: Z dejín šµachtických knižníc na Slovensku II. (fragmenty - pramene - sídla). Ed. Marcela Domenová. Prešov, 2014, Prešovská univerzita. 49-57. p.

Hungary and Transylvania and the European Publishing Centres in the Sixteenth Century: the Cases of Paris, Basel and Venice. In: A Divided Hungary in Europe. vol. 1: Study Tours and Intellectual-Religious Relationships. Ed. by Gábor Almási. Newcastle, 2014, Cambridge Scholars. 229-252. p.

Lesestoffe deutscher Bürger in Kaschau in der Frühen Neuzeit. Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik, 4(2014), Heft 2. 127-144. p.

Die Pfarreien im Karpatenraum und ihr Buchbesitz in der Frühen Neuzeit. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum. Transregionale Bedeutung und eigene Identität. Hrsg. von Tünde Katona, Detlef Haberland. Szeged, 2014, Grimm (Acta Germanica, Bd. 13)

"Igi czinalj fiat s leanith" Zrínyi Miklós könyvtára és olvasmányai. Irodalmi magazin, 2014/3. 32-34. p.

2015

La bibliothéconomie et l'ordre des savoirs selon Michael Denis (1777). In: De l'argile au nuage: une archéologie des catalogues (IIe millénaire av. J.-C. - XXIe siècle). Ouvrage publié à l'occasion des expositions organisées par la Bibliothèque Mazarine et la Bibliothèque de Genève. Paris, 13 mars - 13 mai 2015 et Genève 18 septembre - 21 novembre 2015. Sous la dir. de Frédéric Barbier, Thierry Dubois, Yann Sordet. Paris, 2015, Éditions des Cendres. 345-347. p.

A bázeli, a genfi és a zürichi könyvkiadás hatása a magyarországi szellemi áramlatok történetének alakulására a 16. században a kortárs könyvtárak vizsgálata tükrében. In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem". Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Szerk. Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert. Debrecen, 2015, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, 2015. (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, 2.) 150-167. p.

Magyarország és a magyarok az elszászi könyvkiadásban,1482-1621 (Változások a kiadói politikában - változó országkép). In: Fehér Lovag. Tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szerk.: Gálffy László, Sáringer János. Szeged, SZTE, 2015. 212-230. p.

A kulturális örökség áthagyományozása. Gondolatok a Dugonics hasonmások kapcsán. Szeged. A Város folyóirata, 27(2015), 2. szám, 10-11. p.

Monok István-Zvara Edina: Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai. In: Esterházy Pál, a műkedvelő mecénás. Egy 17. századi arisztokrata-életpálya a politika és a művészet határvidékén. Szerk.: Ács Pál. Budapest, 2015, reciti, 199-218. p.

The Readings of Hungarian Students during their Studies in the Netherlands in the Early Modern Period. In: Peregrinus sum. Studies in History of Hungarian-Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday. Ed. by Margriet Gosker, István Monok. Budapest-Amsterdam, 2015. 93-120 p.

A humanizmus jellegzetességei a Magyar Királyságban és Erdélyben. In: Stephanus noster. Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára. Szerk.: Jankovics József, Jankovits László, Szilágyi Emőke Rita, Zászkaliczky Márton. Budapest, 2015, reciti. 87-104. p.

What Makes a Library in Hungary or Transylvania Modern in the Early Modern Age? Some Aspects of Assessment. In: Ein Land mit Eigenschaften. Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in transnationalen Kontexten. Zentraleuropäische Studien für Andrea Seidler. Hrsg. von Márta Csire, Erika Erlinghagen, Zsuzsa Gáti, Brigitta Pesti, Wolfgang Müller-Funk. Wien, 2015, Praesens Verlag. 131-140. p.

La Hongrie et l'édition alsacienne, 1482-1621. Conjoncture éditoriale et évolution des répresentations d'un pays. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 11(2015) 51-72. p.

L'Académie de Johann Sturm et l'Europe centrale. - La Bibliothèque nationale et universitaire et la Hongrie. In: bibliothèques; strasbourg; origines-XXIe siècle. Sous la dir. de Frédéric Barbier. Paris, Strasbourg, 2015, Éd. des Cendres, BNU. 112-114, 239-242. p.

Rákóczi György, a könyvgyűjtő. In: I. Rákóczi György Bibliája (Az mi vrvnc Iesvs Christvsnac Wy Testamentoma. Vizsoly, 1590, Mantskovit Bálint). Hasonmás kiadás. Szerk.: Dienes Dénes. Ismertető füzet. Sárospatak, 2015, Hernád Kiadó. 3-9. p.

A könyves kultúra a művelődéstörténeti alapművekben. In: Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Tanulmányok. Szerk.: Monok István. Budapest-Eger, 2015, Kossuth, EKF (Kulturális örökség) 41-52. p.

A Magyar Királyság és Erdély evangélikusságának olvasmányai a 16-18. században. - Honterus János Erdély reformátora, az iskolaszervező és a könyvkiadó. In: A reformáció kincsei. I. kötet. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk.: Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra. Budapest, 2015, Tarsoly Kiadó. 73-77, 94-95. p.

Luther és Melanchthon műveinek előfordulási gyakorisága a kora újkori könyvjegyzékeken. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerk.: Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gábor, Hiller István, Szirtes Zsófia, Balogh Zsuzsanna, Pásztor Katalin, Tamás Máté. Budapest, 2015, L’Harmattan. 115–132. p.

A központi gyűjtemények kialakulása és a nemzeti identitás épülése. Líceumi Paletta (Eger), 2015. Pályázati különszám: A humán teljesítménytechnológia. Szerk.: Verók Attila. 4-9. p.

Verbundkatalog der alten Drucke und Datenbank aus dem Königreich Ungarn und Siebenbürgen stammende Buchverzeichnisse (1520-1800). Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 40(2015), Nr. 2. 133-142. p.

2016

Hasonlóságok és eltérések a Köztes-Európa kora újkori könyvtörténetben. Szempontok és példák. In: Episcopus, archiabbas benedictinus, historicus ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Szerk.: Somorjai Ádám, Zombori István. Budapest, 2016, METEM (METEM könyvek 85.) 233-246. p.

Néhány új könyvtörténeti kiadvány Közép-Európából. Magyar Könyvszemle, 132(2016), 89-105. p.

Hatalom és könyvtárak a kora újkori Magyar Királyságban és Erdélyben. In: In via eruditionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya. Debrecen, Egyetemi Kiadó, 2016. 363-369. p.

Female Book Owners and Female Readers in Sixteenth- and Seventeenth-Century Hungary. SHARP. The Society for the History of Autorship, Reading and Publishing. Translations 2. Ed. by Susan Pickford, Martyn Lyons.

A könyvtárak nyilvánossága a 16-18. században. In: Tudomány és kutatás a 240. éves Klimo Könyvtárban. A 2014. október 16-17-én rendezett jubileumi tudományos konferencia tanulmányai. Szerk.: Dezső Krisztina, Molnár Dávid, Schmelczer-Pohánka Éva. Pécs, 2016 (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai, 13.) 13-23. p.

Rákóczi Zsigmond fejedelem Schedel-krónikája. In: Testimonio litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Szerk.: Dáné Veronika, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor. Kolozsvár, EME, 2016. 279-284. p.

De la valeur documentaire des catalogues et des registres de livre - leur usage dans l’histoire de la réception. Rivista Transylvania (Sibiu), 2016, Nr. 4-5. 172-176. p.

Az evangélikus közgyűjtemények szerepe a magyar művelődésben. Credo. Evangélikus folyóirat, XXII(2016), 2. szám, 35-46. p.

Similarities and Differences in the Book History of "Europe Between" (Zwischeneuropa) in the Early Modern Period: Aspects and Examples. Hungarian Studies, 30(2016), Nr. 2.137-153. p.

2017

A katalógusok és könyvjegyzékek recepciótörténeti forrásértékéről. In: Acta Academiae Agriensis, Sectio Historiae, Nova Series, Tom. XLIV(2017) Tanulmányok Gebei Sándor 70. születésnapjára. Szerk.: Borbély Zoltán, Kristóf Ilona. Eger, 2017. 231-237. p.

Die Pfarreien und ihre Bücher im Karpatenbecken in der Frühen Neuzeit. In: Pfarreien in der Vormoderne. Indentität und Kultur im Niederkirchenwesen Europas. Hrsg. von Michele C. Ferrari, Beat Kümin. Wiesbaden, 2017, Harrassowitz (Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 146.) 245-267. p.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának megalapítása. In: Calliotheca. Kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából. Szerk.: Krähling Edit. Budapest, MTA KIK, Kossuth Kiadó. 8-13. p.

The Foundation of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. In: Calliotheca. Gems from the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Eds. Károly Horányi, Edit Krähling. Budapest, MTA KIK, Kossuth Kiadó. 8-13. p.

L’aristocratie de Hongrie et de Transylvanie aux XVIIe et XVIIIe siècles et < le livre pour tous >. In: Ex oriente amicitia. Mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. Ed. par Claire Madl, István Monok. Budapest, 2017, MTA KIK (L'Europe en réseaux. Contribution à l'histoire de la culture écrite 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650-1918. Vol. VII.) 115-126. p.

Zrínyi Miklós könyvtára és olvasmányai kortárs könyvtári tükörben. In: Határok fölött. Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. Szerk.: Bene Sándor, Fodor Pál, Hausner Gábor, Padányi József. Budapest, 2017, MTA BTK. 27-35. p.

L'unique editio princeps transylvaine du 16e siècle : le Nilus de Johann Honter. In: Strasbourg, ville de l'imprimerie. L'édition princeps aux XVe et XVIe siècles. Textes et images. Tradition et innovations. Textes réunie, éd. par Edith Karagiannis-Mazeaud. Turnhout, 2017, Brepols (Bibliologia, vol. 44.) 119-128. p

Deutsche Verfasser deutschsprachiger Bücher im Lesestoff von Aristokraten aus Nord-Kroatien in der frühen Neuzeit. In: Deutsche Kultur in Kroatien. Hrsg. von Wilfried Kriegleder, Andrea Seidler, Josef Tanzer. Bremen, 2017, Editions de Lumiere. 59-92. p.

A Imprensa Universitária de Buda a Serviço da Formaçao da Consciencia Nacional dos Países da Europa Central, 1648-1866. In: Livros e Universidades. Organizado por Marisa Midori Deaecto, Plinio Martins Filho. Sao Paolo, 2017, Editora Com-Arte. 143-152. p.

Farsangi versek, vagy tréfás mulatságok, 1790. Balogh István kézirata az Országos Széchényi Könyvtárban. In: Lelkiség és irodalom. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera. Budapest, 2017, MTA-PPKE (Pázmány Irodalmi Műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok, 17.) 333-336. p.

Paracelsus, és a tokaji bor. Néprajzzá váló filológiai tévedés. In: Agria L. Annales Musei Agriensis. Megjelent Petercsák Tivadar 70 éves születésnapjára. Szerk.: H. Szilasi Ágota, Várkonyi Péter, Bujdosné Pap Györgyi, Császi Irén. Eger, 2017. 77-80. p.

Bücher für Schulverwendung im Bibliothek der protestantischen Schule in Güssing, 1569-1634. In: Ecclesia semper reformanda. Die protestantische Kirche im pannonischen Raum seit der Reformation. Teil 1. Tagungsband der 36. Schlaininger Gespräche 19. bis. 23. September 2016. Hrsg. von Gert Polster. Eisenstadt, 2017 (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland (WAB), Band 159.) 213-223. p.

Luthers und Melanchthons Werke in ungarländischen Bibliotheken des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen. Augsburgisches Bekenntnis, Bildung, Sprache und Nation vom 16. Jahrhundert bis 1918. Hrsg. von Márta Fata, Anton Schindling. Münster, 2017, Aschendorff Verlag (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Bd. 167.) 201-221. p.

Giambattista Bodoni könyveinek ismerete Magyarországon és Erdélyben a 18. század végén, és a 19. század elején. In: A Telekiek és a kultúra. A 2016. októberi marosvásárhelyi konferencia tanulmányai. Szerk.: Bányai Réka. Marosvásárhely, 2017, Teleki Téka Alapítvány, 129-138. p.

Iskolai használatú könyvek a németújvári protestáns iskola könyvtárában 1569-1634. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XXI, Fasc. 2(2017), Tanulmányok Péter Katalin 80. születésnapjára. Szerk.: Horváth Zita. Miskolc, 2017. 236-246. p.

Les tendances actuelles de la recherche en histoire du livre en Europe centrale: un panorama des publications des quinze dernieres années. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 13(2017) 385-426. p.

Le sanctuaire de la pensée. In: Europa. Notre histoire. Sous la dir. de Étienne François, Thomas Serrier. Paris, 217, Les Arenes. 901-905. p.

Gutenberg et Érasme. De la lettre à lesprit. In: Europa. Notre histoire. Sous la dir. de Étienne François, Thomas Serrier. Paris, 217, Les Arènes. 907-910. p.

Peter Felckmann, egy elfeledett erdélyi szász grécista. Irodalomtörténeti Közlemények, 121(2017) 392-397. p.

L'Europe de Melchior Junius. La revue de la BNU (Strasbourg). Numéro spécial: 1957-2017 Le traité de Rome a 60 ans. Arrêts sur vingt-sept images de l'Europe. Nr. 16, Automne 2017. 56-59. p.

A kora újkori Kassa német polgárságának olvasmányai. Művelődéstörténeti kalászatok. Szerk.: Czeglédi László, Mizera Tamás, Verók Attila. Eger, 2017, Líceum Kiadó (Helyi érték, 3.) 21-35. p.

A tudás változásai, egy olvasmánytörténész szemével. Magyar Tudomány, 178(2017) 1369-1375. p.

A szakkönyvtárak szerepe a tudományos kutatás szabadságának kivívásában. Egy európai történet, magyarországi példákkal. Könyv, könyvtár, könyvtáros (3K), 26(2017), 11. szám, 39-45. p.

Művelődési eszmények: a tudás mintázatainak változásai (olvasmánytörténeti nézőpontból). In: Az oktatás korproblémái. Szerk.: Hunyady György, Csapó Benő, Pusztai Garbiella, Szivák Judit. Budapest, 2017, ELTE Eötvös Kiadó. 41-57. p.

Die Rolle der Fachbibliotheken im Kampf um die Meinungsfreiheit der wissenschaftlichen Forschungen. Eine europäische Geschichte mit ungarischen Beispielen. In: University of Pécs 650th Jubilee in Education. “University and Universality - the Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day”. International University History Conference, 12-13 October 2017. Pécs: Conference Volume. Eds. Ágnes Fischer-Dárdai, István Lengvári, Éva Schmelczer-Pohánka. Pécs, 2017, PTE (Publications of the University Library of Pécs, 16. - A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 16.) 217-227. p.

Cultural Ideals: Changes in the Pattern of Knowledge (from the Point of View of Reading History). Hungarian Studies, 31(2017), Nr. 2. 251-270. p.

2018

Monok István - Zvara Edina: Oláh Miklós könyvtára és olvasmányai. Magyar Könyvszemle, 134(2018), 17-25. p.

A könyvtár múzeuma, vagy a múzeum könyvtára? Egy közép-európai történet magyar példákkal. In: Universitas - historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Szerk. Draskóczy István, Varga Júlia, Zsidi Vilmos. Budapest, 2018, Magyar Levéltárosok Egyesülete. 567-576. p.

A németújvári iskola könyvtárának teológiai arculata. In: Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17. században. Szerk. Karlinszky Balázs, Varga Tibor László. Veszprém, 2018 (A veszprémi egyházmegye múltjából, 32), 269-278. p.

Les bibliothèques de la Hongrie et de la Transylvanie d'Ancien Régime. Enjeux politiques, économiques et sociaux. In: Savoir/Pouvoir. Les bibliothèques, de l'Antiquité à la modernité. Sous la dir de Yves Lehmann. Turhout, 2018, Brepols (Recherches sur les Rhétoriques Religieuses, RRR 29), 213-232. p.

Le pape est-il le successeur légitime de Pierre? (Oldřich Velenský). In: «Maudits livres» La récéption deLuther et les origines de la Réforme en France. Sous la dir. de Florine Lévecque-Stankiewicz. Paris, 2018, Bibliothèque Mazarine, Éditions des Cendres. 97-100. p.

Újabb adalékok Batthyány (III.) Boldizsár könyvtárához. Magyar Könyvszemle, 134(2018), 340-343. p.

Imitatio Christi, Stultifera navis, Stultitiae laus. Postface à un best-seller consacré à un best seller. In: Frédéric Barbier: Histoire d'un livre, la Nef des fous de Sebastian Brant. Préface de Michel Espagne. Postface d'István Monok. Paris, 2018, Edition des Cendres. 173-176. p.

A hagyományos és az újító a magyar könyvtörténetírásban. Előszó egy új generáció kötetéhez. In: A könyv és olvasója. A 14-16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megközelítésben. Szerk.: Fábián Laura, Lovas Borbála, Haraszti Szabó Péter, Uhrin Dorottya. Budapest, 2018, MTA-ELTE HECE, 9-12. p.

Imitatio Christi, Stultifera navis, Stultitae Laus. Gondolatok Európáról, az értelmiség felelősségéről. In: Zinner 70. Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában. Szerk. Fodor Veronika, Gecsényi Patrícia, Hollósi Gábor, Kiss Dávid, Ráczné Baán Krisztina, Rácz János. Budapest, 2018, Írott Szó Alapítvány, Magyar Napló, 95-98. p.

Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában. In: A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. Szerk. Kolumbán Vilmos József. Kolozsvár, 2018, Protestáns Teológiai Intézet (Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek, 24), 411-426. p.

Peregrinatio academica, vel legatio diplomatica. Zahraničná cesta Petra Bethlena v rokoch 1627–1629. Historické ©túdie, 52(2018), 57–64.;

2019

A reformáció és a könyvek - kiadói és szellemi központok. In: Laborator assiduus. A 70 éves Zombori István köszöntése. Szerk. Somorjai Ádám, Somorjai Gabi. Budapest, 2019, MTA BTK, MNL. 179-185.

Szerzetesi humanizmus, kegyességi irodalom a 16. század elején. In: Keresztény megújulási mozgalmak, 1500-1800. Szerk.: Boros István. Budapest, 2019, Szent István Társulat. 43-51. p.

Opisy európskych knižnic ad uhorských cestovateµov zo 16.-17. storočia. In: Historik na cestách. Jubileum Viliama Čičaja. Red. Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová. Bratislava, 2019, VEDA, HÚ SAV. 217-230. p.

Über das Leseerfahrung der Gelehrten im ersten Jahrhundert der protestantischen Reform im Königreich Ungarn und in Siebenbürgen. In: Reformácia v strednej Európe. - Reformáció Közép-Európában. - Reformation in Mittel-Europa. Hrsg. von Annamária Kónyová, Peter Kónya. Prešov, 2019, Vydavatelstvo Prešovskej Univerzity. 696-707. p.

Michael Denis' Vorwort zum Katalog der Ödenburger Bibliothek des Ferenc Széchényi. In: Kulturelle Zirkulation im Habsburgerreich. der Kommunikationsraum Wien. Hrsg. von Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler. Wien, 2019, Praesens Verlag (Verflechtungen und Interferenzen. Studien zu den Literaturen und Kulturen im zentraleuropäischen Raum, 4.) 84-88 p.

Xystus Schier tanulmányának jelentősége - utószó a hasonmás kiadáshoz. - The importance of Xystus Schier's Essay - afterworld to the reprint edition. In: Xystus Schier: Dissertatio de regiae Budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu et reliquiis. - Értekezés Corvin Mátyás budai királyi könyvtárának létrejöttéről, hanyatlásáról, pusztulásáról és maradványairól. - Discussion of the establishment, decline, ruin and remains of Matthias Corvinus' royal library in Buda. Az utószót írta, a kötetet szerkesztette - Afterworld written and volume edited by Monok István. A magyar fordítást sajtó alá rendezte - The Hungarian translation ed. by Ekler Péter. Budapest, 2019, OSZK (Supplementum Corvinianum, V.) 187-194. p.

Monok István-Zvara Edina: Die Bibliothek von Nicolaus Olahus. In: Nicolaus Olahus 450: Tagungsband der internationalen Konferenz zum 450. Todestag von Nicolaus Olahus. Hrsg. von Emőke Rita Szilágyi. Wien, 2019, Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Balassi Institut Collegium Hungaricum, Wien, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv (Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band XVIII), 85-96. p.

Descrizioni di viaggiatori ungheresi sulle biblioteche dell'Italia nei secoli XVI-XVII. In: Patrimonio culturale condiviso: viaggiatori prima e dopo il Grand Tour. A cura di Fiammetta Sabba. Bologna-Napoli, 2019, Associazione culturale Viaggiatori (Viaggiatori circolazioni scambi ed esilo), 94-104. p.

Az értelmiség olvasmányélményéről a protestáns reform első századában a Magyar Királyságban és Erdélyben. In: Ige-Idők. A reformáció 500 éve. Szerk.: Kiss Erika, Zászkaliczky Márton, Zászkaliczky Zsuzsanna, Székely Júlia. Budapest, 2019, Magyar Nemzeti Múzeum, 166-172. p.

Le musée de la bibliothèque ou la bibliothèque du musée? Une histoire de l'Europe centrale, avec des exemples hongrois. In: Le Biblioteche anche come Musei: dal Rinascimento ad oggi. Coordinamento scientifico di Andrea De Pasquale. Atti a cura di Silvana de Capua. Roma, 2019, BNCR (Quaderni della Biblioteca nazionale centrale di Roma, 23.), 19-29. p.

2020

Monok István-Andrea Seidler: Reformation und Bücher. Vorwort. In: Reformation und Bücher. Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion. Hrsg. von István Monok, Andrea Seidler. Wiesbaden, 2020, Harrassowitz (Wolfenbüteler Abhandlungen zur Geschichte des Buchwesens, 51.), 7-14. p.

Veränderungen in der thematischen Zusammenstellung ungarländischer Schulbibliotheken im ersten Jahrhundert der protestantischen Reformation. In: Reformation und Bücher. Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion. Hrsg. von István Monok, Andrea Seidler. Wiesbaden, 2020, Harrassowitz (Wolfenbüteler Abhandlungen zur Geschichte des Buchwesens, 51.), 105-122. p.

Magyarországi utazók leírásai az európai könyvtárakról a 16-17. században. In: Peregrináció és erudíció. Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Szerk. Bogdándi Zsolt, Lupescu Makó Mária. Kolozsvár, 2020, EME. 307-324. p.

Humanisme monacal et littérature de piété au début du XVIe siècle. Revue d'Histoire du protestantisme, 5(2020), 45-55. p.

Bibliothecae mutantur – Quare, quemadmodum et quid attinet? Transformations de la composition thématique des bibliothèques du Royaume de Hongrie aux XVe-XVIe siècles. In: Les bibliothèques et l'économie des conaissances – Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450-1850. Colloque international – Internationale Tagung 9-13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). Édité par Frédéric Barbier, István Monok, Andrea Seidler, Budapest, 2020, MTAK (L'Europe en réseaux. Contribution à l'histoire de la culture écrite 1650-1918. – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650-1918. Bd. VIII.), 11-29. p.

Magánkönyvtárak (1770-1820). A kutatás és az elemzések különös jegyei. In: Könyvek magántulajdonban (1770-1820). Szerk. Dóbék Ágnes. Budapest, 2020, reciti (Reciti konferenciakötetek, 6.), 13-34. p.

Le livre français dans les bibliothèques des aristocrates hongrois au XVIIIe siècle. – Revue française d'histoire du livre, 141(2020), 31-39. p.

A 15-16. századi Magyar Királyságbeli könyvtárak tartalmi összetételének változásai. In: "Mestereknek gyengyének." Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes. Budapest, 2020, OSZK, Szent István Társulat. 147-158. p.

La Hongrie royale, source d'informations sur les musulmans en Alsace aux 15e et 16e siècle. – Revue de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU), 21(2020, automne), 40-49. p.

Még egyszer Zay Ferenc könyvtáráról (1553). – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 142-144. p.

Monok István-Zvara Edina: Bibliográfiai újdonságok az Esterházy-könyvtárból 1. Sz. Patrik purgatoriumjáról való historia... Bécs, 1662-1663. – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 144-145. p.

Xystus Paulus Schier (1727-1772), egy kevéssé ismert magyar művelődéstörténész. - Magyar Könyvszemle, 136(2020), 264-271. p.

Jacobus de Hungaria az arab tudomány megismerésének szószólója Elzászban a XV. században. - Magyar Könyvszemle, 136(2020), 350-354. p.

Les transformations fonctionnelles de la cour et la culture du livre dans la hongrie royale aux XVIe et XVIIe siècles. - Hungarian Studies, 34(2020), 163-189. p.

Trianon és a Magyar Királyság könyvtári rendszere, könyvtári feladatai. Megbecsült örökség? Polymatheia, XVII(2020), 227-231. p.

2021

A formação das bibliotecas científicas na Hungria dos primórdios da era moderna. Livro. Revista do núcleo de estudos do livre e da ediçaõ (São Paolo). 9/10(2021), 75-83. p.

L'Expansion ottoman vue de la région rhénane. In: L'orient inattendu. Du Rhin à l'Indus. Catalogue réalisé sous la direction de Nourane Ben Azzouna, Claude Lorentz, avec collab. de Léandra Panozzo. Strasbourg, BNU, 2021. 59-71. p.

Uralkodói művelődéspolitika és a humanista szöveghagyományozás. Megfontolások az erdélyi fejedelmi könyvtár történetének kutatásához. In: Dulce et utile – Tanulmányok Pintér Márta Zsuzsanna 60. születésnapjára. Szerk. Körömi Gabriella, Kusper Judit, Verók Attila. Eger, Líceum Kiadó, 2021. 191-200. p

A francia könyv arányának változása a magyar arisztokrácia könyvtáraiban a 18. században. In: Album amicorum, Sipos Gábor születésének hetvenedik évfordulójára. Szerk. Bogdándi Zsolt, Dáné Veronika, Lupescu Makó Mária. Kolozsvár, EME, 2021. 467-474. p.

Lakatos István olvasmányai – a vágyott eruditio a székelyföldi katolikus papok számára a 18. század első felében. In: Arte et ingenio Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára. Szerk. Gálfi Emőke, Kovács Zsolt, P. Kovács Klára. Kolozsvár–Budapest, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2021. 493–507. p.

"Quorum (sc. librorum) numerum esset valde taediosum huc apponere". A könyvjegyzékírás alkotáslélektana. In: "… Tanácsaid hűség és igazság". Tisztelgő írások Dienes Dénes professzor úr 65. születésnapjára. Szerk. Csorba Dávid, Szatmári Emília. Budapest–Sárospatak, KRE, TRE, 2021 (Reformáció öröksége, 7/2.), 275–279. p.

The Sanctuary of Thought. In The European Way Since Homer: History, Memory, Identity. Ed. by Étienne François, Thomas Serrier. Volume 2.: United and Divided Europes. Ed. by Pierre Monnet, Olaf B. Rader. London-New York, Bloomsbury Academic, 2021. 324–326. p.

Gutenberg and Erasmus: From the Letter to the Spirit. In The European Way Since Homer: History, Memory, Identity. Ed. by Étienne François, Thomas Serrier. Volume 2.: United and Divided Europes. Ed. by Pierre Monnet, Olaf B. Rader. London–New York, Bloomsbury Academic, 2021. 324–326. p.

2022

A könyvgyűjtő és az olvasó Zrínyi Miklós. In: Zrínyi Miklós emlékkönyv. Szerk. Bódvai András. Budapest, Bethlen Gábor Alapkezelő, 2022, 181-197. p.

Balling Péter-Kneip Antal László-Monok István: A Magyar Királyságban és Erdélyben honos szőlőfajták Görög Deeter kertjében. In: Görög Demeter (1760-1833) grinzingi birtokán ültetett szőlőfajták, 1829. A Bécsben 1829-ben kiadott könyv hasonmása Zvara Edina tanulmányával és Balling Péter, Kneip Antal László és Monok István szőlészeti mutatóival. Szerk.: Monok István. Budapest-Sárospatak, L'Harmattan, Tokaj-Hegyalja Egyetem, 2022 (Europica varietas Tokajensis, Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - Patrimonium culturale - Fontes, I.), 171-206. p.

Az ottománokkal kapcsolatos elzászi és bázeli kiadványok - a Laurentius Eiseler-nyomtatvány tágabb információtörténeti összefüggésben. In: Laurentius Eiseler Epinicion carmen in laudem… Caroli Rueberi. A bécsi Lorenz Eiseler Győzelmi éneke a nemes báró, Karl Rueber úr dicséretére és annak diadalára a török felett. A Strasbourgban 1581-ben kiadott könyv hasonmása Molnár Dávid fordításában és jegyzeteivel, Molnár Dávid, Monok István és Tózsa-Rigó Attila tanulmányaival. Szerk.: Monok István. Budapest-Sárospatak, L'Harmattan, Tokaj-Hegyalja Egyetem, 2022 (Europica varietas Tokajensis, Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - Patrimonium culturale - Fontes, II.), 83-112. p.

Naldo Naldi, Peter Jänichen, Martin Schmeizel és Bél Mátyás. Antikvitás és Reneszánsz, 9(2022), Ünnepi különszám (Lázár István Dávid 60), 257-265. p.

A Magyar Királyság és az Erdélyi Nagyfejedelemség könyvtári rendszerének felépítése új birodalmi keretben (1686/1690-1815). - Magyar Könyvszemle, 138(2022), 218-229. p.

Ungarische Reisende über den europäische Bibliotheken im 16. und 17. Jahrhundert. Hungarian Studies, 36(2022), 51-67. p.

Püspöki könyvtárak a XVIII. század közepén a Magyar Királyságban és Erdélyben. - The Library of Márton Padányi Biró (1696-1762) Compared with the Contemporary Hungarian Prelat Collections. In: Németh Gábor: Padányi Biró Márton könyvtára. Szerk. és lektorálta Monok István, Zvara Edina. Budapest, MTA KIK, Kalligram, 2022, 11-14., 50-56., 203-206. p.

Jedna knižnica - viacero mýtov: kultová knižnica Bibliotheca Corvina. - Historický Časopis, 70(2022), 715-738. p.

 

Lexikonok, enciklopédiák

1994

Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerk.: Péter László. Budapest, 1994, Akadémiai Kiadó. Címszavak: Ádám János, Michael Alard, Bethlen Elek, Bezerédi Zsigmond, Cseffei László, Hans Dernschwam, Forgách Mihály, Forgách Zsigmond Ádám, David Fröhlich, Gyulafy Lestár, Haller Gábor, Michael Halicius, Háportoni Forró Pál, Johann Hertel, Zalánkeményi Kakas István, Kassai Zsigmond Dávid, Kecskeméti Gergely, Kecskés János, Konstantinápoly leírása, Kornis György, Mikulich Sándor, Nadányi Mihály, Pongrácz Imre, Révay Ferenc, Georg Schuller, Sennyei László.

1997

Pannon enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Főszerk.: Sipos Lajos. Budapest, 1997, Dunakanyar 2000 Kiadó. 259-261. p.: Könyvtárak és könyvolvasás, 1526-1720.

1999

Bibliotheca Hungarica. A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében. The Hungarian Libraries in the Mirror of a Millenium. Die ungarischen Bibliotheken im Spiegel eines Jahrtausends. Főszerk.: Tószegi Zsuzsanna. CD-ROM. Budapest, 1999, Neumann KHT: XVI-XVIII. század: erdélyi fejedelmi könyvtár, főúri könyvtárak, humanisták, iskolai és szerzetesi könyvtárak (kivéve a jezsuitákat és a piaristákat).

2000

Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerk.: Péter László. 2. kiadás. Budapest, 2000, Akadémiai Kiadó. Címszavak: Ádám János, Michael Alard, Bethlen Elek, Bezerédi Zsigmond, Cseffei László, Hans Dernschwam, Forgách Mihály, Forgách Zsigmond Ádám, David Fröhlich, Gyulafy Lestár, Haller Gábor, Michael Halicius, Háportoni Forró Pál, Johann Hertel, Zalánkeményi Kakas István, Kassai Zsigmond Dávid, Kecskeméti Gergely, Kecskés János, Konstantinápoly leírása, Kornis György, Mikulich Sándor, Nadányi Mihály, Pongrácz Imre, Révay Ferenc, Georg Schuller, Sennyei László. - ugyanez CD-ROM kiadásban is.

2002

A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. Főszerk.: Sipos Lajos. 2. kiadás. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. 388-392. p.: Könyvtárak és könyvolvasás, 1526-1720.

2003

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. I. Aachen-Bylica. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2003, Balassi Kiadó. Címszavak: Apafi-könyvtárak, Batthyány-könyvtárak, bencés könyvtárak, Bethlen-könyvtárak, Bezerédi Zsigmond, Brukenthal Gyűjtemény.

2004

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. II. Calcagnini-Falkoner. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2004, Balassi Kiadó. Címszavak: ciszterci könyvtárak, Cseffei László, Dudith-könyvtár, egri Főegyházmegyei Könyvtár, Esterházy-könyvtár.

2005

Hongrie, bibliothèques. In: Dictionnaire encyclopédique du livre. Sous la dir. de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer. Paris, 2005, Edition du Cercle de la Librairie. 486-489. p.

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. III. Falkonéta-Halászat. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2005, Balassi Kiadó. Címszó: Festetics-könyvtár

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. IV. Halételek-Jordán. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2005, Balassi Kiadó. Címszó: Michael Halicius, Haller Gábor, Háportoni Forró Pál, Johann Hertel, Illésházy-könyvtárak, Jankovich Miklós (könyvtára), jezsuita könyvtárak.

2006

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. V. Jordánszky-kódex-kolostorépítészet. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2006, Balassi Kiadó. Címszó: kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, Kassai Zsigmond Dávid, Kecskeméti K. Gergely, Kecskés János

2007

Lexikon des gesamten Buchwesens. Bd. VII. Schuhe bauen - Uzès. Stuttgart, 2007, Hiersemann. Ungarn, Bibliotheken: 579-580. p.

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. VII. Lethenyei-műgyűjtemény. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2007, Balassi Kiadó. Címszó: Majthényi György, Mikulich Sándor.

2008

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. VIII. Műhely-paleográfia. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2008, Balassi Kiadó. Címszó: Nadányi Mihály, Nádasdy-könyvtárak.

A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. Főszerk. Sipos Lajos. 2. jav. kiad. Bp., 2008, Universitas Kiadó, 259-261. p.: Könyvtárak és könyvolvasás, 1526-1720.

2009

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. IX. Pálffy-rénes forint. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2008, Balassi Kiadó. Címszó: Pálffy-könyvtárak, pálos könyvtárak, pécsi püspöki könyvtár, Pongrácz Imre, Ráday-könyvtárak, Rákóczi-könyvtárak.

2010

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. X. Reneszánsz-Szeben nyomdászata. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2010, Balassi Kiadó. Címszó: Reviczky-könyvtárak.

2011

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. XI. Széchényi-Teuton lovagrend. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2011, Balassi Kiadó. Címszó: Széchényi-könyvtár, szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, Teleki-könyvtárak.

Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és kora újkor. XII. Teutsch-Vízjel. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest, 2011, Balassi Kiadó. Címszó: Thurzó-könyvtár(ak), Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Veszprémi Érseki Könyvtár.

Magyar művelődéstörténeti lexikon LX. minden kor. Ángyod térde - ”Zsúpra aggnő”. A főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza. Budapest, 2011, eec.iti. Címszó: Czobor család könyvei.

2018

Diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve. Főszerk. Bába Iván, Sáringer János. Kulturális diplomácia. Szerk. Csernus Sándor. Budapest, 2018, Éghajlat Könyvkiadó. Címszó: magyarságtudományi stratégia, nemzeti könyvtárak együttműködése, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 521-524. p.

2021

Diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve. Főszerk. Bába Iván, Sáringer János. Kulturális diplomácia. Szerk. Csernus Sándor. Budapest, 2018, Kairosz Kiadó. Címszó: magyarságtudományi stratégia, nemzeti könyvtárak együttműködése, 669, 673. p.

2022

Diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyve. 2. kötet. Főszerk. Bába Iván, Sáringer János. Kulturális diplomácia. Szerk. Csernus Sándor. Budapest, 2022, Khairosz Könyvkiadó. Címszó: magyarságtudományi stratégia, 215. p.

 

Könyvtárügy

1999

A Nemzeti Könyvtár könyvtári és tudományos együttműködési stratégiája. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 8(1999) 12. 6-15. p.

Kutatás, állományfejlesztés, szerzővé válás. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 8(1999) Nr. 9. 7-12. p.

Magyar könyvtárak idegen kulturális környezetben. - Hungarológia, 1(1999) 1-2. 37-49. p.

Vázlat a nemzeti könyvtár együttműködési stratégiájáról. - Könyvtári Levelező/Lap, 1999/10. 10-13. p.

2000

A hagyomány megőrzésének egy lehetősége: bibliothecarius doctus. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 9(2000) Nr. 9. 9-16. p.

A magyar könyvtárak lehetőségei a tartalomszolgáltatásban. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 9(2000) Nr. 6. 18-23. p.

Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a határokon kívüli magyar könyvtárak ellátásában. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 9(2000) Nr. 7. 12-18. p.

Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a nem magyarországi könyvtárak ellátásában. - Könyvesház 1. A Művelődés melléklete, 9(2000) 2-4 p. (az előző egy rövidített változata, Újvári Mária széljegyzetével: p. 5.)

Fejlettebb technikai háttér, gyengébb hallgatói és kutatói teljesítmények? - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 9(2000) Nr. 1. 6-11. p.

Hagyományőrzés és modern szolgáltatás. - Könyvtári Figyelő. Új folyam, 9(1999) [2000]. 524-526. p. - ugyanez: OSZK Híradó, XLII(1999) [2000]. 7-8. p.

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói munkakörére. - Könyvtári Figyelő. Új folyam, 9(1999) [2000]. 489-497. p.

2001

Gondolatok a könyvtárról. 175 éves a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. - Magyar Könyvszemle, 2001. 140-142. p.

Monok István-Ötvös Péter: Die Ausbildung von wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren in Ungarn am Beispiel von Szeged. - Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 48(2001), Heft. 2. 43-45. p.

2002

A Magyar Könyvszemle meg nem jelenhetett évfolyama 1947-ből. - Magyar Könyvszemle, 2001 [2002]. 489-494. p.

A nemzeti könyvtár évfordulójára. - Könyv, könyvtár, könyvtáros 11(2002) Nr. 7. 3-6. p.

Alexandria óta változatlanul. Nemzeti könyvtár a változó időben. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 9(2002). Nr. 1. 5-10. p.

I progetti della digitalizzazione della Biblioteca Nazionale Széchényi. - Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási tervei. Secondo incontro italo-ungherese di bibliotecari. - Második olasz-magyar könyvtáros találkozó. Roma, 2001. november 29. Szerk. Németh Gabriella. Bp., 2002, OSZK. 20-29. p.

2003

A hatalom és a közgyűjtemények. Bevezető gondolatok egy szimpózium munkájához. In: A könyvtárak és a hatalom. Tanulmányok és dokumentumok. Szerk. Monok István. Bp., 2003, OSZK, Gondolat Kiadó. 7-14. p.

Bibliotheque Nationale Széchényi, Budapest (Fonds anciens). - Nouvelles du Livre Ancien, (Paris) 2003. Nr. 112. 3-4. p.

Beszélgetés Monok Istvánnal az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójával (Szabó Béla István). - Papírlap, 2003/1. 15-18. p.

A magyar múzeumok és könyvtárak következő kétszáz éve elé. In: Országos múzeumi közművelődési konferencia. Esztergom, Vitéz János Katolikus Főiskola, 2002. június 26-28. Szerk. Lengyelné Kurucz Katalin. Bp., 2003, Pulszky Társaság. 31-39. p.

2004

Hozzászólás "A filológia és a digitális barbárság" beszélgetéshez.

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói állásának elnyerésére. - Könyvtári Figyelő, 2004. 291-306. p.

Az 1850 előtti kéziratok és régi könyvek közös katalógusa. - Könyvtári Levelező/Lap, 2004/7. 3-5. p.

Les bibliothèques hongroises et le Consortium of European Research Libraries.

La ricerca del materiale ungherese nelle biblioteche statali d'Italia. Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged, 2004. 11-14. p.

"Sok minden megváltozott az OSZK-ban". Beszélgetés Monok Istvánnal. (Mezey László Miklós, Vajda Kornél) - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13(2004). Nr. 8. 3-9. p.

Helyismereti célú digitalizálás és a Nemzeti Digitális Könyvtár. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13(2004). Nr. 9. 14-19. p.

2005

Helyismereti célú digitalizálás és a Nemzeti Digitális Könyvtár. In: Helyismeret-digitalizálás-Európai Unió. Helyismereti könyvtárosok XI. országos tanácskozása. Szolnok, 2004. július 14-16. Szerk. Takáts Béla. Szolnok, 2005. 10-17. p. (CD-ROM is)

A közgyűjteményi tudományos napok. In: Közgyűjteményi tudományos napok I. Sopron. Szerk. Ekler Péter. Bp., 2005, OSZK, Gondolat. (Nemzeti Téka) 7-13. p.

Az Országos Széchényi Könyvtár hungarológiai tevékenységének átalakulása. Mikes International (Den Haag), 5(2005) 1. szám, 55-58. p.

Az Országos Széchényi Könyvtár hungarológiai tevékenységének átalakulása. In: Kultúrák térhódítása, új világrendeződések. Magyar életmezők. Hollandiai Mikes Kelemen kör. 45. tanulmányi napok, 2004. szeptember 9-12. Elspeet, Hollandia. Szerk.: Farkas Flórián, Moldován István, Góczán Andrea. Hága, 2005, Mikes International (Bibliotheca Mikes International) 164-167. p.

2006

La Bibliotheca Corviniana Digitalis come sistema esperto. - Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged, 2005 [2006]. 258-262. p.

2007

National Libraries in Changing Times. In: 400th Anniversary of the National and University Library in Zagreb. Proceedings of the Scientific Conference. Zagreb, 9 - 11 May 2007. Ed. by Mirna Willer. Zagreb, 2007, NSK. (papír és CD-ROM kiadás) 48-55. p.

Nacionalne knjiµnice u vremenima promjena. In: 400. obljetnica Nacionalne i Sveučili±ne Knjiµnice u Zagrebu. Znanstveno-stručni skup. Zagreb, 9-11. svibnja 2007. Red. Mirna Willer. Zagreb, 2007, NSK. (CD-ROM kiadás) 79-86. p.

A nemzeti könyvtár és a határon túli könyvtárak - változó szerepek. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 16(2007). Nr. 8. 45-52. p.

The Union Catalogue of Rare Book Collections int he Carpatian Basin: about the Expert System on Book History in Hungary. CERL Papers VII(2007) 7-14. p.

2009

A bassanoi Remondini Múzeum. Magyar Könyvszemle, 2008 [2009] 455-457. p.

A köteles példányról szóló párbeszéd kapcsán. Hipertext.hu

Időkapszula, vagy szolgáltató üzem? A könyvtárak ereje és gyengeségei. NETWORKSHOP 2009. Szeged, 2009. április 15. (Video); papíron: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 18(2009) Nr. 6. 3-11. p.

video megtekintése

Le Supplementum Corvinianum et le programme "Corvina" de la Bibliotheque nationale Széchényi. In: Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'état moderne. Publié par Jean-François Maillard, István Monok, Donatella Nebbiai. Budapest, 2009, OSZK (Supplementum Corvinianum, II) 7-10. p.

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói munkakörére. Könyvtári Figyelő, 2009/4. I-XVII. p.

A kutya meg a farka. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Digitális Adattár szerepe a könyvtári dokumentumok digitális összegyűjtésében, szolgáltatásában és megőrzésében. (egy 2006 szeptemberi hozzászólás)

2010

A Kárpát-medence magyar levéltári, kézirat- és könyvgyűjteményeinek kutatása. Virtuális állományegyesítés - a magyarországi szellemi alkotások egykori erőterének bemutatása. In: Programtervezetek. Melléklet a "Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége. Szerk.: Tarnóczy Mariann" című kiadványhoz. Bp., 2010, MTA. 31-35. p.

2011

From the Bibliotheca Alexandriana to the New Library of Alexandria. Basic Mission Statements of the Libraries in Changing Times. In: Proceeding ICI 10. International Conference on Information. Information Technology Role in Development, Delta University in Gamasa-Mansoura, Egypt. 4-6. December 2010. Ed. by Mohammed Rabie Nasser. Gamasa-Mansoura, 2011, Delta University. 153-157. p. (2011. március 2.)

2012

The Cultural Policy Aspects of Digitalisation of Written Cultural Heritage in Europe and in Hungary. In: ICI 12. International Conference on Information. Learning Unlimited. 12-13. December 2012. Kuala Lumpur, Open University of Malaysia. Papers, CD-ROM edition, ISBN 978 967 429 013 9. pages: 129-134.

2015

Nyílt hozzáférés és koraújkori kultúra Magyarországon és Erdélyben. Hozzászólás Klaus Graf posztjához az Open Access gondokról. Obeliscus. A koraújkor folyóirata. (2015. december 20.)

2016

Új hatalmi viszonyok a tudományos információk megosztásában. Magyar Tudomány, 2016, 690-696. p.

2017

A könyvnyomtatás ígéret volt - és az internet? Könyvtári Figyelő, 63(2017), 1. szám, 36-41. p.

Antikváriusok, könyvtárosok és másféle könyves emberek - két beszélgetés az Országos Széchényi Könyvtárban. Magyar Könyvszemle, 133(2017), 96-98. p.

Az emlékezet közgyűjteményi megőrzése. Lukács György hagyatéka kapcsán. Magyar Tudomány, 178(2017), 910-913. p.

2018

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei és a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása. Per aspera ad astra, V(2018), 1, 89-96. p.

Könyvtár, Európa emlékezete. In: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet. [Tanulmányok Löffler Erzsébet tiszteletére.] Szerk.: Horváth István. Eger, 2018, Egri Lokálpatrióta Egyesület, 151-156. p.

Ami hagyományos, és ami új. Erdélyi könyvtárak a 21. században. In: Erdélyi évszázadok. A kolozsvári Magyar Történeti Intézet évkönyve. III. Hagyomány és újítás, a 21. századi könyvtárban. Főszerk. Rüsz-Fogarasi Enikő, E szám mentora Monok István. Kolozsvár, 2018, Egyetemi Műhely Kiadó, 15-24. p.

Die öffentliche Sammlung als Erinnerungsort. Das Beispiel das Handschriftennachlass von Georg Lukács. Ungarn Jahrbuch (Regensburg), 34(2018), 261-266. p.

2019

Európai kultúra, nemzeti örökség. In: Magyar könyvtárosok VIII. Világtalálkozója, Budapest, 2018. november 6-7. Szerk. Csaba Attiláné. Budapest, Könyvtári Intézet. 69-78. p.; ugyanez jegyzetelve: Könyvtári Figyelő, 2019/1. 81-86. p.

Megfontolások egy szükséges egyházi könyvtári stratégiához. In: 25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. Jubileumi konferencia, Budapest. III. 5. Szerk. Ásványi Ilona. Budapest, EKE, 2019. 30-36. p.

Os manuscritos de Georg Lukács. A Coleçao Pública como Local de Memória. Livro (Sao Paolo), 7/8(2019), 395-399. p.

 

Hungarológia

1995

Hungarológia Magyarországon. "… a hungarológia nem az, amit a metropolis kínál, hanem amit a helyszín igényel". Hungarologische Beiträge, Bd. 4. Jyväskylä, 1995. 67-71. p.

1997

A magyar művelődés és a kereszténység. IV. Hungarológiai Kongresszus, Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-15. Belvedere, IX(1997) 1-2. 98-99. p.

A magyar művelődés és a kereszténység. IV. Hungarológiai Kongresszus, Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-15. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum, 8(1996) [1997] 3-4. sz. 223-224. p.

2000

Jankovics József-Monok István: A hungarológiáról és magyarországi intézményeiről. Hungarológia, 2(2000) 1-2. 43-52. p.

2001

Jankovics József-Monok István: Milyen legyen - ha van is meg nincs is? Hungarológia, 2(2000) 3. 309-312. p.

Le ricerche di storia delle relazioni italo-ungheresi viste da un bibliotecario. - Olasz-magyar kapcsolattörténeti kutatásokról a könyvtáros szemével. In: Primo incontro italo-ungherese di bibliotecari. Budapest, 9-10 novembre 2000. Problematiche e prospettive della ricerca sul materiale librario ungherese presente in Italia e sul materiale librario italiano presente in Ungheria. - Első olasz-magyar könyvtáros találkozó. Budapest, 2000. november 9-10. Az olaszországi hungarika- és a magyarországi italika-kutatás lehetőségei és nehézségei. Szerk. Németh Gabriella. Budapest, 2001. 26-33. p.

2004

La ricerca del materiale ungherese nelle biblioteche statali d'Italia. In: Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged, 2004. 11-14. p.

2006

A művelődéstörténeti kutatásokról. Magyar Tudomány, 2006. 818-830. p.

Végeredmény vagy kiindulópont? Kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról. (Tuomo Lahdelma, Lauter Éva, Monok István, Bene Sándor, Csernus Sándor, Fazekas Tiborc, Gömöri György, K. Lengyel Zsolt, Módos Péter, Ujváry Gábor). Európai utas, XVI(2006) 2-3. 130-141. p.

2008

La situation des études hongroises en Europe. Table ronde avec la participation de István Monok, Françoise Allaire, Andrea Seidler, Holger Fischer, Gyöngyvér Völgyes, Tonu Seilenthal. In: Cahiers d'études hongroises 14. 2007/2008. Temps, espaces, langages. La Hongrie a la croisée des disciplines. Actes du Colloque organisé pour le 21e anniversaire du Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises (2006). Tome II. Paris, 2008, Harmattan. Atelier de clôture: 547-562. p.

2012

Gondolatok a hungarológiáról. Bevezetés. - Főtitkári beszámoló (2011). In: Gondolatok a hungarológiáról. Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Szerk.: Monok István, Nyerges Judit, Sipos Gábor. Budapest, 2012, NMTT. 9-15., 335-346. p.

2013

Emlékezés elnökünkre, Rákos Péterre. In: Fáradhatatlan szavak. Szimpózium Rákos Péter (1925-2002) irodalomtudós, egyetemi tanár emlékére. Budapest, 2013, Bohemia Baráti Kör (A Bohemia folyóirat 2012. április - 2013. márciusi számának melléklete). 5-6. p.

2016

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság változó szerepei. In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. Főszerk.: Marinovich Endre. Szerk.: Anka László, Hollósi Gábor, Tóth Eszter Zsófia, Ujváry Gábor. III. kötet. Budapest, 2016, Magyar Napló Kiadó. 301-306. p.

2018

Proměnlivé rolle Mezinárodni společnosti pro hungarologii. In: Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Ed. Jiří Januąka. Praha, 2018, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 19-24. p.

2019

Self-Awareness through Outside Reflection. In: Only the English Go There. Travel Accounts of 19th-Century Hungary. Ed. by Mihály Hoppál, Béla Mázi, Gábor Tóth. Budapest, 2019, LICHAS, IAHS. I-V. p.

2020

Önismeret idegen tükörben. In: "A kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá". Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára. Szerk. Dubniczky Zsolt, Hermann Róbert, Kocsis Annamária, Ligeti Dávid, Orosz László. Budapest, 2020, Ráció Kiadó. 661-665. p.

 

Kötetszerkesztés

1980

Régi magyar irodalmunk és európai háttere. Az egyetemi magyar irodalmi diákkörök konferenciája. Szeged, 1978. Szerk. Bartók István, Monok István. Szeged, 1980, JATE. 304 p.

1989

Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kulcsár Péter, Mader Béla, Monok István. Szeged, 1989, JATE. 157 p.

1990

A kecskeméti piarista rendház XVI. századi könyvei. Összeáll. Kósáné Horváth Mária. Szerk. Monok István. Szeged, 1990, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus X. Fasciculus 4.) 51 p.

1991

Bartucz Lajos szakirodalmi munkássága. Bibliográfia. Összeáll. Klukovitsné Paróczi Katalin, Rácz Béláné. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus 3.) 47 p.

Erdélyi könyvesházak I. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója, 1579-1604. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/1.) 171 p.

Fekete könyv. Az erdélyi ferences kusztódia története. Kájoni János kézirata, 1684. Sajtó alá rend. Madas Edit. Ford. Madas Edit, Szovák Kornél. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 31.) 145 p.

Kénosi Tőzsér János: De typographiis et typographis Unitariorum in Transylvania. - Bibliotheca Scriptorum Transylvano-unitariorum. Compiled by Ferenc Földesi. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 32.) XXIV, 194 p.

Kokas Károly: Könyv és könyvtár a XVI-XVII. századi Kőszegen. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok III.) 50 p.

Pálffy Kata leveleskönyve. Sajtó alá rend. Ötvös Péter. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 30.) 199 p.

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi minoriták könyvtára. Összeáll. Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus 4.) 64 p.

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Régi magyar nyomtatványok 1700-ig. Összeáll. Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus 1.) VIII, 188 p.

Sipos Gábor: A kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok I.) 116 p.

Tanyai Híradó, 1939-1943. Repertórium. Összeáll. Saliga Lászlóné. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, JATE. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus 2.) 123 p.

Varga András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. Szerk. Monok István. Szeged, 1991, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok II.) 41 p.

1992

A Zsámboky-könyvtár katalógusa. Gulyás Pál olvasatában. Bev. Ötvös Péter. Bibliográfia: Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 12/2.) 281 p.

Die Bibliothek Sambucus. Nach der Abschrift von Pál Gulyás. Einleitung von Péter Ötvös. Bibliographie von András Varga. Hrsg. von István Monok. Szeged, 1992, Scriptum. 281 p.

Magyarországi magánkönyvtárak II. 1588-1721. Sajtó alá rend. Farkas Gábor, Varga András, Katona Tünde, Latzkovits Miklós. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/2.) XIII, 374 p.

Márki Sándor szakirodalmi munkássága. Bibliográfia. Összeáll. Klukovitsné Paróczi Katalin, Rácz Béláné, Szabó Éva. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XII. Fasciculus 1.) 212 p.

Paál Árpád kézirathagyatéka (Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum). Katalógus. Összeáll. Bárdi Nándor. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XII. Fasciculus 2.) 108 p.

A könyves kultúra. XIV-XVII. század. I. Válogatás az angolszász szakirodalomból. A tanulmányokat válogatta, a jegyzeteket írta: Monok István, Szabó Enéh. Szeged, 1992. 287 p.

1993

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség, 1922-1942. Repertórium. Törzsanyag. Szerk. Monok István. Szeged, 1993, Scriptum. 420 p.

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség, 1922-1942. Repertórium. Személy- és helynevek analitikus mutatója. Szerk. Monok István. Szeged, 1993, Scriptum. 303 p.

Dézsi Lajos szakirodalmi munkássága. Bibliográfia. Összeáll. Klukovitsné Paróczi Katalin, Rácz Béláné, Iványi Szabó Éva. Szerk. Monok István. Szeged, 1992, Scriptum. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XII. Fasciculus 3.) 55 p.

Čičaj, Viliam: Bányavárosi könyvkultúra a XVI-XVIII. században. (Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbánya). Szerk. Császtvay Tünde, Monok István. Szeged, 1993, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok IV.) 142 p.

1994

Wolfram Seidler: Buchmarkt und Zeitschriften in Wien, 1760-1785. Studie zur Herausbildung einer literarischen Öffentlichkeit in Österreich des 18. Jahrhunderts. Red. von István Monok, Péter Ötvös. Szeged, 1994, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám I.) 125 p.

1995

Schwarcz Katalin: A klarissza apácák könyvkultúrája a XVIII. században. Szerk. Császtvay Tünde, Monok István. Szeged, 1994 [1995], Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VI.) 84 p.

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség, 1922-1942. Repertórium. Tárgymutató. Szerk. Monok István. Szeged, 1994 [1995], Scriptum. 374 p.

1997

Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. Nagyszombat, 1632-1690. Sajtó alá rend. Farkas Gábor Farkas. Szerk. Monok István. Szeged, 1997, Scriptum. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 17/2. - Fejezetek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történetéből 18.) 381 p.

Eva Selecká Mârza: A Középkori Lőcsei Könyvtár. Szerk., előszó: Monok István. Szeged, 1997, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VII.) 164 p.

A könyves kultúra, XIV-XVII. század. II. Válogatás a német szakirodalomból. A tanulmányokat válogatta, bevezette Monok István. Szerk. Monok István, Ötvös Péter, Zvara Edina. Szeged, 1997. 229 p.

Simon Melinda-Szabó Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója. Deé Nagy Anikó bevezetésével. Szerk. Monok István. Szeged, 1997, Scriptum. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit II.) LVI, 155 p.

Sabine Solf: Kontinuität und Erneuerung. Buchkunst des 20. Jahrhunderts in der Herzog August Bibliothek. Jürgen Eyssen und seine Sammlung. Hrsg. von István Monok. Szeged, 1997, Scriptum. (Lectura 1.) 24 p.

Mechthild Raabe: Leser und lektüre in der Fürstlichen Bibliothek Wolfenbüttel, 1664-1713. Hrsg. von István Monok. Szeged, 1997, Scriptum. (Lectura 2.) 18 p.

1998

Peter G. Bietenholz: Der Basler Buchdruck und die Reformation. Hrsg. von István Monok. Szeged, 1998, Scriptum. (Lectura 3.) 16 p.

Varga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára, 1846. Szerk. Monok István. Szeged, 1998, Scriptum. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok VIII.) 139 p.

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. CD-ROM. Az elektronikus változatot gondozta Császtvay Tünde, Monok István. Szeged, 1998, Scriptum Rt.

Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873-1998. Történet. Almanach. Szerk. bizottság: Apróné Laczó Katalin, Békési Imre, Bereczki Sándor, Csillik László, Galgóczi Anna, Monok István. Szeged, 1998, JGYTF. 527 p.

Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Szeged, 1998, Scriptum Rt. 109 p.

A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. - La civilta ungherese e il cristianesimo. Atti del IV Congresso Internazionale di Studi Ungheresi. Szerk./a cura di: Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter. I-III. kötet. Budapest-Szeged, 1988, NMFT, Scriptum Rt. 1891 p.

1999

Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873-1998. Tanszéktörténet. Szerk. bizottság: Apróné Laczó Katalin, Békési Imre, Bereczki Sándor, Csillik László, Galgóczi Anna, Monok István. Szeged, 1999, JGYTF. (Könyvtártudományi Tanszék: 45-53. p.) 527 p.

Judit Kecskeméti: Viri humanissimi. Red. par István Monok. Szeged, 1999, Scriptum. (Lectura 4.) 23 p.

Andrea Seidler: Frauen als Lesepublikum unterhaltender Periodika im achtzehnten Jahrhundert. Hrsg. von István Monok. Szeged, 1999, Scriptum. (Lectura 5.) 12 p.

Catherine Magnien: Etienne Pasquier (1529-1615) et l'édition de ses oeuvres. Red. par István Monok. Szeged, 1999, Scriptum. (Lectura 6.) 24 p.

2000

Jean-François Maillard: Trasmettre et diffuser les textes anciens au XVIe siècle. Red. par István Monok. Szeged, 2000, Scriptum. (Lectura 7.) 12 p.

Holl Béla: Laus librorum. Válogatott tanulmányok. Vál., szerk. Monok István, Zvara Edina. Budapest, 2000, METEM. (METEM-könyvek 26.) 300 p.

2001

Katolikus intézményi gyűjtemények Magyarországon, 1526-1750. Sajtó alá rend. Zvara Edina. Lektorálta és szerk. Monok István. Szeged, 2001, Scriptum Rt. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 19/1.) 499 p.

Farkas Gábor Farkas: A nagyszombati egyetem könyvtára az alapításkor. Szerk. Monok István. Szeged, 2001, Scriptum Rt. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit III. - Fejezetek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történetéből 23.) LXIV, 258 p.

Lesestoffe und kulturelles niveau des niederen Klerus. - Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Vorwort von Frédéric Barbier. Szeged, 2001, Scriptum Rt. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok. Különszám III.) 124 p.

2002

Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert. Hrsg. von István Monok, Péter Ötvös. Band I.: András Koltai: Adam Batthyány und seine Bibliothek. Red. von István Monok. Eisenstadt, 2002. (Burgenländische Forschungen. Sonderband XXIV.) 349 p.

Koltai András: Batthyány Ádám és könyvtára. Szerk. Monok István. Budapest-Szeged, 2002, OSZK, Scriptum Rt. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit IV.) 376 p.

Somkuti Gabriella: Az Országos Széchényi Könyvtár története, 1802-1918. Szerk. Monok István. Budapest, 2002, OSZK. 138 p.

Kincsek a nemzet könyvtárából. Szerk. Monok István. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. = Treasures of the Hungarian National Library. Ed. by István Monok. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. = Schätze der Ungarischen Nationalbibliothek. Hrsg. von István Monok. Budapest, 2002, Magyar Könyvklub. 416 p.

Emődi András: A Nagyváradi Székeskáptalan könyvtára a XVIII. században. Szerk. Monok István. Budapest-Szeged, 2002, OSZK, Scriptum Rt. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit V.) LXVIII,433 p.

2003

Viskolcz Noémi: Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655) bibliográfia. A Bisterfeld-könyvtár. Szerk. Monok István. Budapest-Szeged, 2003, OSZK, Scriptum Rt. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit VI.) 234 p.

Die Hungarica-Sammlung der Franckesche Stiftungen zu Halle. Teil 1: Porträts. Hrsg. von Brigitte Klosterberg, István Monok. Bearb. von Attila Verók, György Rózsa. Halle-Tübingen, 2003, Niemeyer. (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien Bd. 7.) XXX, 239 p.

A művelődéstörténet problémái. Szerk. Monok István. Budapest, 2003, MTA Művelődéstörténeti Bizottsága. 130 p.

Héjja Julianna Erika: Könyv és olvasója Gyulán a XVIII. század első felétől 1848-ig. Szerk. Monok István. Budapest, 2003, OSZK. (Olvasmánytörténeti Dolgozatok IX.) 112 p.

A könyvtárak és a hatalom. Tanulmányok és dokumentumok. Szerk. Monok István. Budapest, 2003, OSZK, Gondolat Kiadó. 210 p.

2004

Borvölgyi Györgyi: Ráday Pál (1677-1733) könyvtára. Szerk. Monok István. Budapest-Szeged, 2004, OSZK, Scriptum Rt. (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai = Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit VII.) 300 p.

A holló jegyében. Fejezetek a corvinák történetéből. Szerk. Monok István. Bp., 2004, Corvina Kiadó, OSZK. 210 p.

2005

Emődi András: A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya I. Szerk. Monok István. Budapest-Nagyvárad, 2005, Akadémiai Kiadó, Egyházmegyei Könyvtár, OSZK. (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei = Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken I.) XLVI, 295 p.

Les bibliothèques centrales et la construction des identités collectives. Ed. par Frédéric Barbier, István Monok. Leipzig, 2005, Universitätsverlag. (L'Europe en réseaux. Contributions a l'histoire de la culture écrite, 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918. Bd. III.) 342 p.

Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Szerk. György Péter, Kiss Barbara, Monok István. Budapest, 2005, OSZK, Akadémiai Kiadó. 139 p.

Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények, 1500-1700. Szerk. Monok István. Budapest, 2005, OSZK. 179 p.

Blue Blood, Black Ink. Book Collections of Aristocratic Families from 1500 to 1700. Ed. by István Monok. Budapest, 2005, OSZK. 183 p.

2006

Studiosorum et librorum peregrinatio. Hungarian-Dutch cultural relations in the 17th and 18th century. Ed. by August den Hollander, István Monok, Ferenc Postma. Amsterdam-Budapest, 2006, Universiteit van Amsterdam, OSZK. 75 p.

Ércnél maradandóbb. A Vizsolyi Biblia vizsolyi példányának hasonmása. Szerk. Monok István, Nyerges Judit. Budapest, 2006, Magtár Művészeti Alapítvány. 116 p.

2007

A könyves kultúra, XIV-XVII. század. III. Válogatás a francia szakirodalomból. A tanulmányokat válogatta, bevezette Monok István. Szerk. Monok István. Szeged-Budapest, 2007. 257 p.

Translatio librorum. Tanulmányok az Oroszországból Sárospatakra visszaszolgáltatott könyvek kapcsán. Szerk. Jekatyerina Genyijeva, Kiss Ilona, Monok István. Előszó: Monok István. Budapest, 2007. 146 p.

2008

Sarospatakszkaja kollekcija i isztorija ee vozvrasenija v Vengriju. Szbornyik sztatyej. Otvetsztvennüje redaktorü: Ekatyerina Jurijevna Gennyijeva, Istvan Monok. Moszkva, 2008, Rosszpen. 149 p.

Contribution á l'histoire intellectuelle de l'Europe: réseaux du livre, réseaux des lecteurs. Ed. par Fréderic Barbier, István Monok. Budapest-Leipzig, 2008, OSZK-Universitätsverlag. (L'Europe en réseaux. Contributions a l'histoire de la culture écrite, 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens, 1650-1918. Bd. I.) 238 p.

Emődi András: A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya II. Szerk.: Monok István. Bp.-Nagyvárad, 2008, Egyházmegyei Könyvtár, OSZK (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei = Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken II.) XXIV, 447 p.

A MOKKA-R Egyesület 2007. december 17-i felolvasóülésének anyaga. Szerk.: Monok István, Nyerges Judit. Bp., 2008, Argumentum Kiadó. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 1.) 159 p.

Katolikus intézményi gyűjtemények Magyarországon. Ferences könyvtárak, 1668-1750. Sajtó alá rend. Zvara Edina. Szerk. Monok István. Bp., 2008, OSZK. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 19/3.) 399 p.

2009

Rácz Emese: Az egykori nagyenyedi minorita rendház könyvtárának régi állománya. Szerk.: Monok István. Bp.-Cluj Napoca, 2009, OSZK, Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei = Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 3.) LXI, 303 p.

Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon. 1530-1750. Jegyzékszerű források. Sajtó alá rend. Oláh Róbert. Szerk. és lektorálta: Monok István. Bp., 2009, OSZK (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 19/2.) XX, 397 p.

Magyar Árpád-Zvara Edina: A kaplonyi ferences rendház könyvtárának régi állománya. Szerk.: Monok István. Bp., 2009, OSZK (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei = Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 3.) XXXVII, 559 p.

Matthias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'état moderne. Publié par Jean-François Maillard, István Monok, Donatella Nebbiai. Budapest, 2009, OSZK (Supplementum Corvinianum, II) 340 p.

Cinquante ans d'histoire du livre de l'Apaprition du livre (1958) à 2008. Bilan et projets. Ed. par Frédéric Barbier, István Monok. Budapest, 2008, OSZK. (L'Europe en réseaux. Contributions à l'histoire de la culture écrite 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650-1918. Bd. V.) 270 p.

2011

De libris et bibliothecis. Szerk.: Czeglédi László, Monok István. Eger, 2011, Líceum Kiadó (A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Sectio iuvenum) 191 p.

2012

Gondolatok a hungarológiáról. Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Szerk.: Monok István, Nyerges Judit, Sipos Gábor. Budapest, 2012, NMTT. 346 p.

Marti Tibor: A füleki ferences könyvtár régi könyvei. Szerk.: Monok István. Eger, 2012, EKF (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei - Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 7.) CXIV, 641 p.

A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége. Tanulmányok. Szerk.: Monok István. Budapest-Eger, 2012, Kossuth Kiadó, EKF (Kulturális örökség) 256 p.

2013

In Agriam adveni. Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére, 2012. október 25. Szerk.: Monok István. Eger, 2013, Líceum Kiadó (A helyi érték, 1.) 98 p.

Viskolcz Noémi: A mecenatúra színterei a főúri udvarban. Nádasdy Ferenc könyvtára. Szerk. és lektorálta Monok István. Szeged–Budapest, 2013, SZTE, HEH (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai – Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit VIII.) 776 p.

Zvara Edina: A nyugat-dunántúli protestáns lelkészek könyvei a késő humanizmus korában. Szerk. és lektorálta Monok István. Szeged–Budapest, 2013, SZTE, HEH (A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai – Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit IX.) 500 p.

2014

Emődi András: A Nagyváradi Egyházmegye alsópapságának könyvkultúrája a korai újkor végén. Szerk.: Monok István. Budapest-Szeged-Nagyvárad, 2014, NMTT, SZTE, PKE (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 19/4.) LVIII, 284 p.

2015

Peregrinus sum. Studies in History of Hungarian-Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday. Ed. by Margriet Gosker, István Monok. Budapest-Amsterdam, 2015. 292 p.

Száraz Orsolya: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Száraz Orsolya és Rosa Pace bevezetésével. Lektorálta és szerk.: Monok István. Budapest-Eger, 2015, MTA KIK, EKF (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 17/3.) LXXIV, 147 p.

A zombori kármelita rendház könyvtárának régi állománya. Katalógus. Összeáll. Csesznegi Viktória, Stohl Róbert. Szerk.: Monok István. Bp. - Eger, 2015, MTA KIK, EKF (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei - Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken 8.) XXIV, 435 p.

Mérföldkövek a magyar művelődéstörténet-írásban. Tanulmányok. Szerk.: Monok István. Budapest-Eger, 2015, Kossuth, EKF (Kulturális örökség) 168 p.

2016

Az UNESCO világemlékezet lista magyarországi elemei. Szerk.: Monok István, Gyarmati Vera, Hajdu-Kriston Krisztina. Budapest, 2016, UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága. 46 p.

Bibliotheken, Decor (17-19. Jahrhundert). Hrsg. von Frédéric Barbier, István Monok, Andrea Di Pasquale. Budapest-Roma-Paris, 2016, BUAW, BNCR, Éditions des Cendres. 306 p.

Biblioteche, decorazioni, XVII-XIX secolo. Sotto la direzione di Frédéric Barbier, István Monok, Andrea Di Pasquale. Budapest-Roma-Paris, 2016, BNCR, BAUS, Éditions des Cendres. 306 p.

Bibliothèques, décor, XVIIIe-XIXe siecle. Sous la dir. de Frédéric Barbier, István Monok, Andrea Di Pasquale. Budapest-Roma-Paris, 2016, BAHS, BNCR, Éditions des Cendres. 306 p.

2017

Ex oriente amicitia. Mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. Ed. par Claire Madl, István Monok. Budapest, 2017, MTA KIK (L'Europe en réseaux. Contribution à l'histoire de la culture écrite 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650-1918. Vol. VII.), 420 p.

2019

bibliothèque, décors, années 1780-années 2000, nationalités, historicisme, transferts. Sous la dir. de Frédéric Barbier, Andrea De Pasquale, István Monok. Budapest-Roma, 2019, MTAK, OGYK, BNCR. 248 p

Xystus Schier: Dissertatio de regiae Budensis bibliothecae Mathiae Corvini ortu, lapsu, interitu et reliquiis. - Értekezés Corvin Mátyás budai királyi könyvtárának létrejöttéről, hanyatlásáról, pusztulásáról és maradványairól. - Discussion of the establishment, decline, ruin and remains of Matthias Corvinus' royal library in Buda. Az utószót írta, a kötetet szerkesztette - Afterworld written and volume edited by Monok István. A magyar fordítást sajtó alá rendezte - The Hungarian translation ed. by Ekler Péter. Budapest, 2019, OSZK (Supplementum Corvinianum, V.) 204 p.

A dési ferences rendház könyvtárának régi állománya. Összeáll. Gordán Edina. Szerk. Monok István. Budapest, 2019, MTAK (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 13.) LXXXIII,747 p.

A gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet "Seminarium Incarnatae Sapientiae" könyvtárának régi állomány. I. 1601 előtti nyomtatványok és Régi Magyar Könyvtár. Összeáll. Szügyi-Szűcs Judit, Veres Annamária. Lektorálta és szerk. Monok István. Budapest, 2019, MTAK (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 12.) 142 p.

Rácz Emese: A nagyenyedi Bethlen Kollégium Könyvtárának XVIII. századi gyűjteményei. I. A hungarika téka. Szerk. Monok István. Budapest, 2019, MTAK (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai. - Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit, X.) LXIV,126 p.

2020

Les bibliothèques et l'économie des conaissances – Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450-1850. Colloque international – Internationale Tagung 9-13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). Édité par Frédéric Barbier, István Monok, Andrea Seidler, Budapest, 2020, MTAK (L'Europe en réseaux. Contribution à l'histoire de la culture écrite 1650-1918. – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650-1918. Bd. VIII.)

Reformation und Bücher. Zentren der Ideen – Zentren der Buchproduktion. Hrsg. von István Monok, Andrea Seidler. Wiesbaden, 2020, Harrassowitz (Wolfenbüteler Abhandlungen zur Geschichte des Buchwesens, 51.) 232 p.

2021

Dóbék Ágnes: Barkóczy Ferenc (1710-1762) egri püspök könyvtára. Szerk. Monok István. Budapest, MTA KIK, 2021 (A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai – Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit, XI.), 256 p.

2022

Görög Demeter (1760-1833) grinzingi birtokán ültetett szőlőfajták, 1829. A Bécsben 1829-ben kiadott könyv hasonmása Zvara Edina tanulmányával és Balling Péter, Kneip Antal László és Monok István szőlészeti mutatóival. Szerk.: Monok István. Budapest-Sárospatak, L'Harmattan, Tokaj-Hegyalja Egyetem, 2022 (Europica varietas Tokajensis, Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - Patrimonium culturale - Fontes, I.), 261 p.

Laurentius Eiseler Epinicion carmen in laudem... Caroli Rueberi. A bécsi Lorenz Eiseler Győzelmi éneke a nemes báró, Karl Rueber úr dicséretére és annak diadalára a török felett. A Strasbourgban 1581-ben kiadott könyv hasonmása Molnár Dávid fordításában és jegyzeteivel, Molnár Dávid, Monok István és Tózsa-Rigó Attila tanulmányaival. Szerk.: Monok István. Budapest-Sárospatak, L'Harmattan, Tokaj-Hegyalja Egyetem, 2022 (Europica varietas Tokajensis, Acta Universitatis Tokajensis Sárospatakini - Patrimonium culturale - Fontes, II.), 131 p.

Németh Gábor: Padányi Biró Márton könyvtára. Szerk. és lektorálta Monok István, Zvara Edina. Budapest, MTA KIK, Kalligram, 2022, 231 p

 

Sorozat- és folyóirat szerkesztés

Bölcsész. A JATE KISZ szervezetének időszaki kiadványa. Szerkesztőbizottsági tag 1980-ban

Könyvtártörténeti Füzetek. Sorozatszerk. 1981-2008.

Lymbus. Művelődéstörténeti Tár. Sorozatszerk. Monok István, Petneki Áron. Szeged, 1989-1999.

Olvasmánytörténeti dolgozatok. Sorozatszerk. Szeged, 1991-2003.

A könyves kultúra. XIV-XVII. század. Sorozatszerk. Szeged, 1992-2007.

Új Erdélyi Múzeum (1 évfolyam jelent meg). Szerkesztőbizottsági tag Bp., 1989-től - 1990-től Magyar Múzeum címen (1-3. évfolyam jelent meg) 1990-1993.

Magyar Könyvszemle. Szerkesztőbizottsági tag 1990-től, társszerkesztő 2000-től, főszerkesztő 2008-tól

A Kárpát-medence koraújkori könyvtárai. Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit. Szeged, 1996-tól

Hungarológiai Értesítő. Könyvismertetésekért felel 1990-től, Internet változat, felelős szerkesztő 1997-2002.

Lectura. Vendégelőadások a Szegedi Olvasmánytörténeti Munkaközösségben. Sorozatszerkesztő 1997-1999.

Hungarológia. 1999-2000. rovatvezető (kapcsolattörténet, hungarikumok gyűjtése)

Századok. Szerkesztőbizottsági tag 1999-2007.

Hungarian Studies Review (Toronto). Szerkesztőbizottsági tag 2000-től.

Libri de libris. Sorozatszerk. Karsay Orsolya, Monok István, Bp., 2000-től

Nemzeti Téka. Sorozatszerk. Kégli Ferenc, Monok István, Bp., 2000-től

Margaritae Bibliothecae Nationalis Hungariae. Sorozatszerkesztő, Bp., 2002-től

Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. Szerkesztőbizottsági tag 2002-től

Documenta Hungarorum in Gallia. (Paris-Budapest-Szeged), sorozatszerkesztő, 2002-től

Die Hungarica-Sammlung der Franckesche Stiftungen zu Halle. Sorozatszerk. Brigitte Klosterberg, István Monok, 2003-tól

Amor Librorum hasonmás sorozat (Kossuth Kiadó) főszerkesztő 2003-tól

Acta Comeniana (Praha) - a Tudományos Tanács tagja 2003-tól

Italia and Italy. La rivista centro-europea della cultura italiana, Budapest, szerkesztőbizottság tagja 2003-tól

Ungarn Jahrbuch, München, szerkesztőbizottsági tag 2004-től

Magyar Helikon sorozat (Helikon kiadó, Blende BT, Alföldi Nyomda) főszerkesztő, 2004-2006.

Annuario. Studi e documenti italo-ungheresi. Roma-Szeged, szerkesztőbizottsági tag 2004-2005.

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei. Altbücherbestände ungarischer Bibliotheken im Karpatenbecken, 2005-től

Vernetztes Europa: Beiträge zur Kulturgeschichte des Buches (Leipzig), Sorozatszerk. Frédéric Barbier, Marie-Elisabelth Ducreux, Matthias Middel, István Monok, Éva Ring, Martin Svatoą, 2005-től

Magyar Kultúra Emlékívek sorozat (Szeged Papír KFT) főszerkesztő 2005-2006

Res Libraria (OSZK, Universitas Kiadó), sorozatszerkesztő (Madas Edittel és Lipták Dórával), 2006-tól

Erdélyi Múzeum, szerkesztőbizottsági tag 2007-től

Bavarica et Hungarica, sorozatszerkesztő (K. Lengyel Zsolttal és Rolf Griebellel), 2008-tól

A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 2008-

Supplementum Corvinianum (OSZK), 2008-

Értékőrző könyvtár, hasonmás sorozat (Kossuth Kiadó), 2009-

Kaleidoscope - Integrált Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Lap. Kaleidoscope - Integrated Magazine of History of Science, Culture and Medicine, rovatszerkesztő, 2010-

A helyi érték. Kulturális örökség tanulmányok. Sectio Iuvenum (Eger, Eszterházy Károly Főiskola) 2011-

Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin, (Kovács Bálinttal és Stefan Troebsttel), Leipzig-Eger, 2011-

Revista Romănă de istorie a Cărţii. Bucureşti, Biblioteca Natională a Romaniei - Colegiul editorial, tag, 2011-

WEB-FU - Elektronische Beiträge des Instituts für Finno-Ugristik, Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, szerkesztőbizottság tagja, 2011-

Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin, Leipzig-Eger, (Kovács Bálittal és Stefan Troebsttel) 2011-

Livro, Revista do Núcleo de Estudos do Livro e da Ediçao, Sao Paolo, Brazília, tudományos tanács tagja, 2011-

Kulturális örökség (Kossuth Kiadó, EKF), 2012-

Histoire et civilisation du livre. Revue internationale - membre correspondant du comité de rédaction

Lichniae ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae, 2016-

Studia historica Adriatica ac Danubiana. Periodico delle relazioni storico-culturali tra i paesi dell'area adriatico-danubiana (Trieste), membro di comitato d'onore, 2016-

Erdélyi évszázadok. A Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Évkönyve, szerkesztőbizottsági tag, 2017-

Esterhazyana. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közleményei. Sorozatszerk. Viskolcz Noémi. Szerkesztőbizottság Király Péter, Kiss Erika, Monok István, Viskolcz Noémi, Zvara Edina. 2019-

Polymatheia. Művelődés- és Neveléstörténeti Folyóirat (Székesfehérvár), szerkesztőbizottsági tag, 2020-

Esterhazyana. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közleményei. Sorozatszerk. Viskolcz Noémi. Szerkesztőbizottság Király Péter, Kiss Erika, Monok István, Viskolcz Noémi, Zvara Edina. 2019-

Apulum. Historia et Patrimonium, Alba Iulia, 2020-

 

Munkatárs

1986

Magyarországi magánkönyvtárak I. 1533-1657. Sajtó alá rend. Varga András. Munkatárs: Monok István. Utószó: Monok István, Varga András. Budapest- Szeged, 1986, MTA Könyvtára. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13.) X, 259 p.

1987

JATE Központi Könyvtára. Bibliográfiai kalauz I. Társadalomtudományok (Időszaki kiadványok). Szerk. Kokas Károly. Munkatárs Monok István többekkel. Szeged, 1987, JATE. 148 p.

1996

Bibliotheken und Erudition der Magnaten in Ungarn, 1526-1711. Eine Bibliographie. In: Kulturelle Zentren der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Vergleichende Studien zur herrscherlichen, adligen und geistlichen Kultur in Böhmen, Mähren, Ungarn und den Erbländern. Bibliographie. Vorgelegt von Karl Vocelka, Thomas Winkelbauer. Wien, 1996. Universität Wien. Bd. II. 1-43. p.

1998

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Szakirodalom 1989-ig. Az elektronikus változatot előkészítette: Császtvay Tünde, Monok István. CD-ROM. Szeged-Budapest, 1998, Scriptum Kft.

1999

Chronique. Vient de paraître - a paraître. Notice rédigées par Eef A. Overgaauw avec la collaboration de F. L. Geneviève Grand (Paris), Maria Edwige Malavolta (Roma), István Monok (Szeged). Gazette du Livre Médieval, Nr. 33. automne 1998 [1999]. 51-77. p.

Chronique. Vient de paraître - a paraître. Notice rédigées par Eef A. Overgaauw avec la collaboration de F. L. Geneviève Grand (Paris), Maria Edwige Malavolta (Roma), István Monok (Szeged). Gazette du Livre Médieval, Nr. 34. printemps 1999. 56-79. p.

2000

Chronique. Vient de paraître - a paraître. Notice rédigées par Eef A. Overgaauw avec la collaboration de F. L. Geneviève Grand (Paris), Jerzy Kaliszuk (Varsovie), Maria Edwige Malavolta (Roma), István Monok (Szeged). Gazette du Livre Médieval, Nr. 35. automne 1999. 59-83. p.

Chronique. Vient de paraître - a paraître. Notice rédigées par Eef A. Overgaauw avec la collaboration de F. L. Geneviève Grand (Paris), Jerzy Kaliszuk (Varsovie), Maria Edwige Malavolta (Roma), István Monok (Szeged). Gazette du Livre Médieval, Nr. 36. printemps 2000. 51-79. p.

 

Előadások

1984

Balázs Mihály-Monok István: Történetírók Báthori Zsigmond udvarában. Szamosközi István és Baranyai Decsi János kiadatlan műveiről. - Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport ülése, Pápa, 1984. május 26.

Magánkönyvtáraink a XVI-XVII. században. Beszámoló a Szegeden folyó könyv- és könyvtártörténeti kutatásokról. - Magyar Könyvtárosok Egyesülete Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottsága, Budapest, 1984. február 21.

1987

Beszámoló a Szegeden folyó könyv- és könyvtártörténeti kutatásokról. A személyi számítógépek felhasználási lehetőségei e munkákban. - Magyar Tudományos Akadémia, Könyvtártörténeti és Bibliográfiai Bizottsága, Budapest, 1987. február 26.

Zrínyi Miklós a könyvgyűjtő. A csáktornyai könyvtár. - Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport ülése, Debrecen, 1987. május 22.

Háportoni Forró Pál Curtius-fordítása. - JATE BTK, Huszti József születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésszak. Szeged, 1987. október 22.

Olvasmánytörténeti forrásaink - értelmiségtörténet. - Szeged, Móra Ferenc Múzeum. 'A magyarországi értelmiség a XVI-XVII. században' - Pázmány Péter emlékülésszak. 1987. november 11.

1988

Számítógép alkalmazása a XVI-XVII. századi könyvtártörténeti kutatásokban. (Gyakorlati eredmények bemutatásával.) - Magyar Könyvtárosok Egyesülete Könyv- és Könyvtártörténeti Bizottsága és Társadalomtudományi Szekciója, Budapest, 1988. február 25.

1989

Mária királynő könyvtárai. - Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz és Barokk Kutatócsoport ülése, Szeged, 1989. május 19.

1990

Erdély hitélete és művelődése a XVI. században. - Szeged, Ifjúsági Ház, 1990. március 13.

Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. - Berliner Arbeitskreis für Hungarologie. Berlin, dem 26. September, 1990.

1992

Privatbibliotheken des 16. Jahrhunderts in Ungarn. - Wolfenbütteler Arbeitskreis für Bibliotheksgeschichte. 7. Jahrestagung. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. 1-3. Juni 1992. Bibliotheken und Bücher im Zeitalter der Renaissance

1993

A koraújkori könyvkatalógusok és könyvjegyzékek mint a hungarika-kutatás forrásai. A külföldi vendégoktatók 1993. évi konferenciája. 1993. augusztus 24-25. Budapest, Nemzetközi Hungarológiai Központ

Burgenländische Quellen zur Erforschung der Lesekultur in Ungarn vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. 13. Schlaininger Gespräche. 21-26. September 1993. Burg Schlaining. Reformation und katholische Reaktion im österreichisch-ungarischen Grenzraum

La présence des auteurs français dans les lectures de la noblesse hongroise 1526-1671. Université de la Sorbonne Nouvelle. Centre d'Etudes Finno-Ougriennes. 1993. október 25. Párizs

Was wurde gelesen? Ähnlichkeiten und Unterschiede im Buchbesitz der Stadtbürger von Rust, Güns und Ödenburg im 17. Jahrhundert. Burgenlandische Ähnlichkeiten und Unterschiede im Buchbesitz der Stadtbürger von Rust, Güns und Ödenburg im 17. Jahrhundert. Burgenlandisches Landesarchiv, Eisenstadt, 1993. december 7.

1994

Erforschung und Aufarbeitung von ungarischen Bücherverzeichnissen aus der Zeit vom 16. bis 18. Jahrhundert. Universität Wien, Institut für Finno-Ugristik. 1994. április 28.

Beszterce és Sopron. Egy erdélyi és egy nyugat-magyarországi város olvasmányai a XVI-XVII. században. De la umanism - la luminism. Academia Română. Institutul de cercetări socio-umane Târgu Mures. Simpozion ştiinţific. Sovata, 3-5. iunie 1994.

Lesegeschichte des 16-18. Jahrhunderts in Ungarn. Filozofická Fakulta University Karlovy. Praha, 24. Juni 1994.

Lutheránus orthodoxia és a szász filippizmus a XVI-XVII. századi magyarországi evangélikus polgárság olvasmányaiban. Budapest, Evangélikus Teológiai Akadémia, 1994. július 8.

Probleme der frühneuzeitlichen Kulturgeschichte Ungarns. Forschungsprojekte an der József-Attila-Universität Szeged. Hamburg, Zentrum für Hungarologie im Finnisch-Ugrischen Seminar der Universität Hamburg, 8. November 1994.

Forschungen zur Bibliotheks- und Lesegeschichte im Rahmen der Rezeption von Geistesströmungen. Beispiel: Ungarn. 5. internationales Symposion des Instituts für die Erforschung der Frühen Neuzeit vom 17. bis 18. November 1994. in Wien (Die Gutenberg-Galaxis und ihre Grenzen)

1995

Lutherische Orthodoxie, sächsischer Philippismus und Irenismus im Lesestoffe des lutherischen Bürgertums in Ungarn. Internationales Symposium, Bürgerliche Kultur im Vergleich: Deutschland, Wien, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert. Szeged, 1995. május 2-5.

Könyv- és könyvtártörténeti kutatások helyzete és finanszírozása. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1995. évi egri vándorgyűlése. 1995. augusztus 9-12.

Hungarológia Magyarországon. "… a hungarológia nem az, amit a metropolis kínál, hanem amit a helyszín igényel". Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum. 10-15. 08. 1995. Jyväskylä

Nationalsprachige Lesestoffe in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. 37. Wolfenbütteler Symposion. Latein und Nationalsprachen in der Renaissance. 25-28. September 1995. Wolfenbüttel, HAB

A történeti egyházak megtartó szerepe a magyarság életében. Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye Lelkészi Munkaközösségi ülése. Kaskantyú, 1995. november 8-án.

A XVI-XVIII. századi könyvtártörténeti források számítógépes adatbázisa. A XVI-XVIII. századi könyvek számítógépes feldolgozásának problémái. Budapest, 1995. december 5. MKE-OSZK.

1996

A szegedi felsőfokú könyvtárosképzés helyzete, tervek. Szeged, 1996. március 28. MKE Csongrád Megyei Szervezete

"Sprache als verbindendes und trennendes Element in Ungarn in der Frühen Neuzeit. Quellen und Methoden." 1996. 02. 05. Wien, Institut für die Erforschung der früheren Neuzeit

Régi egyházi könyvtárak megbecsült töredékei. Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye Lelkészi Munkaközösségi ülése Szeged, 1996. május 8.

Európai szellemi áramlatok és a Kárpát-medence olvasmányanyaga a 16-17. században. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Filológiai Kar, Kolozsvár, 1996. május 21-22.

Über die höfischen Bibliotheken im Karpatenbecken des 16-17. Jahrhunderts. - Kulturelle Zentren der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Rundtischgespräch. Miskolci Egyetem, 1996. május 31.-június 1.

Descartes elterjedtsége és olvasottsága a XVII-XVIII. századi könyvtárakban a Kárpát-medencében. - A kartezianizmus négyszáz éve. Szeged, 1996. szeptember 25-28. Konferencia

A regionalitás szempontja a koraújkori olvasmánytörténeti kutatásokban. - "100 éves a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium új épülete." Emlékkonferencia: Vannak vidékek. Hódmezővásárhely, 1996. október 19.

1997

Leser oder Sammler? Die Veränderung der Buchsammel- und Lesegewohnheiten an der Wende des 17-18. Jahrhunderts. - Osteuropa Institut, Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts. 23. 01. 1997. Wien

A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében. Szigetek és hidak. A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) első magyar olvasáskongresszusa. Szeged, 1997. április 2-4.

A JATE és a JGYTF könyvtárosképzéséről és a könyvtártörténeti kutatásokról. Budapest, ELTE BTK Könyvtártudományi és Informatika Tanszék, Nyitott Napok program, 1997. április 9.

Database of the Erudition in Hungary 1526-1750. - Renaissance Meeting '97. Budapest, 29-31. May. Centre de Hautes Études de la Renaissance

La situation de la recherche et de l'enseignement philologiques en Hongrie apres 1989. - Nouvelles perspectives en sciences Humaines. UNESCO CIPSH FILLM. Paris, 16 Juin 1997.

1998

Fejlettebb technikai háttér, gyengébb hallgatói teljesítmények? - Az ifjúság a (multi)média hálójában. Miniszterelnöki Hivatal. Gyermek és Ifjúsági Koordinációs Tanács Titkársága. Budapest, 1998. május 27.

Magyar könyvtárak nem magyar kulturális környezetben. A Nemzetközi Magyar Hungarológiai Központ 1998. évi konferenciája. 1998. augusztus 25-26. Budapest

A 16. századi köznemesség műveltségéről. Nádasdy Tamás emlékezete, Sárvár, 1998. szeptember 10-11.

Város és könyvkultúra Magyarországon a 16-17. század fordulóján. IV. Sárospataki reneszánsz művelődéstörténeti konferencia. Város a késő reneszánsz korában. Sárospatak, 1998. október 2-4.

Vingt ans de recherche sur la culture du livre dans le Bassin des Carpates. Table ronde: Livre, culture et nationalité dans la Monarchie des Habsbourg. Prague, 10. 12. 1998. Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES)

1999

Libri ecclesiae pastorumque - Zeugnisse der Protokolle der Kirchenvisitationen. Internationales Symposium: Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus - Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse (Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im 17. und 18. Jahrhundert) Szeged 23-24. März 1999.

Hagyományőrzés és modern szolgáltatás. A tudomány világkonferenciája. Budapest, 1999. július 2.

Kutatás, állományfeltárás, szerzővé válás. Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXI. Vándorgyűlése. Pápa, 1999. augusztus 6.

Buch- und Bibliotheksgeschichtliche Forschung in Ungarn. Sachsen-Anhaltisch - Ungarische Woche. Halle an der Saale, 20. 09. 1999.

A nemzeti könyvtár könyvtári és tudományos együttműködési stratégiája. Konferencia: Együttműködés a minőségi szolgáltatásokért. Veszprém, 1999. október 4. MKE, IKSZ, Eötvös Károly Megyei Könyvtár

A Nemzeti Könyvtár együttműködési stratégiája. Őszi Könyvtári Napok, Veszprém, 1999. október 4.

Le projet Bibliotheca Eruditionum de la bibliotheque nationale hongroise et du groupe de travail d'histoire de la lecture de Szeged. Table ronde internationale organisée sur l'histoire du livre (France, Hongrie, Slovaquie, Bohème). Budapest, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 1999. október 8-9.

Die Bibliothek der Künstlerbücher aus Ungarn. Eröffnung der Ausstellung, Frankfurt am Main, 13. Oktober 1999.

Győri Életrajzi Lexikon bemutatója, 1999. november 3. Győr Városi Könyvtár

Works of Erasmus in the Carpathian Basin throughout the 16-17th Centuries. Budapest, Collegium Budapest, Netherlands Institut for Advanced Studies: Republic of Letters, Humanism, Humanities Workshop. 25-28. november 1999.

Az Országos Széchényi Könyvtár, mint állatorvosi ló. Szakmai konferencia a központi költségvetési intézmények vezetőinek. Esztergom, 1999. december 2-3.

Mi várható a Virtuális Régi Magyar Könyvtártól? Bevezető előadás az OSZK tudományos ülésszakán. 1999. december 13. Budapest

A nemzeti könyvtár és feladatai a nemzetkép alakításában. Pécs, Rotary Klub, 1999. december 14.

2000

Magyar művészkönyvek. Kiállítás megnyitó a Goethe Institut Budapest-ben. 2000. január 12.

Kulturgeschichte in Keresztury's Lebenswerk. Tag der Ungarischen Kultur, Stuttgart, Kulturinstitut der Republik Ungarn, 19. Januar 2000.

Az OSZK és a közgyűjtemények. Somogy Megyei Könyvtár, Kaposvár, 2000. január 25.

A nemzeti könyvtár feladatai a határokon túli könyvtárak ellátásának segítésében. Baja, 2000. február 8. A délvidéki magyar könyvtárak vezetőinek találkozója az Ady Endre Városi Könyvtárban

A nemzeti könyvtár szerepe a magyar könyvtárügyben. Könyvtárak az ezredfordulón. Megyei továbbképzés. Szeged, Somogyi-könyvtár, 2000. március 30.

A magyar könyvtárak lehetőségei a tartalomszolgáltatásban az ezredfordulón. Networkshop 2000. Gödöllő, 2000. április 18.

A kora újkori művelődéstörténeti források kiadása OKTK Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása főirány konferenciája. 2000. április 27. Országos Széchényi Könyvtár

Magyarország olvasmányműveltsége a korai újkorban. 2000. 05. 12. Róma, Universita La Sapienza, Magyar Tanszék

Ausbildung von Bibliothekaren für Altbestände an der Universität Szeged. International Gutenberg Conference. Socrates Symposium. 3. Juli 2000. Mainz

The Project Eruditio. SHARP 2000. 8th Annual Meeting. 5. July 2000. Mainz

A hagyomány megőrzésének egy lehetősége: bibliothecarius doctus. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXII. vándorgyűlése. Esztergom, 2000. augusztus 10.

Olasz-magyar kapcsolattörténeti kutatásokról a könyvtáros szemével. Első olasz-magyar könyvtáros találkozó. - Primo incontro italo-ungherese di bibliotecari. Budapest, 2000. november 9.

Le livre dans le Bassin des Carpathes. Trois Conferences. École pratique des Hautes Études. 13-25. novembre 2000. Paris

Histoire de l'erudition dans le Bassin de Carpathes aux 16-17. siècles. Lyon, Musée de l'Imprimerie. 21. novembre 2000.

Le controle de la circulation des livres protestants en Hongrie apres l'expulsion des Turcs. Praha, 1. decembre 2000. Colloque international. Libri prohibiti et censure 1650-1850. Institut des études classiques de l'Académie des sciences (Prague), Centre français de recherche en sciences sociales (Prague), Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (Brno), Maison des sciences de l'homme (Paris)

A XVII. század művelődéstörténete. Millenniumi Kávéház, Szeged, 2000. december 4.

A magyarországi könyvbehozatal ellenőrzése a 18. század elején. Budapest, OSZK. 2000. december 11.

2001

Az európai olvasástörténet korszakai. Veszprém, Értelmiségi és vállalkozói klub. 2001. február 2.

Vitafórum az Internet fejlődési irányairól, alkalmazásairól, társadalmi hatásairól. Kerekasztal beszélgetés az Internet Fiesta a könyvtárakban ülésen, OSZK 2001. március 3.

Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok adatbank (1500-1700). Networkshop 2001. Sopron, 2001. április 19.

Az olvasás művelődéstörténeti vetülete. VIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Budapest, 2000. április 27.

Az OSZK szerepe a határokon túli magyarok könyvellátásában. Zenta, Vajdasági magyar könyvtárosok VIII. találkozója. Thurzó János Városi Könyvtár, 2001. május 15.

A közgyűjtemények és a hatalom. Szimpózium. Szimpóziumvezető Monok István, Janne Vilkuna. Bevezető előadás. V. Nemzetközi Hungarológiai Világkongresszus. Jyväskylä, 2001. augusztus 7.

Nyugat-magyarországi olvasmányok a 16. században. Konferencia Kultsár György 1574-ben kiadott Postillájáról. Lendva, 2001. szeptember 20., Lendvai Galéria-Múzeum.

Le livre, la lecture et les relations franco-hongroises a l'epoque moderne. Mille ans de relations franco-hongroises. Paris, Palais de Luxemburg, 8. octobre 2001.

I progetti della digitalizzazione della Biblioteca Nazionale Széchényi. Második olasz-magyar könyvtáros találkozó. - Secondo incontro italo-ungherese di bibliotecari. Roma, 2001. november 29.

Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási tervei. A könyv metamorfózisa. - Les Métamorphoses du livre. (Francia-magyar könyvtáros konferencia a budapesti Francia Intézetben. Colloque des bibliothecaires françaises et hongroises a l'Institut Français de Budapest.) 2001. november 8.

Les bibliothèques du bassin des Carpathes: importation et appropriation. Est-ouest: transferts et receptions dans le monde du livre et de l'imprimerie en Europe Centrale (mi XVIIe-debut XXe siècle). Colloque de Lyon. 6-8. décembre 2001.

Szakmai célok-pénzügyi realitások. Az Országos Széchényi Könyvtár átalakításának tapasztalatai. Szakmai konferencia a központi költségvetési intézmények vezetőinek. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 2001. december 14.

2002

Hungarica in Bayern, Bavarica in Ungarn. Die möglichkeiten ihrer koordinierten Erschießung, Auswertung und Edition. Internationales Symposium: Wissenschaftliche Ungarnkunde in den bayerisch-ungarischen Kulturbeziehungen. Ungarisches Institut München - Bayerische Akademie der Wissenschaften. München, 25-26. Februar 2002.

Széchényi Ferenc és a nemzeti könyvtár megalapítása. Arisztokrácia, művészetek, mecenatúra és a Széchenyi család. Keszthely, Helikon Kastélymúzeum, 2002. április 25-26.

A Nádasdy család szerepe a magyar könyvtártörténetben. A muzeális állományt őrző könyvtárak 3. találkozója. Budapest, 2002. május 28.

A magyar múzeumok és könyvtárak következő kétszáz éve elé. Országos múzeumi közművelődési konferencia. Esztergom, Vitéz János Katolikus Főiskola, 2002. június 27.

Alexandria óta változatlanul. A nemzeti könyvtár a változó időben. Magyar Könyvtáros Egyesület Vándorgyűlése, Budapest, 2002. augusztus 8.

Drucker in Siebenbürgen im 16. Jahrhundert als Vermittler der Texte. Internationales Symposium: Humanistische Beziehungen zwischen Siebenbürgen, Ungarn und dem Reich: Institutionelle und persönliche Kontakte im Zeitalter von Reformation und Späthumanismus. 23. und 24. September 2002., Szeged

Könyvkereskedelmünk és Szenci Kertész Ábrahám. Emlékülés a Teleki Téka alapításának 200. évfordulóján. Marosvásárhely, 2002. október 13.

La bibliofilie et les bibliothèques en Hongrie au XVIIIe siècle. "Le lecteur et sa bibliotheque." Colloque international, Jindřichuv Hradec 23-26. 10. 2002.

Cara Patria ac publica utilitas - Széchényi Ferenc könyvtáralapítása. Múzeumaink születése és jövője. Széchényi Ferenc adományának 200. évfordulóján. A Magyar Tudományos Akadémia emlékülése a Tudomány Napján. 2002. november 7.

La Bibliotheca Corviniana Digitalis come sistema esperto. Terzo incontro italo-ungherese di bibliotecari. - Harmadik olasz-magyar könyvtáros találkozó. Napoli, 2002. november 11-13.

Le projet de Széchényi et la bibliotheque nationale hongroise. Les bibliothèques centrales et la construction des identités collectives. Colloque international, Budapest 20-24. novembre 2002.

Die Bibliothek des Johann Jakob Knaus. Württembergisch-Ungarischer Kulturaustausch im 17. Jahrhundert. Stuttgart, Württenbergische Landesbiblothek, 3. 12. 2002.

Expansion de l'imprimerie en Europe-Central au 16-17. siècles. Paris, CNAM, 11. 12. 2002.

Kerekasztal beszélgetés a kulturális örökségről. Teleki Intézet, Budapest, 2002. december 18.

2003

Exulánsok Batthyány Ferenc udvarában. REBAKUCS, 2003. március 26. Budapest

Közgyűjteményeink és az EU csatlakozás. "Kincs, ami van" konferencia a Parlamentben, Budapest, 2003. április 4.

Die kulturvermittelnde Rolle des Batthyany-Hofes an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Tagung: Die Rolle der deutschen Sprache und Kultur in Westungarn von der Frühen Neuzeit bis zur Auflösung der Donau-Monarchie. Stadtschlaining, 30. Juni 2003.

Az OSZK és a határokon túli magyar könyvtárak. A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2003. évi tanácskozása. Illyefalva, 2003. augusztus 27.

A kora újkori Magyarország olvasmányműveltségéről. Egyházi könyvkultúra Magyarországon és Európában a 15. század végétől a 18. század közepéig. Nemzetközi konferencia és kiállítás. Sárospatak, 2003. október 1.

Kerekasztal beszélgetés a könyvtárosképzésről. Összefogás a könyvtárakért, Szeged, 2003. október 6. Somogyi-könyvtár

Exulanten aus Bayern und aus der Oberpfalz am Hofe der Batthyány 1620-1629. Quellen und Strukturen der Kulturvermittlung von Bayern ins historische Ungarn vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Internationales Symposium, München, 13-14. November 2003.

Újabb Dudith-kutatások. Előadás a Magyarhoni Földtani Társulat ülésén, Budapest, 2003. november 17.

Qui peut-on appeler bibliothécaire en Hongrie aux XVIe-XVIIIe siècle? Colloque "Histoire des bibliothèques". 27-29. novembre 2003. Lyon

Table ronde: Futur du métier de bibliothécaire. 29. novembre 2003. Lyon, ENSSIB

Tavola Rotonda: La riproducibilita del Patrimonio: aspetti culturali, gestionali, territoriali. 1 dicembre 2003. Dipartimento di Storia e Metodi della Conservazione, Ravenna

2004

Table ronde sur la Bibliotheca Corviniana. Paris, Institut allemande de Paris, 18. mars 2004.

La Bibliotheca Corviniana: une bibliotheque royale a la fin du XVe siècle. Paris, École des chartes, 1. avril 2004.

Esterházy Pál olvasmányai. Kastélykonferenciák, Keszthely, 2004. április 22.

A digitális anyagok köteles szolgáltatásáról. Budapest, Nemzetközi könyvfesztivál, 2004. április 23.

Les bibliothèques hongroises et le CERL. Chantilly, Patrimoine français, patrimoine européenne, 14. mai 2004.

A régi könyvek és a kéziratok közös katalogizálási terve és modellje. Az Egyházi Könyvtárak Egyesületének évi konferenciája, 2004. június 21. Kecskemét

A helyismereti célú digitalizálás és a Digitális Nemzeti Könyvtár. A MKE Helyismereti Könyvtáros szekciójának évi konferenciája, 2004. július 14. Szolnok

Az Országos Széchényi Könyvtár hungarológiai tevékenységének átalakulása. Elspeet, Mikes Kelemen Kör Tanulmányi Napok, 11. 09. 2004.

Új Corvinák(?) Franciaországban. Beszámoló a Besançoni kutatóútról. MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága, 2004. 10. 08.

Lesestoffe ungarischer Studierenden während ihrer Studienjahre in den Niederlanden an der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts. Amsterdam, Exhibition and table ronde: Cultural relations between Holland and Hungary in the 17-18. centuries. 29. 10. 2004.

Az olvasott örökség - konzerválás és megújulás. Konferencia az OSZK-ban: Kulturális örökség, kulturális közvagyon, 2004. 11. 23.

2005

Erdély és Európa a XVI-XVII. században - Az európai szellemi áramlatok befogadástörténete. Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Kolozsvár, 2005. 03. 07.

Olvasmányok és a nemzeti kulturális örökség továbbadása. Előadás az Erdélyi Múzeum Egyesületben, Kolozsvárt, 2005. 03. 07.

L'héritage en lecture - la réception des idées européennes en Hongrie. Internationales Kollokvium "Netzwerke des Buchwesens: die Konstruktion Europas vom 15. bis zum 20. Jahrhundert." Leipzig, 19. 03. 2005, Universität Leipzig, Zentrum für Höhere Studien

"Europa" als Netzwerk der Buchgeschichte. Podiumdiskussion. 6. Leipziger Buchmesse Akademie, Leipziger Buchmesse, 18. März 2005.

Gens du livre en Hongrie 1473-1918. Une base de données. Les hommes du livre: de l'histoire des familles aux bases de données informatiques (XV-XXe siècle). Colloque organisé par le Centre de recherche en histoire du livre (ENSSIB) et l'Institut d'histoire moderee et contemporaine (ENS, CNRS), 23. avril 2005, Lyon

Table ronde: "Coordination des recherches et projets européens". Les hommes du livre: de l'histoire des familles aux bases de données informatiques Lyon, 24. avril 2005.

Az írott kulturális örökség digitalizálásának országos programja. Szempontok. Digitalizálási konferencia. Hódmezővásárhely, 2005. július 5-7.

"Digitisation of European cultural heritage". Panel discussion, CENL Annual Meeting, Luxemburg, 28. September 2005.

Olvasó orvosok. A Semmelweiss Egyetem Központi Könyvtár régi gyűjteményének megalapításakor elmondott előadás. 2005. október 4., Budapest

Lesestoffe in Leutschau im Vergleich. XVI-XVII. Jahrhundert. Internationale Tagung: Der Einfluss der deutschen Sprache und Kultur in der Zips und Oberungarn. Levoča, 6. Oktober 2005.

Les humanistes du bassin des Carpathes. Bilan des recherches. Conférence: Europa Humanistica, La Haye, 7-8. octobre 2005.

Schweizerisches Buch in Mitteleuropa der frühen Neuzeit - ©vajčiarska kniha v stredoeurópskom priestore v 16-18. storoči. Rundtischgespräch, Bratislava, 11-12. október 2005.

Die Rolle bayerischer Buchhändler in der Rekatolisierung Ungarns nach den Türkenkriegen. "Barock und Aufklärung in Ungarn und im Reich" München, 9-11. November 2005.

Könyvtörténeti kutatások Erdélyben. "Tudomány napja Erdélyben" Kolozsvár, EME, 2005. november 18-19.

Mecenatúra és könyvtáralapítás. A magyar arisztokrácia művelődésszervező szerepe a kora újkori Magyarországon. "Száznyolcvan éves a Somogy Megyei Könyvtár". Kaposvár, 2005. november 22.

2006

Traditionelle und nonkonformistische Lektüren in West-Ungarn zwischen 1550-1650. Buch- und Kulturgeschichte Ostmittel- und Südosteuropa in der frühen Neuzeit. Universität Szeged, 25-29. April 2006.

Die Széchényi Nationalbibliothek in Budapest und ihr transnationaler Sammlungsauftrag. "Halles Tor zur Welt. Internationale Festwoche der Franckesche Stiftungen," 22. Juni 2006, Halle an der Saale

The Union Cataloge of Rare Book Collections in the Carpathian Basin: About the Experts'System of Book History in Hungary. "Imprints and owners. Recording the cultural geography of Europe" CERL Annual seminar, 10. November 2006, Budapest

A Sárospatakra visszatért könyvek és a Rákóczi-kutatás: A Rákócziak Bibliái. "Preservation of Cultural and Historical Heritage: Current Issues of Russian-European Cooperation." 14-15, November 2006, Moscow

La présence du livre français dans les lectures en Hongrie (16e-17e siècles). "Temps, Espaces, Languages" Colloque anniversaire du Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises, Paris, Sorbonne 3. 7-9 décembre 2006.

Atelier de clôture: Changement de paradigme dans les études hongroises. "Temps, Espaces, Languages" Colloque anniversaire du Centre Interuniversitaire d'Études Hongroises, Paris, Sorbonne 3. 7-9 décembre 2006.

2007

Introduction a l'histoire des bibliothèques et de la lecture en Hongrie (XVIe-XVIIIe siècle). Paris, École pratique des hautes études, IVe section. 29 janvier 2007.

Les bibliothèques savantes et seigneuriales en Hongrie au XVIe siècle. Paris, École pratique des hautes études, IVe section. 5 février 2007.

Die Pfarreien und ihre Bücher in den Karpatekbecken der frühen Neuzeit. Wolfenbüttel, konferencia: "Identitätsbildung und Kulturtransfer im europäischen Niederkirchenwesen der Vormoderne" 5-7. März 2007.

Les bibliothèques seigneuriales en Hongrie au XVIIe siècle. Paris, École pratique des hautes études, IVe section. 26 mars 2007.

Auteur, traducteur, commentateur . qui écrit en Hongrie au XVI-XVIII. siècle? Lyon, École nationale de science d'information et de bibliothecaire, 28 mars 2007.

Les bibliothèques en Hongrie au XVIIIe siècle. Paris, École pratique des hautes études, IVe section. 2 avril 2007.

Magyarországi és erdélyi református iskolák könyvtárai. Nagykőrös, Arany János Református Gimnázium és Diákotthon. 2007. április 20.

National Libraries in Changing Times. Conference on the Fourth Centenary of the National and University Library, Zagreb 9-11. Mai 2007.

Nyugat-Magyarország könyves kultúrája a kora újkorban. Kőszeg, Polgári Kör éves ülése, 2007. június 1.

A nemzeti könyvtár és a határokon túli könyvtárak: változó szerepek. A Kárpát-medencei könyvtárak konferenciája, Csongrád, 2007. június 4.

L'histoire du livre dans le Bassin des Carpates et l'historiographie des 30 dernieres années. Colloquio internazionale. L'Europa centro orientale all'indomani della caduta dei regimi comunisti. Fonti e problemi storiografici. 7-10. giugno 2007, Montefiascone (Viterbo) (((- a nyomtatott programban megjelent cím hibás)))

Traditio - integritas - visio. A Nádasdyak a magyar művelődéstörténetben. A Nádasdy Akadémia rendezvénye Nádasdy Ferenc 70. születésnapján. Nádasdladány, 2007. július 1.

La Corviniana et les réseaux de l'Europe savante. Table ronde. Frédéric Barbier, Donatella Nebbiai, István Monok. Colloque internationale: Mathias Corvin, les bibliothèques princieres et la genese de l'État moderne, Paris 15-18 novembre 2007.

Les Corvina et l'édition imprimée des textes humanistes. Colloque internationale: Mathias Corvin, les bibliothèques princieres et la genese de l'État moderne, Paris 15-18 novembre 2007

A könyvgyűjtés és könyvolvasás korai története. Éjszakai egyetem. Veszprémi Tudományegyetem, BTK. 2007. november 22.

Les éditions parisiennes quonquierent l'Europe. Exposition: Paris, capitale des livres 1470-2007. Cycle de conférences: 27 novembre 2007.

2008

Mátyás király könyvtára, a corvinák. Magyar Kultúra Hete, Százhalombatta, Hamvas Béla Városi Könyvtár, 2008. január 23.

Kell-e nekünk Mátyás? Reneszánsz év nyitánya Szegeden. Dugonics Társaság, Szeged Megyei Jogú Város rendezésében. 2008. január 29.

Miért olyan fontos nekünk Mátyás király könyvtára? Pestszentlőrinc, Evangélikus Gyülekezet, 2008. április 6.

Les humanistes du Bassin des Carpathes. Travaux en cours. Conférence: Europa Humanistica, Budapest, 17-18. avril 2008.

Table ronde: Cinquante ans d'histoire du livre : De L'Apparition du livre (1958) a 2008. Bilan et projets, Budapest, 23. Mai, OSZK

Mátyás király alakja és a reneszánsz kultúra térhódítása. A XXXVI. Országos Honismereti Akadémia. Zalaegerszeg, 2008. június 30.

Új határok a határszélen. A XVI-XVII. századi nyugat-dunántúli protestáns lelkészek olvasmányműveltségéről. Szélrózsa, Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó, Kőszeg, 2008. július 18.

Venice, pôle de la librairie d'Europe centrale au 15e et au 16e siècles. Convegno internazionale Venezia mercato delle arti, Venezia 9-11 ottobre 2008. Technische Universität, Dresden - Centro tedesco di studi veneziani.

L'importance de l'évaluation du patrimoine culturel. Seminario: Luoghi, modi e vincoli nella conservazione e nella riproducibilita di alcuni oggetti del patrimonio culturale europeo: il libro, l'immagine. Imola, 13 ottobre 2008. Centro studi storia del lavoro, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

L'histoire du livre, en tant que patrimoine culturel. Biblioteca Palatina, 17 ottobre 2008. Parma

La lettura del patrimonio librario storico - tradizione e rinnovamento. Bibliotheca Universitaria di Bologna, 21 ottobre 2008. Bologna

The Changing Role of the National Libraries. Alma Mater Studiorum, Universita di Bologna, Istituto di Studi Avanzati, 22 ottobre 2008. Bologna.

La cultura della lettura in Ungheria durante l'eta moderna e la fondazione della biblioteca nazionale Széchényi. Alma Mater Studiorum, Universita di Bologna, Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali, 28 ottobre 2008. Ravenna

Les bibliothèques privées et la lecture a l'époque modern. Colloque international Cinquante ans d'histoire du livre : De L'Apparition du livre (1958), Lyon, ENSSIB, 11-13. décembre 2008.

2009

Buchsammeln der ungarischen Aristokraten im 16-18. Jahrhundert. Besuch der Studenten des Buchwissenschaftlichen Instituts, Mainz in der Széchényi Nationalbibliothek. 25. 03. 2009.

Historia eruditionum docet - Olvasmánytörténet és mentalitás. Előadás az MTA Miskolci Területi Bizottság klubjában, 2009. április 2. Miskolc

Időkapszula, vagy szolgáltató üzem? A könyvtárak ereje és gyengeségei. Szeged, Networkshop 2009 konferencia, 2009. április 15.
video megtekintése

A magyar téma Párizs 16-17. századi könyvkiadásában. Fejezetek a magyarságtudomány történetéből és jelenéből - a Kodolányi János Főiskola Hungarológiai Műhelyének előadás sorozata, Székesfehérvár, 2009. április 23.

Az Esterházy könyvtár kialakulástörténetéhez. A Moszkvában őrzött könyvek bejegyzéseinek tanulságai. Esterházy szeminárium. Budapest, 2009. április 28. OSZK

A könyvtárak és a nemzeti könyvtári feladatok. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2009. évi közgyűlése. Budapest, OSZK, 2009. május 19.

Az Országos Széchényi Könyvtár a hungarológiai oktatás szolgálatában. Helsinki Egyetem, Magyar Tanszék, 2009. október 12.

A könyv-, és a könyvtárak története Magyarországon - a szellemi alkotás erőterének alakulásáról a humanizmus kezdeteitől a nemzeti könyvtár megalapításáig. 4 előadás. Jyväskyläi Egyetem, Hungarológiai Intézet, 2009. október 13-14.

Egy idegen nyelvű hungarológia lehetősége. Magyar nyelv a nagyvilágban, magyar nyelv Észtországban. Konferencia a tartui magyar nyelv és kultúra szak fennállásának 15. évfordulója alkalmából. Tartu, 2009. október 16.

Mitől modern egy kora újkori könyvtár Magyarországon? Konferencia az Egyházi Könyvtárak Egyesülése alapításának 15. évfordulója alkalmából. Budapest, Ráday Gyűjtemény, 2009. november 10.

2010

Homo ludens - homo systematicus: Athanasius Kircher, a barokk polihisztor. Könyvtári éjszaka, Szegedi Tudományegyetem Központi Könyvtára, 2010. március 17.

Az oktatás, a tudományosság és a közgyűjteményi munka egysége. Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért, konferencia. Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Konferencia az 50 éves nyitrai magyar pedagógusképzés tiszteletére, Nyitra, 2010. április 28-29.

Deutsche Buchhändler in Ofen und Pest in den ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Internationale Tagung: Deutsche Sprache und Kultur in Pest, Ofen und Budapest. Tata, 2-6. Juni 2010

Miért éppen könyv-, és olvasástörténet? Napjainkban is érvényes tanulságok. Nagyrécse, 2010. június 11.

Rundtischgespräch: Armenische Buchkultur in Ostmitteleuropa. Workshop zur Vorbereitung einer internationalen Ausstellung in der Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, 03. 09. 2010. Organisiert: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig.

Boldizsár Batthyány, le francophone. Cartea, România, Europa. Simpozionul International. 20-23. Septembrie 2010. Biblioteca Metropolitană Bucureşti: Francophonie dans le contexte de l'Europe de Sud et du Sud-est.

Scholars' Libraries in Hungary in the 16th and 17th Centuries: Reconstructions based on Owner's Mark Research. Consortium of European Research Libraries (CERL), Det Kongelige Bibliotek, Kobenhavn. Annual Seminar: Virtual Visits to Lost Libraries: Reconstruction of and Acces to Dispersed Collections. Copenhagen, 5. November 2010

Mossóczi Zakariás és a tudós főpapok olvasmányai a 16. századi Magyarországon. -Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2010. november 22.

From the Bibliotheca Alexandriana to the New Library of Alexandria. Basic Mission Statements of the Libraries in Changing Times. Delta University in Gamasa, International Conference on Information. Information Technology Role in Development, 4-6. December 2010

A városiasodás szerepe a könyvelőállítási technikák változásaiban - Babeş-Bolyai tudományegyetem, Kolozsvár, 2010. december 16.

2011

A magyar könyvtár- és olvasmánytörténet problémái változásaiban - Babeş-Bolyai tudományegyetem, Kolozsvár, 2011. január 10.

L'editoria veneta e l'Europa Centrale nei secoli XV–XVI. Ponti del passato - ponti del presente. Corso intensivo Erasmus. Organizzatore: Università Cattolica Pázmány Péter. Szeged, Centro Italiano di Cultura, 15. febbraio 2011.

Reneszánsz könyvkultúra Erdélyben. Kolozsvár, Amaryllis Társaság. Helyszín: Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet díszterme, 2011. március 24.

A kora újkori könyv- és olvasmánytörténet mai tanulságai. Egri Hittudományi Főiskola Aloyzianum-terem. 2011. április 13.

Identité culturelle, identité nationale et les bibliothèques en Hongrie au 18. siècle. Un'istituzione dei Lumi: La biblioteca. Teoria, gestione e practiche biblioteconomiche nell'Europa dei Lumi. Convegno internazionale. Parma, Biblioteca palatina, 20-21 maggio 2011.

Transformations linguistiques et thématiques dans les bibliothèques aristocratiques de la Hongrie du 18e siècle. Cartea, România, Europa. Simpozionul International. 20-23. Septembrie 2011. Sinaia (org.: Biblioteca Metropolitană Bucureşti): Livres et bibliothèques de la noblesse du Moyen Âge au XXe siècle.

video megtekintése

A hungarológia hazai és nemzetközi intézményrendszere. ELTE, BTK, 2011. október 19.

2012

Transformations de l'ordre des bibliothèques aristocratiques dans la Hongrie des 17e-18e siècles. Da una rivoluzione del libro all'altra: il paradigma della classificazione bibliografica. 10-11 febbraio 2012. Seminario internazionale, Biblioteca dell'Archiginnasio, Bologna.

La seule édition princeps d'un texte classique en Transylvanie au XVIe siècle. Strasbourg, ville de l'imprimerie. L'édition princeps aux XVe et XVIe siècles. Texte et images, innovations et traditions. Colloque international, Strasbourg, 23 et 24 mars 2012, Bibliothèque nationale et universitaire.

Politique culturelle ou transmission des textes dans la principauté de Transylvanie? Europa humanistica. 4th International Conference, Prague, 19th-22nd April 2012.

Catalogues de bibliothèques (Moyen Âge-XVIIIe siècle). Table ronde. Bibliotheque Mazarine, Paris, 4 juin 2012.

Minister reformatus doctus. Bod Péter és a vele kortárs református értelmiség műveltsége. Magyar Református Egyház. Collegium Doctorum éves közgyűlése. Selye János Egyetem, Révkomárom, 2012. augusztus 21-23. Plenáris ülés, 2012. augusztus 21.

Hungarológia versenyhelyzetben: kitörési pontok, fejlesztési stratégiák, jövőkép. A Balassi Intézet éves hungarológiai konferenciája. 2012. augusztus 27-28. Kerekasztal: L. Simon László, Monok István, Nádor Orsolya, Szaffkó Péter, Szűcs Tibor, Ujváry Gábor, Hatos Pál. Budapest, 2012. augusztus 27.

Les livres populaires: un genre sous éstimé. Cartea, România, Europa. Simpozionul International. 23-27. Septembrie 2012. Mamaia (org.: Biblioteca Metropolitană Bucureşti: "Des livres pour tous": essai de typologie, entre religion, usuels, information et récréation.

L'imprimerie universitaire de Buda au service de la formation de la conscience nationale des nations de l'Europe centrale, 1648-1866. Livros e universidades. Simpósio Internacional. Universidade de Sao Paulo, 05 a 08 Novembro 2012, Sao Paolo.

La formation des bibliothèques scientifiques dans la Hongrie du début de l'époque moderne. Seminário Internacional de Bibliotecas Científicas, 2012 07 a 09 Novembro, Rio de Janeiro, Museo de Astronomia e Ciencias Afins; Universidad do Estado do Rio de Janeiro.

Luthers und Melanchthons Werke in der Bibliotheken in Ungarn der frühen Neuzeit. Internationale Tagung "Luther und die Evangelisch-Lutherischen in Ungarn und Siebenbürgen. Augsburgisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918" Tübingen, 22-24. November 2012. Evangelisches Stift - Eberhard Karls Universität Tübingen.

The Cultural Policy Aspects of Digitalisation of Written Cultural Heritage in Europe and in Hungary. Open University of Malaysia, International Conference on Information. Learning Unlimited. 12-13. December 2012. Kuala Lumpur, Malaysia.

Humanistes, transmetteur des textes. Table ronde. Institut de Recherche et d'histoire des textes. 20 décembre 2012. Paris, IRHT

2013

A Luther- és a Melanchthon- kiadások elterjedtsége a kora újkori Magyarországon - tanulságokkal. 2013. január 30. MTA Irodalomtudományi Intézet, REBAKUCS

Livres et textes voyageurs - fin du Moyen-Âge-époque contemporaine. Table ronde, Eger, 19-21. mars 2013.

A kora újkori magyarországi olvasmánytörténet mai tanulságai. Olvasás symposium, Szeged, Reök Palota, 2013. április 11.

Humán olvasottság, természettudományos teljesítmény. 6. Földrajz szakhét, Eger, EKF, 2013. április 12.

Basel, Genf, Zürich. Einflussfaktoren auf die Geistesströmungen in Ungarn im Spiegel der Bibliotheken des 16. Jahrhunderts. Humanistischer Wissenstransfer zwischen der Schweiz und Ostmitteleuropa. Internationaler Kongress, Zürich, 15-18. 04. 2013.

Bücher haben, Bücher lesen, Bücher Benutzen. Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, Universität Wien, 26. 04. 2013.

Esterházy Pál könyvtára és olvasmányai (Zvara Edinával). Irodalom, művészet, barokk reprezentáció Esterházy Pál udvarában. REBAKUCS, Kőszeg, 2013. május 22-25.

Book history today. An international perspective. Tavola rotonda, 13 Giugno 2013. Aula Maria Immacolata, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

L'Humanisme entre le manuscrit et l'imprimé. - Le livre imprimé. Atelier doctorale du group "Europa Humanistica" 6-9. aout 2013. Rome, École française de Rome.

Introduction to the textological and paleographical analysis of manuscripts. Early European Literatures in Manuscripts. Wien, Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, 25th August - 7th September 2013.

Das frühneuzeitliche deutschprachige Schriftum der Kaschauer Bürger. Wissenschaftliche Fach- und Fortbildungstagung ... Digitale Bibliotheken in Deutschland und in der Slowakei, 25-27. Kaschau/Košice.

Das Konzil von Trient und die katolische Konfessionaliserung in Ungarn und Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert. Rundtischgespräch. Budapest, Katholische Péter-Pázmány-Universität, 9. Oktober 2013: 450 Jahre Concilium Tridentinum.

La notorité des livres de Giambattista Bodoni au tournant des 18e-19e siècles. Convegno internazionale. Divina proporzione: Bodoni dopo duecento anni (1813-2013), Bologna, 14-16 novembre 2013. Centro Studi sulla Storia del Libro.

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság változó szerepei - Proměnlivé role Mezinárodní společnosti pro hungarologii. Konference "160 let české univerzitní hungaristiky" 26.-27. listopadu 2013. Katedra středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Mađarský institut, Praha

2014

Hagyományőrzés, hagyományközvetítés. A sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium és Szakképző Iskola (volt Piarista Gimnázium) fennállásának 225., névadója halálának 120. évfordulója alkalmával rendezett könyvkiállítás megnyitó előadása, a kiállított könyvekről. 2014. január 15.

A kulturális örökség áthagyományozása (Gondolatok a Dugonics-hasonmások kapcsán). A Dugonics Társaság a Magyar Kultúra Napja szegedi ünnepség-sorozatához kapcsolódó rendezvénye, Szeged, Városháza, 2014. január 28.

Imprimerie et librairie dans un pays occupé Hongrie royale et Transylvanie au 16e siècle. École nationale des chartres, Paris, 18 mars 2014.

Les meubles et le decor des bibliothèques en Hongrie. École nationale des chartres, Paris, 20 mars 2014.

La bibliothèque de Mathias Corvin, roi de Hongrie, 1458-1490. École nationale des chartres, Paris, 24 mars 2014.

Fonder une bibliothèque «nationale» dans un pays sans monarchie autonome : Transylvanie et Hongrie, 1798-1803. Journée d'étude, Université de Strasbourg, USIAS, BNU: Fonder une bibliothèque sous l'Ancien Régime. 26 mars 2014. Strasbourg.

A könyves kultúra a művelődéstörténeti kézikönyvekben. Mérföldkövek a magyar művelődéstörténetírásban. A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya tudományos ülése az MTA Közgyűlése alkalmából, Budapest, 2014. május 8.

Les spécificités de l'humanisme dans le royaume de Hongrie et en Transylvanie. Journée d'études du CNRS IRHT, Paris, 23 mai 2014.

Deutschsprachige Lesestoffe der Aristokraten in Kroatien der frühen Neuzeit. Internationale Tagung Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien, Zadar, 18. bis 22. Juni 2014.

Egy könyvtár sorsa Marosvásárhelytől Moszkván át Sárospatakig. Az Eszterházy Károly Főiskola és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség konferenciája. Sárospatak, 2014. augusztus 18.

eruditio.hu: Verbundkataloge ungarischer Bibliotheken (bis 1850) und Datenbanken der Bücherskataloge und Verzeichnisse (1520-1800). Buchhistorische Forschung und Digital Humanities. Datenbankgestützte Bibliografien, Bücherkataloge und Quellenverzeichnisse. Jahrestagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte, 29. 09. - 01. 10. 2014., Wolfenbüttel.

L'édition en Alsace et le royaume de Hongrie (1480-1620). Strasbourg, le livre et les bibliotheques XVe-XXIe siècles. Colloque international, 13-15 octobre 2014, Strasbourg.

A könyvtárak nyilvánossága a 16-18. században. "Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent." Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban. Jubleumi konferencia, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécsi Egyházmegye, Pécs, 2014. október 16-17.

Digitális középkor? A digitálisan születő kultúra könyvtári megőrzéséről. Kerekasztal beszélgetés, moderátor. XIV. Győri Könyvszalon. Győr, 2014. november 7.

Zrínyi Miklós könyvtára és műveltsége. Határok fölött. Nemzetközi tudományos konferencia Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulóján. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2014. november 18-20.

A humanizmus jellegzetességei a Magyar Királyságban és Erdélyben. Magyar Tudomány Ünnepe, 2014, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kari tudományos nap, 2014. november 20.

"… Országok rongya! könyvtár a neved, …" A könyvtár a 21. században, a 21. század könyvtára. Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Tagozat, 2014. december 5.

2015

Könyv - olvasás. Kerekasztal beszélgetés a Műcsarnok Illuminációk című kiállítása kapcsán. Budapest, Műcsarnok, 2015. február 25. (moderátor: Orbán György)

Sharing digital metadata: A brief Introduction to Open Acces polities for metadata, images, documents, and full digital editions. Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. 21st-25th March 2015, St Anne's College, University of Oxford.

A könyv története. Előadás Roderick Cave-Sara Ayad: A könyv története. A barlangfestményektől az e-könyvig (Budapest, 2015, Kossuth) megjelenése kapcsán. Pontról pontra . A költészet napja, 2015. április 11. Örkény István könyvesbolt.

Économie et politique de la Bibliothèque: la Hongrie Royale et la Transylvanie de l'Ancien Régime. Savoir / Pouvoir. Les bibliothèques, de l'Antiquité à la modernité. 11-13 mai 2015. Strasbourg (BNU); Mulhouse (Campus Illberg).

A megújult Eruditio adatbázisok. MTA Művelődéstörténeti Bizottság, Könyvtörténeti Munkabizottság, 2015. június 9. Budapest, OSzK.

Eruditio. Csak együtt van értelme. Az egyházi könyvtárak anyagának feldolgozása Egyházi Könyvtárak Egyesülete vándorgyűlése, 2015. június 30. Sárospatak

Szabad adatok, szabad hozzáférés, közös alkotás. Az ERUDITIO adatbázis állapota. Digitális bölcsészet Szegeden, SZTE Klebelsberg Könyvtár, 2015. október 12.

De la valeur documentaire des catalogues et des registres de livre - leur usage dans l'histoire de la réception. Bibliologie şi patrimoniu cultural naţional. Liste, inventare şi cataloage de bibliotecă, secolele XIV-XXI. Conferinţă internaţională, Alba Iulia, 31 octobre 2015.

Hagyomány, történeti szöveg, vagy a hit forrása? A Biblia értelmezései a Reformációig. 425 éves a Vizsolyi Biblia. Nemzetközi konferencia. Sárospatak-Gönc, 2015. november 6-7.

Új hatalmi viszonyok a tudományos információk megosztásában. MTA Tudomány Ünnepe, Osztályközi rendezvény (I., II., és IX. Osztályok). Budapest, 2015. november 24.

2016

Les principales ressources numériques mobilisables pour l'histoire du livre aux XVe et au XVIe siècles. École pratique des hautes études, Paris, 1. février 2016.

Zrínyi Miklós műveltsége. Budai Polgári Kaszinó, 2016. február 10.

Kulturális digitalizáció. A könyvnyomtatás ígéret volt - és az internet? Konferencia: Digitális transzformáció: A digitalizáció társadalmi hatásai és következményei. MTA-IVSZ, Budapest, 2016. február 11.

A magyar nemzeti bibliográfia aktuális gondjai. Kerekasztal beszélgetés. Budapest, 2016. március 2. Országos Széchényi Könyvtár

Luther vagy Melanchthon? A magyarországi reformáció hagyományai. Budavári Evangélikus Szabadegyetem, 2016. március 7.

Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten in der Buchgeschichte von Finnland bis zum Königreich Kroatien der frühen Neuzeit Standpunkte und Beispiele. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Buchwissenschaft, 26. 04. 2016.

Sprachliche Zusammensetzung der Buchproduktion und Lesestoffe in Ungarn und Siebenbürgen vom 16.-18. Jahrhundert. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Buchwissenschaft, 27. 04. 2016.

Lesen in Ungarn und Siebenbürgen ohne Buchhandelsysteme. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Buchwissenschaft, 28. 04. 2016.

The Status Quo of Digital Research Practice and Publications at the Hungarian Academic World Today. Workshop, AGATE: Chances and Challenges of a European Academies Internet Gateway. Berlin, Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, 13. 06. 2016.

Bücher für Schulverwendung im Bibliothek der protestantischen Schule in Güssing 1569-1634. 36. Schlaininger Gespräche, 19.-23. September 2016.: Die protestantiche Kirche im Pannonischen Raum seit der Reformation, Teil.1. 22. 09. 2016.

Europa Humanistica, État des projects en cours. Table ronde. 30. septembre 2016. Paris, IRHT

Giambattista Bodoni könyveinek ismerete Magyarországon a 18. század végén és a 19. század elején. Teleki Sámuel és Bodoni levelezése. Konferencia: A Telekiek és a kultúra. Marosvásárhely, Teleki Téka, 2016. október 15.

Gyűjtők, antikváriusok, könyvtárosok. Kerekasztal beszélgetés. Országos Széchényi Könyvtár, 2016. november 8.

Művelődési eszmények: a tudás mintázatának változásai. Az oktatás korproblémái. Magyar Tudomány Ünnepe, 2016. november 10. MTA.

Az evangélikus közgyűjtemények szerepe a magyar művelődéstörténetben. Insula Lutherana. Az Evangélikus Országos Múzeum új kiállításának megnyitója. Budapest, Deák téri evangélikus templom. 2016. november 11.

Le musée de la bibliothèque ou bien la bibliothèque du musée? Une histoire d'Europe centrale avec exemples hongrois. Giornate Internazionali di Studio, Le Biblioteche anche come Musei: dal Rinascimento ad oggi (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 16-17 Novembre 2016)

La bibliothèque, comme lieu de mémoire de l'Europe. Symposium: The Location of Europe. Shared and Divided Memories in the Global Age. 28th-30th of November 2016. Hannover.

2017

Why do thrive Hungarian intellectuals while living abroad? Hungarian literature may explane. Grandhouse International Club, 18. 01. 2017. Budapest

AGATE - Európai akadémiák internetes kapuja. Konferencia: Tudományos és szakkönyvtárak szakmai napja: Tudományos könyvtárak fejlesztési perspektívái. Mátraháza, 2017. április 26-28.

A protestáns reformáció közös jelenségei a közép-európai könyvtörténetben. Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium. A reformáció Közép-Európában és Magyarországon. Konferencia, Szeged, 2017. április 27.

A Perényi - Hirschvogel Biblia pauperum, és Sylvester János Újtestamentuma. Kezdettől velem. Gusztáv Adolf hálaadó nap. Sárvár, 2017. május 28.

A mai Burgenland könyvtárai a 16-17. században. Az Ausztriai Magyar Kutatóintézet, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége és a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszékének közös rendezvénye. Wien, 2017. május 30.

A németújvári protestáns iskola könyvtárának teológiai arculata. A változás évszázada. A hitélet változásai a 16. századi veszprémi egyházmegye területén. Konferencia. Veszprém, 2017. augusztus 30-31.

Koraújkori európaiságunk. Szellemi áramlatok Magyarországon a reformáció első századában. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Szenior Akadémia, Debrecen, 2017. szeptember 21.

Änderungen der thematischen Zusammenstellung ungarländischer Schulbibliotheken im ersten Jahrhundert der protestantischen Reformation. Reformation und Bücher. Zentren der Ideen, Zentren der Buchproduction. Jahrestagung des Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte, Wolfenbüttel, 25.-27. September 2017.

Frühneuzeitliche Berichte ungarländischer Reisenden über Besuche europäischer Bibliotheken. Internationale Tagung in der Eutiner Landesbibliothek. 28.-30. September 2017.

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei: egy katalogizálási program. Tradíció és innováció. Muzeális gyűjteményeink helyzete, állapota, feldolgozottsága, digitalizálása. Országos Könyvtári Napok, 2017. október 2. EKE-FSZEK.

Du lecteur au collectioneur. Les mutations des bibliotheques de la noblesse hongroise, XVIe-XVIIe siècles. Bibliofilia y élites: Mudanzas en el coleccionismo. Real Bibliotheca - Universidad Complutense, Facultad de Geografia e Historia, 5-6 de octubre de 2017. Madrid

Die Rolle der Fachbibliotheken im Kampf um die Meinungsfreiheit der wissenschaftlichen Forschungen. Eine europäische Geschichte mit ungarischen Beispielen. PTE 650 Jubilée in Education. "University and Universality - The Place an Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Age to present Day. Internationale Conference on University History, 12-13th October 2017. Pécs.

Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában. A reformáció erdélyi bölcsőhelyei. Könyv, oktatás és reformáció. A protestáns oktatás évszázadai. Konferencia. Nagyenyed, 2017. október 22-24.

Les transferts culturels à l'ouvre : culture française, librairie et pratiques de lecture en Hongrie royale, de Louis XII à Louis XIV (fin XVe siècle-années 1680), I. Livres français, lecteurs hongrois: introduction à la problématique, aperçu sur les sources, mise en place de la chronologie. Labex TransferS, École normale supérieur, Paris, 7 novembre 2017.

Les transferts culturels à l'ouvre : culture française, librairie et pratiques de lecture en Hongrie royale, de Louis XII à Louis XIV (fin XVe siècle-années 1680), II. Humanisme et piété dans les lectures en Hongrie au début du XVIe siècle. Labex TransferS, École normale supérieur, Paris, 13 novembre 2017.

Les transferts culturels à l'ouvre : culture française, librairie et pratiques de lecture en Hongrie royale, de Louis XII à Louis XIV (fin XVe siècle-années 1680), III. Étude de cas: Balthasar Batthyány, ou l'humanisme et la Réforme à travers les textes français. Labex TransferS, École normale supérieur, Paris, 20 novembre 2017.

L'histoire de la bibliographie en général à travers ls époques. Table ronde, organisée par la Société d'Histoire littéraire de la France (SHLF), le 25 novembre 2017, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Les transferts culturels à l'ouvre : culture française, librairie et pratiques de lecture en Hongrie royale, de Louis XII à Louis XIV (fin XVe siècle-années 1680), IV. Transfers et modernité dans la théorie politique du XVIIe siècle: Miklós Pázmány et le jeune Miklós Zrínyi. Labex TransferS, École normale supérieur, Paris, 27 novembre 2017.

Änderungen im Lesestoffe des 16. Jahrhunderts in Ungarn - Erscheinung und Übergewicht der protestantischen Bücher in der Bibliotheken. Reformation in Mittel- und Südost europa. Reformácia v strednej Európe. Reformáció Közép-Európában. Nemzetközi konferencia, Eperjes/Preąov, 2017. december 4-7.

2018

Monok István - Zvara Edina: Die Bibliothek von Miklós Oláh. International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus Death. 15 January 2018. Hungarian Academy of Sciences. Ed. by Emőke Rita Szilágyi. Budapest, 2018, MTA ITI.

Szerzetesi humanizmus, kegyességi irodalom a 16. század elején. Keresztény megújulási mozgalmak (1500-1800) - Konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 2018. április 5.

Európai öntudat - Duna menti öntudat - magyar öntudat. Öntudati formák a kulturális örökség tanulmányi programokban. Előadás a Változó terek, a Duna menti térség történeti térképeken, 1650-1800 című kiállítás kapcsán, Eger, EKE, 2019. április 13.

A szakkönyvtárak előtt álló kihívások. Kihívások, változások. A tudományos és szakkönyvtárak feladatai az európai trendek mentén. Workshop, IKSZ, Bakonybél, 2018. április 25.

A mecénás Batthyány Boldizsár. A mecénás Batthyányak. Konferencia a Batthyány Család Alapítvány szervezésében, Budapest, 2018. május 30.

Változó magyarságtudomány és az új komparatista fordulat. A magyar kultúra képviselete külföldön. Vendégoktatói konferencia. Budapest, 2018. augusztus 27. Balassi Intézet.

The duties of the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences to preserve the cultural and scientific heritage. A kind of collection history - a kind of mission statement. Teheran, Institute for Political and International Studies, Iran, 2018. október 3.

The Cultural Policy Aspects of Digitalisation of Written Cultural Heritage in Europe and in Hungary. Yazd University, Iran, 2018. október 4.

Das Patrimonium. Zur Bedeutung und der Erforchung des kulturelles Erben im 21. Jahrhundert. Das Königreich Ungarn, das Fürstentum Siebenbürgen und das Hallesche Waisenhaus im 18. Jahrhundert. Internationale und interdisziplinäre wissenschaftliche Tagung in der Reihe "Internationale Begegnungen" der Franckeschen Stiftungen, 18-19. Oktober, Halle an der Saale.

La pensée politique dans la lecture de la noblesse de Hongrie royale au début du 17e siècle. Nouveaux chantiers de l'histoire moderne, Séminaire à la Sorbonne I. 12. novembre 2018, Paris

Humanisme monacal, piété, Réformation: les débuts de la "librairie" luthérienne en Europe danubienne. La réception de Luther en France et en Europe et les origines de la Réforme. Journée d'étude, 12-13 novembre, 2018. Institut Protestant de Théologie, Bibliothèque Mazarine, Paris.

Die Wiener Hofbibliothek als ungarische Nationalbibliothek. Internationales Symposium 19.-20. November 2018. Was wäre die Bibliothek ohne Bibliothekar? Die Wiener Hofbibliothek im Spannungsfeld von Macht und Öffentlichkeit. Wien, ÖNB, Collegium Hungaricum.

Viaggiatori ungheresi sulle bibliotheche italiane dei secoli XVI-XVII. Conferenza: Patrimonio culturale condiviso: viaggiatori prima e dopo il Grand Tour, Ravenna, 21-23 novembre 2018.

Egy európai magyar politikai elit. Universität Wien, Institut für Vergleichende
Sprach-, und Literaturwissenschaft; Ausztriai Magyar Kutatóintézet, 6. Dezember 2018, Wien.

A Wathay-kortárs nemesség olvasmányműveltsége. Kodolányi János Egyetem, Alba Archívum, 2018. december 12. Székesfehérvár.

2019

Magyar öntudat - Duna menti öntudat - európai öntudat. Egy térképkiállítás tanulságai. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, Győr, 2019. január 9.

The Remaining Records of the Private Book Collections in the Kingdom of Hungary and Transylvanian Principality between 1665 and 1830. Private Libraries and Private Library Inventories, 1665-1830: Locating, Studying and Understanding Sources Soeterbeeck Convent, Ravenstein, 17-18 January 2019, Radboud University.

A Corvina kutatás jövője. Kerekasztal beszélgetés az Országos Széchényi Könyvtárban, 2019. február 7-én (vezette Földesi Ferenc)

Europäisches Kulturerbe, nationale Erinnerungen. Europäisch bleiben. Die Rolle und Verantwortlichkeit der Bibliotheken für die Erhaltung, Bereitstellung und Vermittlung des kulturellen Erbes Europas. 48. Internationale Arbeits- und Fortbildungstagung der Arbeitgemeinschft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost-, Ostmittel- und Südeuropaforschung (ABDOS) e.V. Budapest, 27.-31. Mai 2019.

The promises of the comparative analyses of the written cultural heritage. Academic Forum of the Third Ancient Civilisations Forum (TAIHE) Ministerial Meeting, The Palace Museum, Beijing/Peking, China, 27-30 October 2019.

Ancient cultural heritages and their continuation and evolution in modern culture - a summary of the panel discussion. Academic Forum of the Third Ancient Civilisations Forum (TAIHE) Ministerial Meeting, The Palace Museum, Beijing/Peking, China, 27-30 October 2019.

Le livre français dans les bibliothèques des aristocrates hongrois au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Colloque du CEMMC: Le livre dans les échanges culturels entre Européens de l'Est et de l'Ouest, du XVIIIe siècle à nos jours. Université Bordeaux Montaigne, 14-15 novembre 2019.

A magyar és az európai könyvtörténet párhuzamai a XVI-XVII. században. Móra Szabadegyetem, 2019. november 18. Szeged.

La Hongrie royale, source d'informations sur les musulmans en Alsace aux 15e et 16e siècles. Journée d'étude: L'Orient à l'Est: la transmission des textes et des savoirs arabo-islamiques en Alsace à l'époque moderne. Strasbourg, BNU, 29 novembre 2019.

A magyar művelődéstörténet fordulópontjai európai tükörben. Professzorok Batthyány Köre - MTA KIK vitaestek. 2019. december 4.

Bibliothecae mutantur - quare, quemadmodum et quid attinet? Les bibliothèques et l'économie des connaissances - Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens, 1450-1850. Colloque international - Internationale Tagung, 9-13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn)

2020

Újítások a kora újkori könyvtörténetben. Könyvkészítők Fóruma, Budapest, 2020. január 23.

Vitéz János püspöki udvara és olvasási szokásai. Nagyvárad, Városi Múzeum: Tudomány Mátyás király udvarában - Vitéz János, váradi püspök. 2020. február 26.

Magánkönyvtárak 1770-1820. A kutatás és az elemzések különös jegyei. Budapest, 2020. március 6. MTAK: Könyvek magántulajdonban konferencia.

Trianon és a magyar könyvtári rendszer sérülései. Közös, megbecsült(?) örökség. Trianon100 – a békediktátum következményei és tanulságai. Közép-Európai Párbeszéd Pannónia Club Egyesület, Budapest, 2020. szeptember 24.

2021

A tíz éves Kaleidoscopehistory helye a magyarországi művelődéstörténeti kutatásokban. Kaleidoscopehistory Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténet online folyóirat 10 éves jubileumi ülése. MTA KIK, Budapest, 2021. január 22.

A magyarságtudomány helyzete, szervezeti és művelésének aktuális kérdései. Az olaszországi egyetemi magyar tanszékek képviselőinek találkozója, Róma, Accademia d'Ungheria, 2021. május 13.

Les citations sources de la reconstruction des bibliothèques privées. Stephanus Samosius et Paulus Forro. – 63e Colloque international d'études humanistes. Parler avec les mots d'autrui. Europa Humanistica – Centre d'études supérieurs de la Renaissance, Université de Tours), 1er Juillet 2021.

Az Oroszországból visszahozott sárospataki könyvek tudományos jelentősége. Emlékülés: 15. éve érkeztek vissza Oroszországból a sárospataki könyvek, Sárospatak, 2021. szeptember 11.

A könyvfirkától a művelődéstörténetig. Előadás a Tokaj-Hegyalja Egyetemen, Sárospatak, 2021. november 3.

Az anyanyelv aránya a kora újkori magyarországi és erdélyi olvasmányokban. Konferencia: Kulturális és nyelvi örökség, Sárospatak, 2021. november 4.

Büszkén a múltra, ambícióval a jövőre – az MTA Könyvtár 200 éve. Konferencia: A Magyar Tudomány Ünnepe, Kétszáz éves lesz az MTA, Budapest, 2021. november 8.

Der Aufbau des Bibliothekssystems im Königreich Ungarn und im Großfürstentum Siebenbürgen im neuen Reichsrahmen (1686/1690-1815). Tagung: Kontinuität und Wandel – Neue Ansätze zur Buchgeschichte der Habsburgermonarchie im langen 18. Jahhundert. Universität Wien, Universität Innsbruck, 16.-27. November 2021. Wien.

A könyvtár egyeteme vagy az egyetem könyvtára? Felsőoktatási könyvtárak az intézmény alapításakor: kora újkori magyarországi példák. Konferencia: Száz éves a szegedi Egyetemi Könyvtár. A szegedi könyvkultúra múltjából. Szeged, 2021. december 9.

2022

A mérleg nyelve a könyvtár. Publika kerekasztal konferencia: Az információszerzéstől a gyógyító olvasásig, MTA Könyvtár, Budapest, 2022. március 8.

Háportoni Forró Pál és Báthory András braunsbergi alumnusai. "Báthoryak kora", Sárospatak, 2022. október 6-7.

La Bibliotheca Corvina et le vin de Tokaj - deux éléments historiques de l'image des Hongrois. Les racines des vignobles de Tolkaj et Sauternes. Colloque international franco-hongrois, les 2-6 nvembre 2022, Sárospatak.

Principles of discovering the written heritage of a wine region: Tokaj-Hegyalja before phylloxera. Tokaj Wine Congress, 13th-16th of November 2022. International Congress on Sustainable Viticulture and Oenology, Sárospatak.

Patriotica und der Sinn ihrer Erforschung im 21. Jahrhundert. Hungarologie im Wandel der Zeit. Symposium aus Anlass des 60. Jahrestages der Gründung des Ungarischen Instituts München e. V., Freitag, 25. November 2022. Regensburg.

 

Krónika, előadás-kivonatok

1981

Erdei Klára - Monok István: Bibliothèque Centrale de l'Université Attila József. Nouvelle du Livre Ancien (Paris), 1981. Nr. 29. p. 5.

1982

Csanaki Máté könyvjegyzéke. A 15. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Nívódíjas Pályamunkái. 2. köt. Bp., 1982. 49–50. p.

1986

Collection des inventaires des livres des XVI-XVIIe siècles a l'Université Attila József de Szeged. (Travaux en cours.) Nouvelles du Livre Ancien (Paris) 1986. Nr. 45. p. 6.

1993

Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Szeged, 1991. augusztus 11-17. Helikon, 1993. 136–137. p.

1995

Olvasmányok és könyvcenzúra Nyugat-Magyarországon és Ausztriában. Dokumentumok az 1517–1720 közötti időszakból. Projektjelentések. 1993–94. Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány. Bp., 1995. 24–25. p. – Lesestoffe und Buchvisitation in Westungarn und in Österreich. Dokumente aus der Zeit 1517–1720. Projektberichte 1993–94. Aktion Österreich-Ungarn Wissenschafts- und Erziehungskooperation. Bp., 1995. 24–25. p.

1997

A Mohács utáni két évszázad olvasmányműveltsége a Kárpát-medencében. In: Szigetek és hidak. A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) első magyar olvasáskongresszusa. Szeged, 1997. április 2-4. Plenáris előadás kivonata. Programfüzet 24. p.

1998

[Formation des bibliothecaires du livre ancien à Szeged] (Enseignement.) Nouvelles du Livre Ancien (Paris) 1998. Nr. 96. p. 2.

1999

A XVI–XVII. század hazai olvasmányainak adatbankja. OTKA kutatási eredmények. 1991–1996. I. Társadalomtudományok. Bp., 1999. OTKA Iroda. 42. p.

Kora újkori magyar történeti iratrepertórium. OTKA kutatási eredmények. 1997. Bp., 1999. OTKA Iroda. 80. p.

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtártudományi Tanszékének története. In: Szegedi Tanárképző Főiskola, 1873-1998. Tanszéktörténet. Szerk. bizottság: Apróné Laczó Katalin, Békési Imre, Bereczki Sándor, Csillik László, Galgóczi Anna, Monok István. Szeged, 1999. 45-53. p.

2001

Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok adatbank (1500-1700). - The Projekt Bibliotheca Eruditionum, 1500-1700. Networkshop 2001. Konferencia anyag. Sopron, 2001. április 18-20. Sopron, 2001, NIIF. 28., 82-83. p. Teljesebb szöveg CD-ROM kiadáson is.

A közgyűjtemények és a hatalom. Szimpózium. V. Nemzetközi Hungarológiai Világkongresszus. Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10. Tudományos program. Szerk. Tuomo Lahdelma, Maticsák Sándor, Petteri Laihonen. Jyväskylä, 2001. 69-70. p.

Die Bibliotheca Eruditionum als Program der Ungarischen Nationalbibliothek und des Arbeitskreises für Lesegeschichte in Szeged. Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich. 2001/1. 17-19. p.

2003

Bibliotheca Eruditionis. (Travaux en cours) Nouvelles du Livre Ancien (Paris) 2003. Nr. 112. p. 7.

2004

Az Európai Könyvtörténeti Központ alapításának terve. Mercurius 2004. Országos Széchényi Könyvtár, 2004. 5-6. p.

2005

Plan for the establishment of a European Centre of Book History. Bulletin 2004. National Széchényi Library, 2004. 5-7. p.

2006

Olvasás a múltban és a jövőben. In: A Buhin völgyi szalon 50 [előadása] 2000-2006. Szerk.: Bősze Ferenc. Veszprém, 2006. 24. p.

La possibilité d'un nouveau système de relations de la science sur les Hongrois. – Lecteurs hongrois d'auteurs français. In: Temps, espaces, languages: La Hongrie à la croisée des disciplines. Colloque international. Paris, 7, 8, 9 décembre 2006. Paris, 2006, CIEH. 180-183 p.

2008

Az Országos Széchényi Könyvtár Corvina-programja. Magyar Könyvszemle, 2008. 330-333. p.

2010

Deutsche Buchhändler in Ofen und Pest in den ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Tagungsheft: Internationale Tagung: Deutsche Sprache und Kultur in Pest, Ofen und Budapest. Tata, 2-6. Juni 2010. 6. p.

Boldizsár (Balthasar) Batthyány, un homme de culture française. In: 300 ans après la intronisation de l'érudit roumain Dimitrie Cantemir en Moldavie. Symposium International Le livre, la roumanie, l'Europe. III. Bucureşti, 20-24. Septembre 2010. Bibliothèque Métropolitaine de Bucarest, Académie Roumaine, Université de Bucarest. 18-20. p.

From the Bibliotheca Alexandriana to the New Library of Alexandria. Basic Mission Statements of the Libraries in Changing Times. Abstract. In: International Conference on Information. Information Technology Role in Development, 4-6. December 2010. Delta University in Gamasa. Gamasa, 2010. 80-81. p.

2011

Identité culturelle, identité nationale et les bibliothèques en Hongrie au 18. siècle. In: Un'istituzione dei Lumi: La biblioteca. Teoria, gestione e practiche biblioteconomiche nell'Europa dei Lumi. Convegno internazionale. Parma, Biblioteca palatina, 20-21 maggio 2011. 21-22. p.

2012

Les humanistes du bassin de Carpates: travaux en cours. In: Europa humanistica. 4th International Conference, Prague, 19thh-22nd April 2012. 9-10. p.

L'imprimerie universitaire de Buda au service de la formation de la conscience nationale des nations de l'Europe centrale, 1648-1866. Livros e universidades. Simpósio Internacional. Universidade de Sao Paulo, 05 a 08 Novembro 2012, Sao Paolo. Sao Paolo, EDUSP, 2012. 15-16. p.

The Cultural Policy Aspects of Digitalisation of Written Cultural Heritage in Europe and in Hungary. In: ICI 12. International Conference on Information. Learning Unlimited. 12-13. December 2012. Kuala Lumpur, Open University of Malaysia. 25. p.

2017

Du lecteur au collectioneur. Les mutations des bibliotheques de la noblesse hongroise, XVIe-XVIIe siècles. Bibliofilia y élites: Mudanzas en el coleccionismo. Real Bibliotheca - Universidad Complutense, Facultad de Geografia e Historia, 5-6 de octubre de 2017. Madrid. Red. Maria-Luisa Vidriero. Madrid, 2017, Real Biblioteca. 3. p.

The role of special libraries in fighting for the freedom of academic research - A European story with examples from Hungary. Summary. In: Abstract Book. PTE 650 Jubilée in Education. "University and Universality - The Place an Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Age to present Day. Internationale Conference on University History, 12-13th October 2017. Pécs. Editors: István Lengvári, Martin Méreg, Dávid Molnár, Dóra Pálmai. Pécs, 2017, PTE. 9-10. p.

2018

Monok István - Zvara Edina: The Library of Miklós Oláh. In: International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus Olahus Death. 15 January 2018. Hungarian Academy of Sciences. Ed. by Emőke Rita Szilágyi. Budapest, 2018, MTA ITI. 6. p.

Előszavak, kiállítások megnyitói, beszámolók, beszédek

1995

Főtitkári beszámoló. A JATE Évkönyve 1992/93. Szeged, 1994 [1995]. 13-19. p.

1999

Kurucz, Ladislao: Húngaros en la Argentina - A magyarok Argentínában. Buenos Aires, 1999. (Palabras preliminares - Előszó: Monok István. 4-5. p.)

2000

Bevezetés. Az Országos Széchényi Könyvtár 1999. évi beszámolója. Bp., 2000. 5. p. ugyanez: OSZK Híradó, XLIII(2000) 5-6. szám, 16-17. p.

Egy Bod Péter breviárium elé. In: "A hazának … nem használni, mikor lehetne, nagy vétek." Bod Péter írásaiból, írásairól. Kiad. a Bod Péter Társaság. Szerk. Ugrin Gáborné. Bp., 2000. Püski. 8-9. p.

Előszó - Foreword. Az Országos Széchényi Könyvtár programja, 2000. - Annual Plan of the National Széchényi Library for 2000. Bp., 2000, OSZK. 9-11., 67-69. p. ugyanez: OSZK Híradó, XLIII(2000) 1-2. szám, 4-5. p.

Magyar művészkönyvek Frankfurtban, a kiállítás megnyitója. OSZK Híradó XLII(1999) 9-12. szám. p. 4.

2001

Bevezetés. Az Országos Széchényi Könyvtár 2000. évi beszámolója. Bp., 2001. 5-6. p.

Előszó - Foreword. Az Országos Széchényi Könyvtár programja, 2001. - Annual Plan of the National Széchényi Library for 2000. Bp., 2001, OSZK. 9-11., 73-75. p.

Köszöntő - Welcoming address. Kulturális innováció és információkeresés. A finnugor örökség digitalizálása és automatizált tartalmi feltárása. Magyar-finn-észt konferencia. OSZK 2001. szeptember 14. Szerk.: Darányi Sándor-Dominich Sándor. Budapest, 2001, OSZK. 16-20. p.

Köszöntő. Itt a Szabad Európa Rádió, a szabad Magyarország hangja. Konferencia és kiállítás a Szabad Európa Rádió szerepéről a XX. századi magyar történelemben. Bp., 2000. október 5-6. Szerk. Simándi Irén. Bp., 2001, OSZK. 7-8. p.

2002

Bevezetés. Az Országos Széchényi Könyvtár 2001. évi beszámolója. - Preface. Annual Report of the National Széchényi Library for 2001. Bp., 2002. 4-5, 74-75. p.

Bevezető - Az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztései, 1999-2002. Bp., 2002, OSZK. 3-4. p.

Bevezető - Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai, 1999-2002. Bp., 2002, OSZK. p. 3.; ue.: Irodalomismeret, XII(2002) 5-6. szám, 109-110. p.

Köszöntő. Uralkodók és corvinák. Az Országos Széchényi Könyvtár jubileumi kiállítása alapításának 200. évfordulóján. Katalógus. Szerk.: Karsai Orsolya. Bp., 2002. p. 6.

Ünnepi bevezető - Anniversary introduction. Az Országos Széchényi Könyvtár programja, 2002. - Annual Plan of the National Széchényi Library for 2000. Bp., 2001, OSZK. 9-11., 105-108. p.

Presentazione. In: Nel segno del Corvo. Libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino re d'Ungheria (1443-1490). A cura di Ernesto Milano. Modena, 2002, Il Bulino. 15. p.

2003

Előszó - Foreword. Az Országos Széchényi Könyvtár programja, 2003. - Annual Plan of the National Széchényi Library for 2003. Bp., 2003, OSZK. 9-10., 107-108. p.

Az Országos Széchényi Könyvtár stratégiai terve elé. A nemzeti könyvtár jövője. Mercurius 2002. Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2003, OSZK. 3-5. p.

A foreword of the strategic plans of the Natinal Széchényi Library. The past and the future of our National Library. Bulletin 2002. National Széchényi Library, 2003. 3-5. p.

Bevezetés. Az Országos Széchényi Könyvtár 2002. évi beszámolója. Bp., 2003. 5-6. p.

Előszó. Magyar fürdő almanach. Szerk. Kiss veronika, Nagy Zoltán. Kiad. A Magyar Fürdőszövetség, OSZK. Bp., 2003. p. 8.

2004

Előszó - Foreword. Az Országos Széchényi Könyvtár programja, 2004. - Annual Plan of the National Széchényi Library for 2004. Bp., 2004, OSZK. 9-11., 99-102. p.

Vorwort zur Neuauflage. Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften. Gesammelt und beschrieben von Alexander Apponyi. Teil I. Neubearbeitet von József Vekerdi. Bp., 2004, OSZK, VII-VIII. p.

2005

Előszó - Foreword. Az Országos Széchényi Könyvtár programja, 2005. - Annual Plan of the National Széchényi Library for 2005. Bp., 2005, OSZK. 9-10., 117-118. p.

A kulturális örökség közvagyon? In: Kulturális örökség - társadalmi képzelet. Szerk.: György Péter, Kiss Barbara, Monok István. Bp., 2005, OSZK, Akadémiai Kiadó. 9-11. p.

Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási elvei és gyakorlata. Korunk 2005/6. 108-109. p.

Predgovor. In: Plava krv, crna tinta. Knjiľnice velikaąkih obitelji od 1550. do 1700. Urednik: Ivan Kosić. Zagreb, 2005, NSK. 5. p.

Bevezető. In: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények, 1500-1700. Szerk. Monok István. Bp., 2005, OSZK. 5. p.

Introduction. In: Blue Blood, Black Ink. Book Collections of Aristocratic Families from 1500 to 1700. Ed. by István Monok. Bp., 2005, OSZK. 5. p.

Predgovor. In: Modrá krv, tlačiarenská čerň. ©µachtické kniľnice 1500-1700. Katalóg zostavila: Klára Komorová. Martin, 2005, SNK. 6. p.

Előszó az Apparition du livre magyar kiadásához. In: Lucien Febvre-Henri-Jean Martin: A könyv születése. A nyomtatott könyv és története a XV-XVIII. században. Bp., 2005, Osiris. 7-8 p.

2006

Einleitung. In: Ungarischer Bäderalmanach. Hrsg. von Zoltán Nagy. Veröffentl. von Magyar Fürdőszövetség, OSZK. Bp., 2006. p. 8.

Almanac of Hungarian Spas. Ed. by von Zoltán Nagy. Publ. by Magyar Fürdőszövetség, OSZK. Bp., 2006. p. 8.

Vorwort. In: Blaues Blut und Druckerschwärze. Aristokratische Büchersammlungen von 1500 bis 1700. Hrsg. von Stefan Körner, Jacob Perschy. Eisenstadt, 2006. 6. p.

Vorwort (mit August van Hollander) In: Studiosorum et librorum peregrinatio. Hungarian-Dutsch cultural relations in the 17th and 18th century. Ed. by August den Hollander, István Monok, Ferenc Postma. Amsterdam-Budapest, 2006, Universiteit van Amsterdam, OSZK. 3-4. p.

Az Országos Széchényi Könyvtár új szervezeti felépítése. Mercurius 2005. Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2006. p. 5.

The new organizational structure of the National Széchényi Library. Bulletin 2005. National Széchényi Library. Bp., 2006. 5. p.

Előszó - Foreword. Az Országos Széchényi Könyvtár programja, 2006. - Annual Plan of the National Széchényi Library for 2006. Bp., 2006, OSZK. 5-9., 109-113. p.

2007

Előszó - Foreword. Az Országos Széchényi Könyvtár programja, 2007. - Annual Plan of the National Széchényi Library for 2007. Bp., 2007, OSZK. 9-11., 87-90. p.

Előszó. In: Translatio librorum. Tanulmányok az Oroszországból Sárospatakra visszaszolgáltatott könyvek kapcsán. Szerk.: Jekatyerina Jurjevna Genyijeva, Kiss Ilona, Monok István. Budapest, 2007. 15-16. p.

2008

Geleitwort zur Schriftenreihe. In: Ex Bibliotheca Corviniana. Die acht Münchener Handschriften aus dem Besitz von König Matthias Corvinus. Hrsg. von Claudia Fabian, Edina Zsupán. Budapest, 2008, OSZK (Bavarica et Hungarica I. - Supplementum Corvinianum I.) 7-8. p.

[Predgovor - Foreword] In: Books with Baron Moritz Kornfeld's ex libris in the collections of Nizhny Novgorod State Scientific Library im. V. I. Lenina. Catalogue comp. By T. Andreeva, N. Golubeva, L. Mishina. Nizhny Novgorod, 2007 [2008] 6-9. p.

Prediszlovije. In: Sarospatakszkaja kollekcija i isztorija ee vozvrasenija v Vengriju. Szbornyik sztatyej. Otvetsztvennüje redaktorü: Ekatyerina Ju. Gennyijeva, Istvan Monok. Moszkva, 2008, Rosszpen. 11-12. p.

[Előszó] In: Mikó Árpád-Hapák József: Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában. Bp., 2008, Kossuth Kiadó, OSZK. 9. p.

[Foreword] In: Mikó, Árpád-Hapák, József: The Corvinas of King Matthias in the National Széchényi Library. Bp., 2008, Kossuth Kiadó, OSZK. 9. p.

A Kner Nyomda jubileumi kiállításának megnyitóján. In: 125 éves a gyomai Kner Nyomda. Szerk.: Füzesné Hudák Julianna. Gyomaendrőd, 2008 (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei, 36.) 7-12. p.

Ansprache zur Finissage der Corvinen-Ausstellung in der Bayerischen Staatsbibliothek, 19. Februar 2008. - Ungarn-Jahrbuch, 19(2008), 583-585. p.

2009

Ajánlás. In: Tantalics Béla: A Bánffy család szellemi hagyatéka. Lenti, 2009. p. 5.

2010

A 15. éves EKE köszöntése. In: Előadások, Kirándulások, Emlékezések . Szerk.: Ásványi Ilona. Pannonhalma, 2009, Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE Füzetek 2.) p. 5-6.

Presentazione. Saluto a una nuova collana. In: Klaniczay, Tibor: Alle origini del movimento accademico ungherese. Alessandria, 2010, Edizioni dell'Orso (Ister. Collana di studi ungheresi, 1.) p. 1-3.

2011

Szubjektív gondolatok az Alföldi Nyomda évfordulójára. In: Jubileumi könyv- és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról. Tanulmánykötet. Szerk.: Zentai Csilla. Debrecen, 2011, Alföldi Nyomda. 5-7. p.

2012

Előszó. In: Klimo György püspök és kora. Egyház, művelődés, kultúra a 18. században. Szerk.: Pohánka Éva, Szilágyi Marianna. Pécs, 2011. 7-8. p.

2013

Ajánlás. In: Schmelczer-Pohánka Éva: A pécsi püspöki könyvtár története, 1774-1945. Pécs, 2011. 7-8. p.

A szerkesztő előszava. In: In Agriam adveni. Konferencia Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója emlékezetére, 2012. október 25. Szerk.: Monok István. Eger, 2013, Líceum Kiadó (A helyi érték, 1.) 11-12. p.

Einleitung. In: Digitale Quellensammlungen. Erstellung - Archivierung - Präsentation - Nutzung. Hrsg. von Jörg Meier, Fabian Kopp, Jan Schrastetter. Berlin, 2013, Weidler Verlag (Beiträge zur Editionsphilologie, Bd. 4.) 11-13. p.

2014

Milyen tárgyakra kellene költeni az MNB értéktár programja részére vásárlásra tervezett harmincmilliárd forintot? Hozzászólás. Múzeumcafé, 8(2014) 3. szám, 29-30. p.

Egy magyarországi iskola európaisága. A sátoraljaújhelyi Kossuth Gimnázium és Szakképző Iskola (volt Piarista Gimnázium) fennállásának 225., névadója halálának 120. évfordulója alkalmával rendezett könyvkiállítás megnyitó beszéde. In: A Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola jubileumi évkönyve. 225. Szerk.: Forgácsné Pásztor Mária, Hörcsikné Balla Katalin. Sátoraljaújhely, 2014. 40-44. p.

A Union Catalogue of Hand-made Books in Hungary and the Datebase of Book Lists and Library Catalogues (1520-1800). Buchhistorische Forschung und Digital Humanities. Datenbankgestützte Bibliografien, Bücherkataloge und Quellenverzeichnisse. Jahrestagung des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte, 29. 09. - 01. 10. 2014., Wolfenbüttel. 10. p.

A könyvtárak nyilvánossága a 16-18. században. Absztraktfüzet. "Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent." Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban. Jubileumi konferencia, PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécsi Egyházmegye, 2014. október 16-17. Szerk.: Gergely Zsuzsanna, Schmelczer-Pohánka Éva, Szilágyi Mariann. Pécs, 2014. 2. p.

2015

Roderick Cave-Sara Ayad: A könyv története. A barlangfestményektől az e-könyvig. Előszó: Monok István. Budapest, 2015, Kossuth. 8. p.

Rózsa György-Rózsa Dávid: Legvégül a tópart. (Ön)életrajz két kézre. Ajánlás: Monok István. Budapest, 2015, KSH, MTAK. 9. p.

Köszöntő. In: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Budapest, 2015, MTAK. 1. p.; angolul: Preface. In: The Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 2015, MTAK. 1. p.

Előszó. In: Eiffel Szombathelyen – 130 éves a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár teremkönyvtára. Szerk.: H. Simon Katalin. Szombathely, 2015, Martinus Kiadó. 7. p.

2016

Előszó. In: Eiffel Szombathelyen. 130 éve a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár teremkönyvtára. Kiállításvezető. Szerk.: H. Simon Katalin. Szombathely, 2016, Martinus. 3-4. p.

Hungarológiát nem lehet csak itthonról művelni. (Beszámoló a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusról.)

Az új sorozat elé. In: Muhammad Fuzúli: A fű és a bor vitája. Ford., utószó: Péri Benedek. Budapest, Jaffa, MTAK, 2016 (Lichniae ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae) 5-6. p.

2017

Ajánlás a Vizsolyi Biblia új kiadásához. In: Szent Biblia, Vizsoly, 1590. Hasonmás kiadás. Szentendre, Vinczemill, 2017. Utószó, 1-2. p.

Borda Lajos tézisei Monok István összefoglalásával és megjegyzéseivel. Magyar Könyvszemle, 133(2017), 99-102. p.

A mai Burgenland 16-17. századi könyvtárai. Bécsi Napló, 38(2017), július-augusztus, 9. p.

Perényi Péter - Augustin Hirschvogel: Concordantz des Alten und Neuen testaments - Egybecsengés az ó- és újtestamentumban. Wienn in Österreych durch Egidium Adler, 1550. [Hasonmás kiadás] Kiad. és utószó: Téglásy Imre. Bevezetés: Klaus Albrecht Schröder, Monok István. Páty, 2017, Hármashullám. 6-7. p.

A kalászatról. In: Művelődéstörténeti kalászatok. Szerk.: Czeglédi László, Mizera Tamás, Verók Attila. Eger, 2017, Líceum Kiadó (Helyi érték, 3.) 7-8. p.

Újjáépítés - előszó az egri Líceumi Nyomda kiadványainak katalógusához. In: Mizera Tamás-Nagy Andor - Verók Attila: A könyvkiadó egri Líceum. Történet és kiadványjegyzék I. 1755-1852. Budapest-Eger, 2017, Kossuth Kiadó, EKE (Kulturális örökség) 7-8. p.

z olvasásról, az olvasmányízlés változásairól, és a demokráciáról. Zalai Hírlap, 2017. november 18. Hétvége melléklet p. 12.

Előszó. In: "Üstököst látni". Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Szerk.: Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett, Zsoldos Endre. Budapest, 2017, (Jaffa, MTA KIK (Lichniae ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae), 7-8. p.

2018

Reinhard Johler - Gerald Maier-Monok István: Előszó. In: Változó terek. A Duna menti térség történeti térképeken 1650-1800. Eger, 2018, Líceum Kiadó, 3-5. p.; Budapest, 2018, OSZK, 3-5. p.; Pécs, 2018, PTE, 3-5. p.; Győr, 2018, KKK, 3-5. p.

Előszó. Egy fontos magyarságtudományi pillanat köszöntése. In: Mészáros Andor - Kovács Eszter - Marta Pató - Miloą Sládek: Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum levéltárában. Budapest, 2018, ELTE BTK. 5-6. p.

Ajánlás Sobor Antal Hosszú háború című regényéhez. In: Sobor Antal: Hosszú háború. Székesfehérvár, 2018, Alba Civitas Történelmi Alapítvány. 331-335. p.

Előszó. In: A MARC21 szerinti katalogizálás bevezetése az MTA Könyvtár és Információs Központban. Szerk. Bilicsi Erika. Budapest, 2018, MTA KIK (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei, 39(114)), 5. p.

2019

Szubjektív gondolatok Bod Péter életműve kapcsán. In: Gudor Kund Botond: Bod Péter (1712-1769), a történetíró. Barót, 2018, tortoma (Erdélyi egyháztörténeti könyvek, 3), 7-10. p.

Esterhazyana, egy új ikersorozat. Esterházy Pál és Esterházy Orsolya levelezése. Sajtó alá rend. Viskolcz Noémi, Zvara Edina, Király Péter és Kiss Erika közreműködésével. Budapest, 2019, Kossuth, MTAK (Esterhazyana), 5-6. p.

Köszöntő. In: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Kiad. Monok István. Budapest, 2019, MTA KIK, 6-7. p.

Director General's Welcome. In: Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences. Ed. by István Monok. Budapest, 2019, MTA KIK, 6-7. p.

Ajánlás a Vizsolyi Biblia új hasonmás kiadásához. In: Történelmi Vizsolyi bibliánk. Szerk. Kovács Zsolt Levente. Kísérőfüzet a Szent Biblia, Vizsoly, 1590. Hasonmás kiadásához. Miskolc, Hernád Kiadó, 2019. 1-3. p.

2020

Préface. In: Les bibliothèques et l'économie des conaissances – Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens 1450-1850. Colloque international – Internationale Tagung 9-13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn). Édité par Frédéric Barbier, István Monok, Andrea Seidler, Budapest, 2020, MTAK (L'Europe en réseaux. Contribution à l'histoire de la culture écrite 1650-1918. – Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650-1918. Bd. VIII.), 7-9. p.

Via media aurea [előszó]. In: Tudomány határok nélkül. Magyar kutatóhelyek a Kárpát-medencében. Szerk. Lencsés Ákos. Budapest, MTA KIK, 2020. 10-12. p.

Câteva gânduri despre bibliotecari. In: Andreea Mârza: Portretul unui iluminist ardelean. Bibliotecarul Imre Dániel (1754-1804). Cluj-Napoca, 2020, MEGA. 9-12. p.

2021

Cui bono, seu cui prodest? In: Opec Science. Nyílt tudomány magyar szemmel. Szerk. Gaálné Kalydy Dóra. Budapest, MTA KIK, 2021 (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei, 45(120), 7-9. p.

A sorozatszerkesztő elköszön. In: Ötvös Péter: Az otthon elhagyása, félelem és reménység. Budapest-Eger, Kossuth, MTAK, EKE, 2021 (Kulturális örökség).

2022

Egy gondolat Thomas Ender életműve kapcsán. In: Felvidéki tájakon. Thomas Ender akvarelljei. Kiállítás Sárospatakom a Rákóczi Múzeumban, 2022. március 19. - május 8. Kísérőfüzet. Szerk.: Gaálné Kalydy Dóra. Sárospatak, 2022. borító verso.

A Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának átalakulása. Főszerkesztői utószó. - Magyar Könyvszemle, 138(2022), 145-146. p.

Előszó. In: Szalai Béla: Ad jobbat az Isten. A magyar történelem kortárs metszeteken 1604-1660. Budapest, MTAK, 2022. 2-3. p.

Speculum Kutatócsoport. In: A Tokaj-Hegyalja Egyetem évkönyve 2021-2022. Főszerk. Toma Kornélia. Sárospatak, 2022, THE, 2022. 153-155. p.

Könyvbírálatok

1977

Mosonyi Kálmán: Matematikai játékok. Budapest, 1977. - Szegedi Egyetem, 1977/13. 6. p.

1980

Bethlen Gábor krónikásai. Szerk. Makkai László. Budapest, 1980. - Szegedi Egyetem, 1980/13. 8. p.

1981

Peregrinuslevelek, 1711-1750. Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szerk. Hoffmann Gizella. Szeged, 1980. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 6.) - Szegedi Egyetem, 1981/15. 8. p.

Szántó Imre új könyvéről. (A végvári rendszer kiépítése és fénykora Magyarországon 1541-1593. Budapest, 1981.) - Szegedi Egyetem, 1981/3. 5. p.

1982

Az ELTE BTK új TDK kiadványai. Quibus expedit universis. Szerk. Ladányi Erzsébet. Budapest, 1980. és Tudományos Diákköri Füzetek. 5. Szerk. Koródi Zsófia. Budapest, 1980. - Szegedi Egyetem, 1982/3. 2. p.

1985

Kovács József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. Zsámbék, 1984. (Zsámbéki füzetek 3.) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1985/3. 376-378. p.

Literátor-politikusok levelei Jenei Ferenc gyűjtéséből (1566-1623). Sajtó alá rend. Jankovics József. Budapest-Szeged, 1981. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaik történetéhez 5.) - Hungarológiai Értesítő, 1983/3-4. Budapest, 1985. 98-100. p.

Peregrinuslevelek, 1711-1750. Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szerk. Hoffmann Gizella. Szeged, 1980. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 6.) - Hungarológiai Értesítő, 1983/3-4. Budapest, 1985. 152-153. p.

Szakály Ferenc: Török megszállás alatt (1543-1686); a Szeged története 1. köt. Szerk. Kristó Gyula. Szeged, 1983. című mű egy fejezete. - Szegedi Könyvtári Műhely, 1985. 173-174. p.

1986

Baranyai Decsi János magyar históriája (1592-1598). Ford., bev. Kulcsár Péter. Jegyzetek: Bellus Ibolya. Budapest, 1982. (Bibliotheca Historica) - Hungarológiai Értesítő, 1984/3-4. Budapest, 1986. 28-29. p.

Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-ban talált kódexek és nyomtatott könyvek. Bp., 1984. (Az MTAK Közleményei. Új sorozat 15.) - Hungarológiai Értesítő, VIII. 1986/3-4. Bp., 1989. 37-38. p.

Demény Lajos: Bethlen Gábor és kora. Bukarest, 1982. - Hungarológiai Értesítő, 1984/3-4. Budapest, 1986. 49. p.

Fülszövegen igen, monográfiában nem? - 'Könyvkiadás és olvasás'. Hozzászólás a Szeged története 2. köt. 1686-1848. Szerk. Farkas József. Szeged, 1985. című kötet egyes fejezeteihez. - Szegedi Könyvtári Műhely, 1986/1-2. 112-113. p.

Ecsedi Báthori István meditációi. Sajtó alá rend. Erdei Klára, Keveházi Katalin. Bp., Szeged, 1984. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 8.) - Confessio, 10(1986). 125-127. p.

1987

Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. Tom. XIX. Szerk. Csukás István. Szeged, 1983. (Acta Universitatis Szegediensis) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 9-10. p.

Dankanits Ádám: A hagyományos világ alkonya Erdélyben. Budapest, 1983. - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 44-45. p.

Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Vál., bev. Veress Dániel. Kolozsvár-Napoca, 1983. (Tanulók könyvtára) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 53. p.

Krmann Dániel: Küldetésem története. Itinerarium (1708-1708). Ford. Szabó Zsuzsa. Utószó, jegyzet: Fabiny Tibor, Kiss Gy. Csaba. Budapest, 1984. (Bibliotheca Saeculorum) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/1-2. [1987] 190-191. p.

Kutassátok az írásokat. Román krónikaírók munkáiból. Vál., jegyz. Pompiliu Teodor. Ford. Varró János. Kolozsvár-Napoca, 1983. (Tanulók könyvtára) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 106. p.

Rétyi Péter naplója. Előszó, jegyz. Maria Ursuţiu. Bukarest, 1983. (Téka) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 159-160. p.

Székely oklevéltár. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek, 1569-1591. Közzéteszi: Demény Lajos, Pataki József. Bukarest, 1983. (Új sorozat 1.) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 177-178. p.

Utazások a Török Birodalomban. Vál., bev., jegyz.: Binder Pál. Bukarest, 1983. (Téka) - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 194-195. p.

Vita Zsigmond: Művelődés és népszolgálat. Bukarest, 1983. - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 202-203. p.

Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló, 1703-1708. I. 1703-1705. Közzéteszi: Magyari András. Bukarest, 1983. - Hungarológiai Értesítő, VII. 1985/3-4. Budapest, 1987. 205-206. p.

1988

A táguló világ magyarországi hírmondói. XV-XVII. század. Kiad. Waczulik Margit. Budapest, 1984. - Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/4. [1988] 473-575. p.

De Gulden Passer. Bulletin van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophilen. Jaargang 58-59. 1980-81. (Sambucus, Emblemata) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/6. [1988] 727-728. p.

Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Vál., bev. Veress Dániel. Kolozsvár-Napoca, 1983. (Tanulók könyvtára) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/3. [1988] 332-333. p.

Julianus barát és Napkelet fölfedezése. Vál., bev., jegyz. Györffy György, Gy. Ruitz Izabella. Budapest, 1986. (Magyar Ritkaságok) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88/1-2. [1988] 231. p.

L. Kozma Beáta - Ladányi Sándor: A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday-gyűjteményének (Budapest) kéziratkatalógusa. Budapest, 1982. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 3.) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88/3. [1988] 372-373. p.

1989

Csongrád megye évszázadai. Szerk. Blazovits László. Szeged, 1985. - Szegedi Könyvtári Műhely, 1987-89/1-4. 170-172. p.

Fráter Jánosné: Az Akadémiai Könyvtár iratai, 1831-1949. Budapest, 1984. (Az MTAK Kézirattárának katalógusai 14.) - Hungarológiai Értesítő, VIII. 1986/3-4. Budapest, 1989. 63. p.

Irodalom és ideológia a 16-17. században. Szerk. Varjas Béla. Budapest, 1987. (Memoria saeculorum Hungariae 5.) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1989/1-2. 159-163. p.

Kőváry László: Tájképek utazási rajzokban. Vál., szerk. Bálint József. Bukarest, 1984. (Téka) - Hungarológiai Értesítő, VIII. 1986/3-4. Budapest, 1989. 108-109. p.

Potkowski, Edward: Le livre manuscrit - la société - la culture dans la Pologne du bas Moyen Âge (XIVe-XVe siècle). Warszawa, 1987. - Magyar Könyvszemle, 1989. 108-109. p.

Tótfalusi Kis Miklós: Az amszterdami Biblia kiadásának 300. évfordulója alkalmából Debrecenben 1985. április 25-27-én megtartott konferencián elhangzott előadások. Szerk. Gomba Szabolcsné, Haiman György. Debrecen, 1985. - Magyar Könyvszemle, 1989. 103-104. p.

Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai, 1572-1578. Ford. Kovács József László. Jegyzetek: Fenyvesi László, K. J. L. Budapest, 1986. (Magyar Ritkaságok) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88/5-6. [1989] 751-752 p.

1990

Gustav Gündisch: Aus Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen. Ausgewählte Aufsätze und Berichte. Köln-Wien, 1987, Böhlau. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens 14.) - Új Erdélyi Múzeum, 1990. 238-240.

Jankovics Miklós a gyűjtő és mecénás (1772-1846). Tanulmányok. Szerk. Belitska-Scholtz Hedvig. Budapest, 1985 (Művészettörténeti Füzetek 17.) - Hungarológiai Értesítő, IX. 1987/3-4. Budapest, 1990. 67-68. p.

Levelek id. Szilágyi Ferenchez (1794-1826). Szerk. Izsépy Edit. Budapest, 1985. (Bibliotheca Universitatis Budapestiensis. Fontes et Studia 2.) - Hungarológiai Értesítő, IX. 1987/3-4. Budapest, 1990. 91-92. p.

Tótfalusi Kis Miklós: Apologia Bibliorum. - A Biblia védelmezése. Ford. Fekete Csaba. Előszó: Makkai László. Budapest, 1985. - Hungarológiai Értesítő, IX. 1987/3-4. Budapest, 1990. 163. p.

Wesselényi István: Sanyarú világ. Napló, 1703-1708. II. 1707-1708. Közzéteszi: Magyari András, Demény Lajos. Bukarest, 1985. - Hungarológiai Értesítő, IX. 1987/3-4. Budapest, 1990. 173. p.

1993

A Századok repertóriuma, 1867-1975. Szerk. Pamlényi Ervin. Budapest, 1987. - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 464. p.

Csapodi Csaba-Tóth András-Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Budapest, 1987. - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 337. p.

Dümmerth Dezső: Írástudók küzdelmei. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, 1987. - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 350-351. p.

Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárosai, 1831-1949. Budapest, 1987. - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 364-365. p.

Hopp Lajos-Jan Slaski: A magyar-lengyel múltszemlélet előzményei. Politikai és kulturális hagyományok Báthory Istvánig. Budapest, 1992. - Helikon, 1993. 565-566. p.

Janó János: Sárospatak és vidéke helytörténeti, néprajzi irodalma. Miskolc, 1987. - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 560-561. p.

Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773). Szeged, 1989. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 25.) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1993/2. 284-286.

Trócsányi Zoltán: Magyar régiségek és furcsaságok. Budapest, 1987. (reprint) - Hungarológiai Értesítő, XI. 1989/3-4. Budapest, 1993. 476-477. p.

Vörösmarti Mihály kálvinista predikátor megtérése históriája. Sajtó alá rendezte: Jankovics József, Nyerges Judit. A kísérő tanulmányt írta: Jankovics József. A latin szövegeket fordította és a jegyzeteket írta: Gerébi György. Budapest, 1992, Argumentum Kiadó. - Irodalomtörténeti Közlemények, 1993/3. 443-445. p.

1994

Documenta Pragensia. Číslo X/1-2. Sestavili: Václav Ledvinka, Jiři Pesek. Praha, 1990 [1992]. - Magyar Könyvszemle, 1994. 113-116. p.

Iskoladráma és folklór. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások. Szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István. Debrecen, 1989. (Folklór és etnográfia 50.) - Az iskolai színjáték és a népi dramatikus hagyományok. A noszvaji hasonló című konferencián elhangzott előadások. Szerk. Pintér Márta Zsuzsanna, Kilián István. Debrecen, 1993. - Irodalomtörténeti Közlemények, 1994. 576-578. p.

Jezsuita iskoladrámák (ismert szerzők). Sajtó alá rend. Alszeghy Zsoltné, Czibula Katalin, Varga Imre. Budapest, 1992. (RMDE XVIII. sz. 4/1.) - Távlatok, 1994. 271-272. p.

1995

"Szerelmes Orsikám …" A Nádasdyak és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése. Vál., kiad. Vida Tivadar. Utószó: Grynaeus Tamás. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 141-142. p.

Andrád Sámuel: Elmés és mulatságos rövid anekdoták. Vál. bev., jegyz. Molnár Szabolcs. Bukarest, 1988. (Téka) - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 9. p.

Astrik L. Gabriel: The Paris Studium. Robert of Sorbonne and his legacy. Selected Studies. Notre Dame-Frankfurt am M., 1992. - Helikon, 1995. 181-182. p.

Bechtel, Guy: Gutenberg et l'invention de l'imprimerie. Une enquete. Paris, 1992. - Magyar Könyvszemle, 1995. 211-212. p.

Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. I. Fönnmaradt kötetek. 1. A-J. Kiad. Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 21. p.

Gregorius Gyöngyösi: Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli primi eremitae. Ed. Franciscus L. Hervay. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 49-50. p.

Kovács Sándor Iván: Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 81-82. p.

Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország). Közreadja Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet. Szeged, 1994. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 4.) - Irodalomtörténeti Közlemények, 1995/3-4. 427-429. p.

Pécsi Lukács: Szent Ágoston doktornak elmélkedő, magánbeszélő és naponként való imádsági. Nagyszombat 1591. Fakszimile kiad. Kísérőtanulmány: Uray Piroska. Budapest, 1988, MTA ITI, Akadémiai Kiadó. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-19933-4. Budapest, 1995. 114. p.

Private Libraries in Renaissance England. A Collection and Catalogue of Tudor and Early Stuart Book-list. Volume(s) I-III. General ed. Robert J. Fehrenbach. Ed. in the UK: Elisabeth S. Leedham-Green. New York-Marlborough, 1992-1994. - Magyar Könyvszemle, 1995. 117-118. p.

Tardy Lajos: Kaukázusi magyar tükör. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 148-149. p.

The Seventeenth-Century Orange-Nassau Library. Ed. with introduction and notes by A. D. Renting and J. T. C. Renting-Kuijpers. With notes on the manuscripts by A. S. Korteweg. Utrecht, 1993. - Magyar Könyvszemle, 1995. 210-211. p.

Varga Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma. Budapest, 1988. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 161. p.

Werbőczy István: Decem divinorum praeceptorum libellus. Viennae, 1514. Fakszimile kiad. Kísérőtanulmány: Kulcsár Péter, Széphelyi F. György. Budapest, 1988, MTA ITI-Akadémiai Kiadó. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 165-166. p.

Zrínyi-dolgozatok. V. köt. Szerk. Kovács Sándor Iván. Budapest, 1988, ELTE BTK. - Hungarológiai Értesítő, XII. 1990-1993/3-4. Budapest, 1995. 166. p.

1996

Lexicon nominum herbarum, arborum fruticumque lingvae Latinae. Coll. Johannes Stirling. Vol. I. A-B. Budapest, 1995. - Iskolakultúra, 1996/9. 101-102. p.

1997

Bogdán István: Kézművesek mestersége. Budapest, 1989. - Hungarológiai Értesítő XIII 1994/3-4. [1997]. 169. p.

Kiss Domonkos: Régi magyarországi könyvek a pannonhalmi Szent Benedek-rendi Főkönyvtárban az 1786-os abolíciós katalógus alapján. Pannonhalma, 1996. (Pannonhalmi Füzetek 38.) - Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 8(1996) [1997] 1-2. 363-365. p.

Magyar Könyvtárosok II. tudományos találkozója. Budapest, 1985. augusztus 26-27. A konferencia előadásai. Szerk. Gerő Zsoltné, Kovács Ilona. Budapest, 1989. - Hungarológiai Értesítő, XIII. 1994/3-4. [1997] 83-84. p.

Magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. XVIII. századi érdemsorozatok. Összeáll. Dörnyei Sándor, V. Ecsedy Judit, Pavercsik Ilona. Budapest, 1989. (A magyar neveléstörténet forrásai III.) - Hungarológiai Értesítő, XIII. 1994/3-4. [1997] 85. p.

1998

Alte siebenbürgische Drucke. (16. Jahrhundert.) Bearb. von der Forschungsgruppe für Buchgeschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften: Gedeon Borsa, Ferenc Hervay, Béla Holl, István Käfer, Ákos Kelecsényi. Übersetzung dieser Ausgabe: Gudrun Schuster. Einführung und Register: Hans Meschendörfer. Textverarbeitung: Zsolt K. Lengyel. Köln-Weimar-Wien, 1996, Böhlau Verl. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. Bd. 21.) - Bibliothek. Forschung und Praxis (Göttingen), 22(1998) 120-121. p.

Colportage et lecture populaire. Imprimés de large circulation en Europe. XVIe-XIXe siècles. Actes du colloque des 21-24. avril 1991, Wolfenbüttel. Sous la dir. de Robert Chartier, Hans-Jürgen Lüsebrink. Paris, 1996, IMEC. - Magyar Könyvszemle, 1998/3. 322-324. p.

Esterházy Pál: Az egész világon lévő csudálatos boldogságos szűz képeinek rövideden föltett eredeti. (Nagyszombat, 1690). Hasonmás kiadás, Knapp Éva-Tüskés Gábor és Galavics Géza tanulmányával. Budapest, 1994, Balassi. - Irodalomtörténeti Közlemények, 1997/5-6. (1998) 682-684. p.

Mit kezdjünk múltunkkal? (Szörényi László: Memoria Hungarorum. Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Budapest, 1996.) - Iskolakultúra, 1998/3. 107-108. p.

Postma, Ferenc-van Sluis, Jakob: Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenaeums in Franeker 1585-1843. Leeuwarden, 1995. - Magyar Könyvszemle, 1998/3. 319-322. p.

Régi magyarországi nyomtatványokról - németül. Alte siebenbürgische Drucke. (16. Jahrhundert.) Bearb. von der Forschungsgruppe für Buchgeschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften: Gedeon Borsa, Ferenc Hervay, Béla Holl, István Käfer, Ákos Kelecsényi. Übersetzung dieser Ausgabe: Gudrun Schuster. Einführung und Register: Hans Meschendörfer. Textverarbeitung: Zsolt K. Lengyel. Köln-Weimar-Wien, 1996, Böhlau Verl. (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. Bd. 21.) - Iskolakultúra, 1998/1. 112-113. p.

1999

Botlik József: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól napjainkig (1646-1997). Budapest, 1997, Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Kiadó. 335 p. - Hungarológiai Értesítő

Botlik József-Csorba Béla-Dudás Károly: Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez, 1918-1993. Szerk., előszó: Szilágyi Károly. Budapest, 1994, Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Kiadó. 343 p. - Hungarológiai Értesítő

Botlik József-Dupka György: Ez hát a hon … Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből. 1918-1991. Bev.: Balla Gyula. Budapest-Szeged, 1991, Mandátum Kiadó, Universum Kiadó. 298 p. - Hungarológiai Értesítő

Eszterházy Károly püspök egyházlátogatásainak jegyzőkönyvei. Heves és Külső-Szolnok vármegye 1766-1767. Közzéteszi Kovács Béla. Eger, 1997, Érseki Gyűjteményi Központ. (Az Egri Egyházmegye történetének forrásai 1.) 489 p. - Hungarológiai Értesítő

Freiheitsstufen der Literaturverbreitung. Zensurfragen, verbotene und verfolgte Bücher. Hrsg. von József Jankovics, Katalin S. Németh. Wiesbaden, 1998. - Magyar Könyvszemle, 1999/4. 475-478. p.

Imerlisvili, Vano: A grúz-magyar kölcsönös kulturális-irodalmi kapcsolatok a XVII-XX. században. Tbiliszi, 1995. (grúz nyelven, orosz és magyar nyelvű összefoglalóval) 229 p. - Hungarológiai Értesítő

Miskolc a Millecentenárium évében. 1-2. kötet. Szerk. Dobrossy István. Miskolc, 1997, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár. 390, 430 p. - Hungarológiai Értesítő

2000

Brătianu, Gheorghe I.-Makkai László: Tündérkert. - Grădina zînelor. Vál., és előszó: Miskolczy Ambrus. Budapest, 1994, ELTE. 120 p. - Hungarológiai Értesítő

Könyvtárosok kézikönyve. 1. kötet. Alapvetés. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Budapest, 1999, Osiris Kiadó. - Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2000/2. 15-17. p.

Postma, Ferenc-van Sluis, Jakob: Auditorium Academiae Franekerensis. Bibliographie der Reden, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenaeums in Franeker 1585-1843. Leeuwarden, 1995. - Acta Comeniana, 13(XXXVII.) 1999. [2000] 309-312. p.

2001

Szent Biblia, az az Istennec Ó es Uy Testamentomanac prophetac es apastaloc által megiratott szent könyvei. Magyar nyelvre forditatott egészszen, az Istennec Magyarorszagban valo anya szent egyházánac epülésére. Caroli Caspar elöljaro beszédével. Ez masodic kinyomtatast igazgatta, néhol megis jobbitotta Szenci Molnar Albert. (Hanau, 1608, Johannes Halbey, RMNy 971.) Hasonmás formában megjelent Ötvös László gondozásában. Debrecen, 1998. (Nemzetközi Theologiai Könyv 35. kötet) - Magyar Biblia Avagy az Ó és Uj Testamentom könyveiböl álló tellyes Szent Irás a Magyar Nyelven. Mellyet A Sidó Cháldeai és Görög nyelvekböl Magyar nyelvre forditott és minden rész közönséges Summáját és részeit meg-mutató marginalis jegyzésekkel meg-világositott: Comáromi C. György S. I. M. D. és D. P. M.DC.LXXXV Esztendöben. (Leiden, 1718, Johannes Vitringa, RMK I. 1336.) Hasonmás formában megjelent Ötvös László gondozásában. Debrecen, 2000. (Nemzetközi Theologiai Könyv 45. kötet) - Magyar Könyvszemle, 2001. 146-148.

V. Ecsedy Judit: Alte ungarische Bücher mit falschen deutschen Druckorten 1561-1800. Budapest, 1999, Borda. - Uő.: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek, 1539-1800. Budapest, 1996, Borda. - Magyar Tudomány, 2001. 761-763.

2002

Balsamo, Jean-Simonin, Michel: Abel L'Angelier et Françoise de Louvain (1574-1620). Suivi du Catalogue des ouvrages publiés par Abel L'Angelier (1574-1610) et la veuve L'Agelier (1610-1620). Genève, 2002, Librairie Droz. (Travaux d'Humanisme et Renaissance No. CCCLVIII.) - Magyar Könyvszemle, 2002. 354-356. p.; franciául: Revue française d'histoire du livre, 116-117(2002) [2003] 309-312. p.

Barbier, Frédéric: Histoire du livre. Paris, 2000, Armand Colin. (Collection U) - Barbier, Frédéric-Bertho Lavenir, Catherine: Histoire des médias de Diderot a Internet. Paris, 1998. 2. kiad. 2000. (Collection U) - Magyar Könyvszemle, 2002. 356-358. p.

Pataki Téka. Theca Patachiana, civitas bibliothecarum. Sárospatak a könyvtárak városa. A 800 éves város könyvtárai. Szerk. Kiss Endre József. Sárospatak, 2001. - Könyvtári Levelező/Lap, 2002/3. 43. p.

Sipos Gábor: Az erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása 1668-1713 (-1736). Kolozsvár, 2000, EME. (Erdélyi Tudományos Füzetek 230.) - Századok, 2001. [2002] 1046-1048. p.

2003

Bitskey, István: Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn. Beiträge zur mitteleuropäischen vergleichenden Kulturgeschichte. Frakfurt am Main-Berlin-Köln-New York-Paris-Wien, 1999, Lang Verlag. - Acta Comeniana, 15-16(2002) [2003] 422-424. p. - Irodalomtudományi Közlemények, 2002. [2003] 694-696. p.

Gilly, Carlos: Die Manuskripte in der Bibliothek des Johannes Oporinus. Verzeichnis der Manuskripte und Druckvorlagen aus dem Nachlass Oporins anhand des von Theodor Zwinger und Basilius Amerbach erstellten inventariums, Basel, 2001, Schwabe und Co. AG. Verlag. (Schriften der Universitätsbibliothek Basel. Bd. 3.) - Magyar Könyvszemle, 2002. [2003] 471-473. p.; franciául: Revue française d'histoire du livre, 116-117(2002) [2003] 305-307. p.

Les trois revolutions du livre. Catalogue de l'exposition de Conservatoire Nationale des arts et métiers, Paris, de 8 octobre 2002. à 5 janvier 2003. Catalogue réuni par Alain Mercier. Paris, 2002, Imprimerie Nationale. - Magyar Könyvszemle, 2002. [2003] 473-475. p.

Svensson, Lars G.: Die Geschichte der Bibliotheca Bipontina. Mit einem Katalog der Handschriften. Kaiserslautern, 2002, Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde. (Beiträge zur pfälzischen Geschichte, Bd. 21.) - Magyar Könyvszemle, 2003. 143-144. p.

V. Ecsedy Judit: Alte ungarische Bücher mit falschen deutschen Druckorten, 1561-1800. Budapest, 1999, Borda. - Uő: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek, 1539-1800. Budapest, 1996. Borda. - Acta Comeniana, 15-16(2002) [2003] 425-427. p.

Mannelli Goggioli, Maria: La Biblioteca Magliabechiana. Libri, oumini, idee per la prima biblioteca pubblica a Firenze. Firenze, 2000, Olschki. (Monografie sulle biblioteche d'Italia, Vol. IX.) - Magyar Könyvszemle, 2003. 270-271. p.

Balsamo, Jean-Simonin, Michel: Abel L'Angelier et Françoise de Louvain (1574-1620). Suivi du Catalogue des ouvrages publiés par Abel L'Angelier (1574-1610) et la veuve L'Agelier (1610-1620). Genève, 2002, Librairie Droz. (Travaux d'Humanisme et Renaissance No. CCCLVIII.) - Magyar Könyvszemle, 2002. 354-356. p.; franciául: Revue française d'histoire du livre, 116-117(2002) [2003] 309-312. p.

[Didilescu, Florin:] Tipărituri de Strasbourg în colecţia de patrimoniu a Bibliotecii "A. D. Xenopol" Arad. Catalog secolele XV-XVIII. - Livres strasbourgeois dans le fonds patrimonial de la Bibliothaque "A. D. Xenopol" d'Arad. Catalogue XVe-XVIIIe siècles. [Catalogue par Florin Didilescu] Arad, 2003, Editions Nigredo. - Magyar Könyvszemle, 2003. 409-410. p.

Eesti vanimad raamatud Talinnas. - Die ältesten estnische Bücher in Tallinn (Reval). Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog) Lea Köiv, Mare Luuk, Larissa Petina, Tiiu Reimo, Urve Sildre. Näituse ja kataloogi kujundus (Ausstellungs- und Kataloggestaltung) Rene Haljasmäe, Tulvi-Hanneli Turo. Tallinn, 2000. - Magyar Könyvszemle, 2003. 407-409. p.

2004

Bartol Kaąić u Nacionalnoj i sveučiliąnoj knjiµnici u Zagrebu. Zbornik radova o djelu Bartola Kaąića. Urednik: Ivan Kosić. 2. izd. Zagreb, 1999, Nacionalna i sveučiliąna knjiµnica. 221 p. - Magyar Könyvszemle, 2003. [2004] 500-501. p.

Biblia Slavica. Serie IV: Südslavische Bibeln. Band 2,1. Kroatische Bibel des Bartol Kaąić. Band 2,2. Kommentare, Wörterverzeichnis. Biblia Sacra. Versio Illyrica selecta, seu declaratio Vulgatae editionis Latinae, Bartholomaei Cassij Curictensis e Societate Jesu Professi, ac Sacerdotis teologi. Ex mandato Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Anno 1625. Ediderunt Hans Rothe et Christian Hannick, e codicibus manuscriptis transtulerunt Petar Baąić et Julije Derossi et Zlata Derossi, curis elaboravit atque apparatu critico instruxit Petar Baąić. Vol. 1, 2. Paderborn-München-Wien-Zürich, 1999-2000, Ferdinand Schöningh. 681, 453 p. - Magyar Könyvszemle, 2003. [2004] 502. p.

[Sto u tisucu] 100 u 1000. Najznamenitije hrvatske knjige u proteklom tisucljecu. Nacionalna i sveučiliąna knjiµnica, Zagreb, prosinac 2000. - siječanj 2001. Katalog izloľbe. Izloľba je i prilog proclavi 550-te obljetnice rođenja Marka Marulića i 500-toj obljetnici Judite, prvoga auktorskog epa na hrvatskom jeziku. 220 p. - Magyar Könyvszemle, 2003. [2004] 503. p.

Kosić, Ivan: Marco Marulić u Nacionalnoj i sveučiliąnoj knjiľnici. 500. obljetnica Judite i 550. obljetnica rođenja. Katalog izloľbe obrľane u Nacionalnoj i sveučiliąnoj knjiľnici, Zagreb, 24. svibnja - 30. lipnja 2001. Zagreb, 2001, Nacionalna i sveučiliąna knjiľnica, 279 p. - Magyar Könyvszemle, 2003. [2004] 503-504. p.

Drei Schriften - Drei Sprache. Kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte. Ausstellung in der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. 26. April - 8. Juni 2002. Autoren der Ausstellung: Anca Nazor, Josip Bratulić, Mirko Tomasović. Vorsitzender: Josip Stipanov. Zagreb, 2002, Erasmus naklada. 263 p. - Magyar Könyvszemle, 2003. [2004] 504-507. p.

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon, I. (1572-1647). Budapest, 2002, Balassi. (Humanizmus és reformáció 26.) 587 p. - Irodalomtudományi Közlemények, 2003. [2004] 337-340. p.

Szent Biblia, azaz Istennec Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szenz Írás. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Igazgatta, megjobbította és kisded formában kiadta Szenci Molnár Albert, 1612. Hasonmás formában megjelent Ötvös László szerkesztő gondozásában 2002-ben. Debrecen, 2002. (Nemzetközi Theologiai Könyv 53. kötet) (RMNy 1037) - Magyar Könyvszemle, 2004. 307-308. p.

Tinti, Paolo: La libraria dei gesuiti di Modena. Il fondo antico dal Collegio di S. Bartolomeo al Liceo Muratori. Premessa di Maria Gioia Tavoni. Modena, 2001, Patron editore. (Collana di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia, nr. 3) XVI, 350 p. - Magyar Könyvszemle, 2004. 312-313. p.

Lietuviąkai Biblijai - 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas. Tarptautinės parodos katalogas.- 400 Jahre litauische Bibel. Bibelübersetzer Johannes Bretke. Katalogs der internationalen Ausstellung. Sudarytojos/Zusammengestellt von Ona Aleknavičiėne, Jolanta Zabarskaite. Vilnius, 2002, Lietuvos dailes muziejus. 158 p. - Magyar Könyvszemle, 2004. 313-314. p.

2005

Szent Biblia, az az Istennec Ó es Uy Testamentomanac prophetac es apastaloc által megiratott szent könyvei. Magyar nyelvre forditatott egészszen, az Istennec Magyarorszagban valo anya szent egyházánac epülésére. Caroli Caspar elöljarobeszédével. Ez masodic kinyomtatast igazgatta, néhol megis jobbitotta Szenci Molnar Albert. . (Hanau, 1608, Johannes Halbey, RMNy 971.) Hasonmás formában megjelent Ötvös László gondozásában. Debrecen, 1998. (Nemzetközi Theologiai Könyv 35. kötet) - Magyar Biblia Avagy az Ó és Uj Testamentom könyveiböl álló tellyes Szent Irás a Magyar Nyelven. Mellyet A Sidó Cháldeai és Görög nyelvekböl Magyar nyelvre forditott és minden rész közönséges Summáját és részeit meg-mutató marginalis jegyzésekkel meg-világositott: Comáromi C. György S. I. M. D. és D. P. M.DC.LXXXV Esztendöben. (Leiden, 1718, Johannes Vitringa, RMK I. 1336.) Hasonmás formában megjelent Ötvös László gondozásában. Debrecen, 2000. (Nemzetközi Theologiai Könyv 45. kötet) Ötvös László: A három magyar Biblia népszerűsítése. Debrecen, 2005. 203-207. p.

Szent Biblia, azaz Istennec Ó és Új Testamentomában foglaltatott egész Szenz Írás. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Igazgatta, megjobbította és kisded formában kiadta Szenci Molnár Albert, 1612. Hasonmás formában megjelent Ötvös László szerkesztő gondozásában 2002-ben . Debrecen, 2002 (Nemzetközi Theologiai Könyv 53. kötet) (RMNy 1037) Ötvös László: A három magyar Biblia népszerűsítése. Debrecen, 2005. 209-210. p.

Bibliotheca Revaliensis ad D. Olai. Tallinn Oleviste Raamatukogu. Revaler Bibliothek zu St. Olai. Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog) Lea Köiv, Mare Luuk, Tiiu Reimo. Näituse ja kataloogi kujundus (Ausstellungs- und Kataloggestaltung) Tiia Eikholm, Rene Haljasmäe, Tulvi-Hanneli Turo. Artiklid (Aufsätze) Kyra Robert, Mare Luuk, Tiiu Reimo, Endel Valk-Falk. Tallinn, 2002. 192 p. - Magyar Könyvszemle, 2004. [2005] 425-427. p.

Gilmont, Jean-François: Le livre et ses secrets. Préfaces Francis Higman, Monique Mund-Dopchie. Genève-Louvain-la-Neuve, 2003, Droz, Université catholique de Louvain (Cahiers d'humanisme et renaissance, vol. LXV. - Université catholique de Louvain, Bibliotheque de la faculté de philosophie et lettres, Temps et espace, vol. 2.) 440 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 111-113. p.

Arbour, Roméo: Dictionnaire des femmes libraires en France, 1470-1870. Genève, 2003, Droz. (École pratique des hautes études, Sciences historiques et philologiques, VI: Histoire et civilisation du livre, 26.) 751 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 113-114. p.

Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris. Catalogue collectif édité par Martine Delaveau et Denise Hillard. Paris, 2002, Bibliotheque nationale de France. 862 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 114-115. p.

Bibliographia Sociniana. A Bibliographical Reference Tool for the Study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism. Comp. by Philip Knijff, Sibbe Jan Visser. Ed. by Piet Visser. Hilversum-Amsterdam, 2004, Uitgeverij Verloren, Doopsgezinde Historische Kring. 313 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 264-265. p.

Greffe, Florence - Lothe, José: La vie, les livres et les lectures de Pierre de L'Estoile. Nouvelles recherches. Préface d'Henri-Jean Martin. Paris, 2004, Honoré Champion. (Pages d'archives) 1181 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 265-267. p.

Mellot, Jean-Dominique - Queval, Élisabeth, avec la collab. d'Antoine Monaque: Répertoire d'imprimeurs/libraires (vers 1500 - vers 1810). Nouvelle édition mise a jour et augmentée. Paris, 2004, Bibliothèque nationale de France, 668 p. - Magyar Könyvszemle, 2005. 268. p.

Svensson, Lars G.: Die Geschichte der Bibliotheca Bipontina. Mit einem Katalog der Handschriften. Kaiserslautern, 2002, Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde (Beiträge zur pfälzischen Geschichte, Bd. 21.) - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 378-380. p.

Mannelli Goggioli, Maria: La Biblioteca Magliabechiana. Libri, oumini, idee per la prima biblioteca pubblica a Firenze. Firenze, 2000, Olschki. (Monografie sulle biblioteche d'Italia, Vol. IX.) - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 376-378. p.

[Didilescu, Florin:] Tipărituri de Strasbourg în colecţia de patrimoniu a Bibliotecii "A. D. Xenopol" Arad. Catalog secolele XV-XVIII. - Livres strasbourgeois dans le fonds patrimonial de la Bibliothèque "A. D. Xenopol" d'Arad. Catalogue XVe-XVIIIe siècles. [Catalogue par Florin Didilescu] Arad, 2003, Editions Nigredo. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 372-374. p.

Eesti vanimad raamatud Talinnas. - Die ältesten estnische Bücher in Tallinn (Reval). Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog) Lea Köiv, Mare Luuk, Larissa Petina, Tiiu Reimo, Urve Sildre. Näituse ja kataloogi kujundus (Ausstellungs- und Kataloggestaltung) Rene Haljasmäe, Tulvi-Hanneli Turo. Tallinn, 2000. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 320-323. p.

Bartol Kaąić u Nacionalnoj i sveučiliąnoj knjiľnici u Zagrebu. Zbornik radova o djelu Bartola Kaąića. Urednik: Ivan Kosić. 2. izd. Zagreb, 1999, Nacionalna i sveučiliąna knjiľnica. 221 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 357-358. p.

Biblia Slavica. Serie IV: Südslavische Bibeln. Band 2,1. Kroatische Bibel des Bartol Kaąić. Band 2,2. Kommentare, Wörterverzeichnis. Biblia Sacra. Versio Illyrica selecta, seu declaratio Vulgatae editionis Latinae, Bartholomaei Cassij Curictensis e Societate Jesu Professi, ac Sacerdotis teologi. Ex mandato Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Anno 1625. Ediderunt Hans Rothe et Christian Hannick, e codicibus manuscriptis transtulerunt Petar Baąić et Julije Derossi et Zlata Derossi, curis elaboravit atque apparatu critico instruxit Petar Baąić. Vol. 1, 2. Paderborn-München-Wien-Zürich, 1999-2000, Ferdinand Schöningh. 681, 453 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, (2005). 359-360. p.

[Sto u tisucu] 100 u 1000. Najznamenitije hrvatske knjige u proteklom tisucljecu. Nacionalna i sveučiliąna knjiľnica, Zagreb, prosinac 2000. - siječanj 2001. Katalog izloľbe. Izloľba je i prilog proclavi 550-te obljetnice rođenja Marka Marulića i 500-toj obljetnici Judite, prvoga auktorskog epa na hrvatskom jeziku. 220 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 352. p.

Kosić, Ivan: Marco Marulić u Nacionalnoj i sveučiliąnoj knjiľnici. 500. obljetnica Judite i 550. obljetnica rođenja. Katalog izloľbe obrľane u Nacionalnoj i sveučiliąnoj knjiľnici, Zagreb, 24. svibnja - 30. lipnja 2001. Zagreb, 2001, Nacionalna i sveučiliąna knjiľnica. 279 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 360. p.

Drei Schriften - Drei Sprache. Kroatische Schriftdenkmäler und Drucke durch Jahrhunderte. Ausstellung in der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. 26. April - 8. Juni 2002. Autoren der Ausstellung: Anca Nazor, Josip Bratulić, Mirko Tomasović. Vorsitzender: Josip Stipanov. Zagreb, 2002, Erasmus naklada. 263 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 1(2005). 352-357. p.

Keveházi László: "A kereszt igéjét hirdetni kezdtem". Sztárai Mihály élete és szolgálata. Budapest, 2005, Luther Kiadó. (Testes veritatis) 316 p. - Lelkipásztor, 2005. 337-338. p.

2006

A brémai sajtó- (és média-) történeti műhely kiadványai. Presse und Geschichte - Neue Beiträge. Hrsg. von Holger Böning, Michael Nagel, Johannes Weber. Bde 1-13. Bremen, 2000-2004, Edition Lumière. - Magyar Könyvszemle, 2006/1. 94-99. p.

Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France. Vol. XVII. Haute-Normandie par Valérie Neveu. Genève, 2003, Droz. 486 p. (École Pratique des Hautes Études. Sciences historiques et philosophiques, VI. Histoire et civilisation du livre 28.) - Magyar Könyvszemle, 2006. 114-115. p.

Meyer, Véronique: L'illustration des thèses à Paris dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Peintres - graveurs - éditeurs. Préface de Bruno Neveu. Paris, 2002, Commission des travaux historiques de la ville de Paris. 339 p. - Magyar Könyvszemle, 2006. 115-117. p.

Scheibe, Michaela: Rekonstruktion einer Pietistenbibliothek. Der Büchernachlass des Johann Friedrich Ruopp in der Bibliothek der Frankeschen Stiftungen. Halle-Tübingen, 2005, Verlag des Frankeschen Stiftungen Halle im Max Niemeyer Verlag Tübingen. XI, 227 p. (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien, Bd. 8.) - Magyar Könyvszemle, 2006/1. 117-118. p.

Die Anfänge der europäischen Druckgraphik. Holzschnitte der 15. Jahrhundert und ihr Gebrauch. Hrsg. von Peter Parshall, Rainer Schoch, mit David S. Areford, Richard S. Field, Peter Schmidt. (Ausstellungskatalog.) National Gallery of Art, Washington, 4. September - 27. November 2005; Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, 15. Dezember 2005. - 19. März 2006. Nürnberg, 2005, Germanisches Nationalmuseum. - Magyar Könyvszemle, 2006. 291-294. p.

Az anderlechti Erasmus-ház újabb sorozata, a Nugae humanisticae sub signo Erasmi, 2000-2004. - Magyar Könyvszemle, 2006. 375-381. p.

Kazinczy Ferenc könyvtári gyűjteménye Sárospatakon. Szerk. Kiss Endre József. Sárospatak, 2006, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. (Acta Patakina XIX.) - Magyar Könyvszemle, 2006. 388-389. p.

Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris. Catalogue collectif édité par Martine Delaveau et Denise Hillard. Paris, 2002, Bibliotheque nationale de France. 862 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 2(2006). 375-376. p.

Greffe, Florence-Lothe, José: La vie, les livres et les lectures de Pierre de L'Estoile. Nouvelles recherches. Préface d'Henri-Jean Martin. Paris, 2004, Honoré Champion. (Pages d'archives) 1181 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 2(2006). 386-388. p.

Gilmont, Jean-François: Le livre et ses secrets. Préfaces Francis Higman, Monique Mund-Dopchie. Genève-Louvain-la-Neuve, 2003, Droz, Université catholique de Louvain. (Cahiers d'humanisme et renaissance, vol. LXV. - Université catholique de Louvain, Bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres, Temps et espace, vol. 2.) 440 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 2(2006). 377-379. p.

Arbour, Roméo: Dictionnaire des femmes libraires en France, 1470-1870. Genève, 2003, Droz. (École pratique des hautes études, Sciences historiques et philologiques, VI: Histoire et civilisation du livre 26.) 751 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 2(2006). 379-381. p.

2007

Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France. Vol. XVII. Haute-Normandie par Valérie Neveu. Genève, 2003, Droz. (École Pratique des Hautes Études. Sciences historiques et philosophiques, VI. Histoire et civilisation du livre 28.) 486 p. - Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 31(2006) [2007]. 90-91 p.

Borsa, Gedeon: Katalog der Drucke des 16. Jahrhunderts in der Österreichischen Nationalbibliothek. Wien NB 16. Band I. Deutsches Sprachgebiet: A-Biber. Baden-Baden, 2007, Valentin Koerner. (Bibliotheca Bibliographica Aureliana CCXII.) 396 p. - Magyar Könyvszemle, 2007. 141-143. p.

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa. - Catalogus incunabulorum et librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Dioecesianae Sabariensis asservantur. Összeáll./composuit Rétfalvi Gábor. Szombathely, 2006, Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár. 374 p. - Magyar Könyvszemle, 2007. 245-247. p.

Barbier, Frédéric: L'Europe de Gutenberg. Le livre et l'invention de la modernité occidentale. (XIIIe - XVIe siècle). Paris, 2006, Belin. (Histoire et société) 365 p. - Magyar Könyvszemle, 2007. 254-257. p.

Katalog kniga XVI. st. u Metropolitanskoj Knjiľnici u Zagrebu. - Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Metropolitana Zagrabiensi asservantur. Composuit Vladimir Magicć. Zagreb, 2005, Hrvatski drľavni archiv. 719 p. - Magyar Könyvszemle, 2007. 257-258. p.

Die Anfänge der europäischen Druckgraphik. Holzschnitte der 15. Jahrhundert und ihr Gebrauch. Hrsg. von Peter Parshall, Rainer Schoch, mit David S. Areford, Richard S. Field, Peter Schmidt. (Ausstellungskatalog.) National Gallery of Art, Washington, 4. September - 27. November 2005; Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, 15. Dezember 2005. - 19. März 2006. Nürnberg, 2005, Germanisches Nationalmuseum. 371 p. - Magyar Könyvszemle, 2006. 291-294. p.; Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 382-385. p.

Lietuviąkai Biblijai - 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas. Tarptautinės parodos katalogas. - 400 Jahre litauische Bibel. Bibelübersetzer Johannes Bretke. Katalogs der internationalen Ausstellung. Sudarytojos/Zusammengestellt von Ona Aleknavičiėne, Jolanta Zabarskaite. Vilnius, 2002, Lietuvos dailes muziejus. - Magyar Könyvszemle, 2004. 313-314. p.; Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 388-390. p.

Bibliographia Sociniana. A Bibliographical Reference Tool for the Study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism. Comp. by Philip Knijff, Sibbe Jan Visser. Ed. by Piet Visser. Hilversum, Amsterdam, 2004, Uitgeverij Verloren, Doopsgezinde Historische Kring. 313 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 401-403. p.

Meyer, Véronique: L'illustration des thèses à Paris dans la seconde moitié du 17e siècle. Peintres- graveurs - éditeurs. Préface de Bruno Neveu. Paris, 2002, Commission des travaux historiques de la ville de Paris. 339 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 406-408. p.

Tinti, Paolo: La libraria dei gesuiti di Modena. Il fondo antico dal Collegio di S. Bartolomeo al Liceo Muratori. Premessa di Maria Gioia Tavoni. Modena, 2001, Patron editore. (Collana di Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia, nr. 3) - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 427-428. p.

Scheibe, Michaela: Rekonstruktion einer Pietistenbibliothek. Der Büchernachlass des Johann Friedrich Ruopp in der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen. Halle-Tübingen, 2005, Verlag der Franckeschen Stiftungen Halle im Max Niemeyer Verlag Tübingen. (Hallesche Quellenpublikationen und Repertorien, Bd. 8) XI, 227 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 428-429. p.

Bibliotheca Revaliensis ad D. Olai. Tallinn Oleviste Raamatukogu. Revaler Bibliothek zu St. Olai. Näitus ja kataloog (Austellung und Katalog) Lea Köiv, Mare Luuk, Tiiu Reimo. Näituse ja kataloogi kujundus (Ausstellungs- und Kataloggestaltung) Tiia Eikholm, Rene Haljasmäe, Tulvi-Hanneli Turo. Artiklid (Aufsätze) Kyra Robert, Mare Luuk, Tiiu Reimo, Endel Valk-Falk. Tallinn, 2002. 192 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 3(2007) 430-432. p.

2008

Philippe le Beau (1478-1506). Les trésors du dernier duc de Bourgogne. Exposition organisée à l'occasion du cinquième centenaire de la mort de Philippe le Beau. Du 3 novembre 2006 au 27 janvier 2007. Chapelle de Nassau, Bibliothèque royale de Belgique. Catalogue édité par Bernard Bousmanne, Hanno Wijsman, Sandrine Thieffry. Bruxelles, 2006, Bibliothèque royale de Belgique. 171 p. - Magyar Könyvszemle, 2008. 87-89. p.

Barbier, Frédéric: L'Europe de Gutenberg. Le livre et l'invention de la modernité occidentale. (XIIIe - XVIe siècle). Paris, 2006, Belin (Histoire et société) 365 p. - Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 32 (2007) [2008] Nr. 2. 147-151. p.

Knyigi iz szobranyia knyazej Esztergazi v moszkovszkih bibliotekah. - Bücher aus der Sammlung der Fürsten Esterházy in Moskauer Bibliotheken. Katalog. Der Katalog wurde geschafft von: Karina A. Dmitrijeva, Nikolaj N. Subkov et alii. Moszkva, 2007, Rudomino. - Magyar Könyvszemle, 2008. 221-223. p.

Cognition and Book. Typologies of Formal Organisation of Knowledge in the Printed Book of the Early Modern Period. Ed. by Karl E. Enenkel, Wolfgang Neuber. Leiden-Boston, 2005, Brill. (Intersections. Yearbook for Early Modern Studies, vol. 4. - 2004) - Magyar Könyvszemle, 2008. 362-366. p.

Jesuitische Frömmigkeitskulturen. Konfessionelle Interaktion in Ostmitteleuropa, 1570-1700. Hrsg. von Anna Ohlidal, Stefan Samerski. Stuttgart, 2006, Franz Steiner Verlag. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, Bd. 28.) - Magyar Könyvszemle, 2008. 367-369. p.

Borsa, Gedeon: Katalog der Drucke des 16. Jahrhunderts in der Österreichischen Nationalbibliothek. Wien NB 16. Band I. Deutsches Sprachgebiet: A-Biber. Baden-Baden, 2007, Valentin Koerner. (Bibliotheca Bibliographica Aureliana CCXII.) 396 p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 4(2008) 342-345. p.

2009

Paris, capitale des livres. Le monde des livres et de la presse à Paris, du Moyen Âge au XXe siècle. Sous la direction de Fréderic Barbier. Paris, 2007, PUF. - Magyar Könyvszemle, 2008. [2009] 476-479. p.

Le scriptorium d'Albi. Les manuscrits de la cathédrale Sainte-Cécile (VIIe-XIIe siècles). Catalogue de l'exposition présentée à la médiathèque Pierre-Amalric (Albi), 13 septembre - 15 décembre 2007. Sous la direction de Matthieu Desachy. Rodez, 2007, Editions du Rouergue (Trésors écrits Albigeois, II) - Magyar Könyvszemle, 2008. [2009] 475-476. p.

A szegedi Somogyi-könyvtár kiállításai, 2001-2008. [A katalógusok ismertetése] Magyar Könyvszemle, 2009. 114-116. p.

Elena-Maria Schatz-Robertina Stoica: Catalogul colectiv al incunabuleleor din România. Bucureşti, 2007, CIMEC - Magyar Könyvszemle, 2009. 394-396. p.

2010

Knyigi iz csasztnovo szobranyija grafa Fridricha Vernera fon der Sulenburga v Moszkovszkih bibliotekah. - Bücher aus der Privatsammlung des Grafen Friedrich Werner von der Schulenburg in Moskauer Bibliotheken. Katalog. Projektleiterin Jekatyerina Jurievna Genyijeva. Der Katalog wurde geschafft von: Karina A. Dmitrijeva, Nikolaj N. Subkov et alii. Moszkva, 2009, Rudomino), 186 p. - Magyar Könyvszemle, 2009. [2010] 546-548. p.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület jubileumi kiadványai. - Magyar Könyvszemle, 2010. 123-125. p.

Alain Bosson: L'atelier typographique de Fribourg (Suisse). Bibliographie raisonnée des imprimés 1585-1816. Préface de Frédéric Barbier. Fribourg, 2009, Bibliotheque cantonale et universitaire de Fribourg, 560 p. - Magyar Könyvszemle, 2010. 135-137. p.

A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely. Kiállítási katalógus. A kiállítást rendezte, a katalógust szerkesztette Muckenhaupt Erzsébet. Csíkszereda, 2007, Csíki Székely Múzeum. 72 p. - Iskolakultúra, 2010/3. 130-131. p.

Új magyar bibliofil hasonmás sorozat születése (Schöck Gyula kiadványai). - Magyar Könyvszemle, 2010. 271-274.; rövidítve ugyanez: Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) Hírlevél VII(2010) 1. szám, 3-4.

Peregrinatio Hungarica. Studenten aus Ungarn an deutschen und österreichischen Hochschulen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Hrsg. von Márta Fata, Anton Schilling. Suttgart, 2006, Steiner Verlag (Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 64.) - Iskolakultúra, 2010/7-8. 159-162. p.

Athanase Kircher, le dernier des humanistes. Exposition présentée á la bibliotheque Abbé-Grégoire, du 11 décembre 2009 au 13 février 2010. Textes rédigés par Bruno Guignard, Thierry Leclair. Blois, 2010, Amis de la Bibliotheque de Blois. 32 p. - Magyar Könyvszemle, 2010. 425-427. p.

Paris, capitale des livres. Le monde des livres et de la presse a Paris, du Moyen Âge au XXe siecle. Sous la direction de Fréderic Barbier. Paris, 2007, PUF. - Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 35(2010) 121-125. p.

Historie du livre et histoire des idées: a propos d'une collection universitaire (Intersections. Yearbook for Early Modern Studies) - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 6(2010). 331-340. p.

Elena-Maria Schatz-Robertina Stoica: Catalogul colectiv al incunabuleleor din România. Bucureşti, 2007, CIMEC - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 6(2010). 403-406. p.

Hol van Európa? Barbier, Frédéric: A modern Európa születése. Gutenberg Európája. Budapest, 2010, Kossuth Kiadó, OSZK. - Credo, (XVI)2010/3-4. 141-143. p.

2011

Gyurgyák János: Huszonöt év a magyar könyvkiadásban. Századvég Kiadó 1985-1994. Osiris Kiadó 1995-2010. Bibliográfia. Bp., 2010, Osiris Kiadó. - Magyar Könyvszemle, 2011. 132-133. p.

Kyr, Paulus: Die Gesundheit ist ein köstlich Ding. Ein ins Deutsche, Rumänische und Ungarische übersetzter und mit zeitgenössischen Bildern versehener und kommentierter Nachdruck des Gesundheitslehrbuches des Kronstädter Arztes Paulsu Kyr. - Sanitatis studium ad imitationem aphorismorum compositum. Item: Alimentorum uires breuiter et ordine alphabetico positae. Autore Paulo Kyr medico. Impressum inclyta Transylvaniae Corona anno 1551. Hrsg. von Robert Offner. Hermannstadt - Bonn, Schiller Verlag, 2010.
Ugyanez: Iskolakultúra, 2011. 8-9. szám. 159-160. p.: Robert Offner új orvoslástörténeti forrásközlése.

Könyv, Románia, Európa. Konferencia sorozat a bukaresti Fővárosi Könyvtárban. - Magyar Könyvszemle, 2011. 248-252. p.

Komorová, Klára: Knižnica Zachariáša Mošovského. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. - Magyar Könyvszemle, 2011. 280-282. p.

Saktorová, Helena: Turzovské knižnice. Osobné knižné zbierky a knihy dedokované èlenom rodu Turzovcov. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. - Magyar Könyvszemle, 2011. 282-284. p.

Bitskey, István: Petrus Cardinalis Pazmany, Archiepiscopus Strigoniensis. Trnava, 2010, Trnavská univerzita v Trnave. - Magyar Könyvszemle, 2011. 284. p.

2012

Boros István: A Váci Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványai. - Catalogus incunabulorum, quae in Bibliotheca Diocesis Vaciensis asservantur. Vác, 2010, Váci Egyházmegye. - Magyar Könyvszemle, 2011. 410-412. p.

Tapolcainé Sáray Szabó Éva: Komárom nyomdászat- és sajtótörténete 1705-1849. Komárom, 2010, KT Könyv- és Lapkiadó. - Magyar Könyvszemle, 2011. 413-414. p.

Benkő Ferenc: Enyedi ritkaságok. Kolozsvár, 1800. Kiss Erika és Viskolcz Noémi tanulmányaival. Szeged, 2010, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (A Tudástár Füzetei 1.) - Magyar Könyvszemle, 2011. 416-417. p.

Szabó Lilla: Szlovákiai magyar könyvművészet 1918-1945. Somorja/Samorin, 2011, Méry Ratio Kiadó - ArtLimes, 2011. [2012] 4. szám. 127-129. p.

XVI-XVII a. lituanika. Lietuvos mokslu akademijos bibliotekoje. Katalogas. - Lithuanica saeculi sexti decimi et septimi decimi ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Lithuaniae. Catalogus. Sudaré/Concinnaverunt Daiva Narbutiené, Violeta Radviliené, Dalia Rauckyté-Bikauskiené. Vilnius, 2007, Lietuvos mokslu akademijos biblioteka. Magyar Könyvszemle, 2012. 276-277. p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 8(2012). 383-385. p.

Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese, Weisz Attila. Kolozsvár, 2011, Erdélyi Múzeum Egyesület, Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány. Magyar Könyvszemle, 2012. 287-288. p.

Schwarzfuchs, Lyse: L'hébreu dans le livre à Genève au XVIe siècle. Préface de Max Engammare. Genève, 2011, Droz (Cahiers d'Humanisme et Renaissance, Vol. 96.) Magyar Könyvszemle, 2012. 288-290. p.

Édition et diffusion de l'Imitation de Jésus-Christ (1470-1800). Études et catalogue collectif des fonds conservés à la bibliotheque Sainte-Geneviève, à la Bibliothèque nationale de France, à la bibliothèque Mazarine, et à la bibliotheque de la Sorbonne. Sous la direction de Martine Delaveau et Yann Sorbet, avec la collaboration de Frédéric Barbier, Hélène Deléphine, Pierre Antoine Fabre, Martine Lefevre, Philippe Martin, Jean-Dominique Mellot, Véronique Meyer, Mario Ogliaro, Fabienne Queyroux, Nathalie Rollet-Bricklin. Paris, 2011, Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque Sainte-Geneviève. Magyar Könyvszemle, 2012. 407-410. p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 8(2012). 394-399. p.

Primus Truber 1508-1586. Der slowenische Reformator und Württemberg. Hrsg. von Sönke Lorenz, Anton Schindling, Wilfried Setzler. Suttgart, 2011, W. Kohlhammer Verlag. Magyar Könyvszemle, 2012. 412-415. p.

A könyvtől az olvasóig. Szerk.: Granasztói Olga, Granasztói Péter. Korall (12.) 2011. 43. kötet. Magyar Könyvszemle, 2012. 523-525. p.

Un succès de librairie européen l'Imitatio Christi 1470-1850. Exposition organisée par la Bibliothèque Mazarine en collaboration avec la Bibliothèque Saint-Geneviève et la Bibliothèque nationale de France ... 4 avril - 6 juillet 2012. Commissariat et catalogue de Martine Delave au, Yann Sordet. Paris, 2012. Bibliothèque Mazarine - Éditions des Cendres. Magyar Könyvszemle, 2012. 529-531. p.

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak katalógusa. - Catalogus incunabulorum et librorum sedecimo saeculo impressorum qui in Bibliotheca Dioecesianae Sabariensis asservantur. Összeáll./composuit Rétfalvi Gábor. Szombathely, 2006, Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 8(2012). 379-381. p.

2013

Bél Mátyás, Notitia Hungariae novae descriptio historico-geographica … Comitatuum ineditorum Tomus primus (- secundus). Ed. Gergely Tóth. Bp., 2011-2012, MTA Bölcsészettudományi Központ, Magyar Országos Levéltár. Magyar Könyvszemle, 129(2013) 123-124. p.

"Je lègue ma bibliothèque à …" Dons et legs dans les bibliothèques publiques, Actes de la journée d'études annuelle "Droit et patrimoine" organisée le 4 juin 2007 à l'École normale supérieure Lettre sciences humaines, Lyon, par l'École nationale supérieure des science de l'information et des bibliotheques et le Centre de conservation du livre, sous la direction de Raphaële Mouren, Arles, 2010, Atelier Perrousseaux (Kitab Tabulae) Magyar Könyvszemle, 129(2013) 249-252. p.; Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 9(2013) 331-335. p.

Fáy Zoltán, A Gyöngyösi Ferences Könyvtár, Gyöngyös, Ferences Plébánia és Rendház, 2012. Magyar Könyvszemle, 129(2013) 398-401. p.

Primus Truber 1508-1586. Der slowenische Reformator und Württemberg. Hrsg. von Sönke Lorenz, Anton Schindling, Wilfried Setzler. Suttgart, 2011, W. Kohlhammer Verlag. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 9(2013) 323-328. p.

Schwarzfuchs, Lyse: L'hébreu dans le livre à Genève au XVIe siècle. Préface de Max Engammare. Genève, 2011, Droz (Cahiers d'Humanisme et Renaissance, Vol. 96.) Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 9(2013) 329-331. p.

2014

Dénes Harai, Gabriel Bethlen, Prince de Transylvanie et roi élu de Hongrie (1580-1629), Paris, L'Harmattan, 2013 (Histoire Hongroise). Iskolakultúra, 2014/3. 122-125. p.

Seebergi Sasváry Zoltán könyvtörténeti magánkiadványai. Magyar Könyvszemle, 129(2013) 110-112. p.

Gáborjáni Szabó Botond: Kazay Sámuel és a Debreceni Kollégium. Egy könyvgyűjtő patikus élete és gyűjteményének sorsa - fejezet a historia litteraria magyarországi történetéből, Debrecen, TREGy, 2014 (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai). Iskolakultúra, 2014/10. 128-130. p.

Stephanus Käfer, Esther Kovács, Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae typis Academicis, Bubapestini, Strigonii, Tyrnaviae, 2013, Esztergom Hittudományi Főiskola, OSZK, Nagyszombati Egyetem, Szent Adalbert Alapítvány. Magyar Könyvszemle, 130(2014) 304-306. p.

Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae, Az Zenth Paal leueley magyar nyeluen, ford. Komjáti Benedek, szerk., eredeti szöveg átírása, jegyzetek, szójegyzék, történeti bevezető, Mezey András, lektorálás, szójegyzék, nyelvészeti bevezető, Pelczéder Katalin, Kocán Béla, a latin nyelvű elő- és utószót Lázár István Dávid fordította, Budapest, 2013, Idea Fontana Kft., Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. Magyar Könyvszemle, 130(2014) 407-408. p.

Komorová, Klára: Knižnica Zachariáša Mošovského. Martin, 2009, Slovenská národná kniľnica. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 10(2014) 467-469. p.

Un succès de librairie européen l' Imitatio Christi 1470-1850. Exposition organisée par la Bibliothèque Mazarine en collaboration avec la Bibliothèque Saint-Geneviève et la Bibliothèque nationale de France … 4 avril - 6 juillet 2012. Commissariat et catalogue de Martine Delaveau, Yann Sordet. Paris, 2012, Bibliothèque Mazarine, Éditions des Cendres. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 10(2014) 470-474. p.

Alain Bosson: L'atelier typographique de Fribourg (Suisse). Bibliographie raisonnée des imprimés 1585-1816. Préface de Frédéric Barbier. Fribourg, 2009, Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 10(2014) 474-478. p.

Detlef Haberland, in Verbindung mit Weronika Karlak, Bernhard Kwoka: Kommentierte Bibliographie zum Buch- und Bibliothekswesen in Schlesien bis 1800. München, 2010, Oldenbourg Verlag (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 39.) - Magyar Könyvszemle, 130(2014) 288-289. p.

2015

Roderick Cave-Sara Ayad: The History of The Book in 100 Books. The Complete Story. From Egypt to e-book. New York, 2014, Firefly Books Ltd.; A könyv története. A barlangfestményektől az e-könyvig. Budapest, 2015, Kossuth. - Iskolakultúra, 2015/3. 132-135. p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 11(2015) 342-346. p.

Album amicorum, Pieminas albumu kolekcija (16.-19. gs.) Latvija Universitates Akademiskaja biblioteka, Rokrakstu katalogs, - Die Stammbücher der Akademischen Bibliothek der Universität Lettlands (16.-19. Jh.), Handschriftenkatalog, Sastadijusi/Zusammengestellt von Aija Taimina, Riga, 2013, LU Akademiskais apgads. - Magyar Könyvszemle, 131(2015), 237-239. p. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 11(2015) 335-338. p.

Tüskés Gábor: Hagyomány és kritika. Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom és művelődés történetéhez. Budapest, 2013, MTA BTK - Helikon, 2015. 119-120. p.

Detlef Haberland, in Verbindung mit Weronika Karlak, Bernhard Kwoka: Kommentierte Bibliographie zum Buch- und Bibliothekswesen in Schlesien bis 1800. München, 2010, Oldenbourg Verlag (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Bd. 39.) - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 11(2015) 350-352. p.

Stephanus Käfer, Esther Kovács: Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae typis Academicis. Bubapestini, Strigonii, Tyrnaviae, 2013, Esztergom Hittudományi Főiskola, OSZK, Nagyszombati Egyetem, Szent Adalbert Alapítvány. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 11(2015) 352-355. p.

Saktorová, Helena: Turzovské knižnice. Osobné knižné zbierky a knihy dedokované členom rodu Turzovcov. Martin, 2009, Slovenská národná knižnica. - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 11(2015) 358-361. p.

Száraz Orsolya: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Száraz Orsolya és Rosa Pace bevezetésével. Budapest-Eger, 2015, MTA KIK, EKF (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 17/3.) - Debreceni Szemle, 2015/2. 191-194. p.

Gálfi Emőke: A gyulafehérvári hiteleshely requisitorai (1556-1690). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2015 (Erdélyi Tudományos Füzetek, 283) - Magyar Könyvszemle, 131(2015) 507–510. p.

2016

Adalékok a kora újkori magyar-svájci kapcsolattörténethez (Jan Andrea Bernhard: Konsolidierung des reformierten Bekenntnisses im Reich der Stephanskrone. Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte zwischen Ungarn und der Schweiz in der frühen Neuzeit (1500-1700). Göttingen, 2015, Vandenhoeck und Ruprecht (Refo 500 Academic Studies, Band 19.) - Erdélyi Múzeum, LXXVIII(2016), 1. szám, 125-130. p.

Egy 17. századi könyvtárkatalógusról (Száraz Orsolya: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Száraz Orsolya és Rosa Pace bevezetésével. Budapest–Eger, 2015, MTA KIK, EKF (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 17/3.) - Erdélyi Múzeum, LXXVIII(2016), 1. szám, 136-139. p.

A rózsa látható nevén túl (Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új kalandok. 12 történet a könyvtárak mélyéről. Budapest, 2015, OSZK) - Credo. Evangélikus folyóirat XXII(2016), 1. szám, 69-71. p.

Újabb régikönyv katalógusok Erdélyből. - Magyar Könyvszemle, 132(2016), 490-492. p.

2017

Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi, Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830), Recuperarea unei indentităţi culturale - Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1930), Recovery of a cultural identity, Studiu introductiv / Introduction by Eva Mârza, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2016. - Magyar Könyvszemle, 133(2017), 371-373. p.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai, Incunabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae (PFK-INC), Összeállította/composuit W. Salgó Ágnes, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2017 (Catalogi Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae, II) - Magyar Könyvszemle, 133(2017), 504-505. p.

Pápai Páriz Ferenc, A Gyulafehérvár-Nagyenyedi Bethlen-Kollégium alapítása és története. Kísérő tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Rácz Emese, A latin szöveget fordította … Imregh Monika. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2016. - Magyar Könyvszemle, 133(2017), 505-507. p.

2018

Le château de Villebon en 1642. Inventaire après le déces de Maximilien de Béthune, duc de Sully. Édité par Bernard Barbiche. Paris, 2017, Comité des travaux historiques et scientifiques (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, série in-8o, vol. 75.) - Magyar Könyvszemle, 134(2018), 97-98. p.

Még mindig a németek kíváncsiak ránk. Gabriella Schubert: Was ist ein Ungar? Selbstverortung im Wandel der Zeiten. Wiesbaden, 2017, Harrassowitz - Magyar Tudomány, 179(2018) 928-932. p.

Wie fromm waren die Humanisten? Hrsg. von Berndt Hamm, Thomas Kaufmann. Wiesbaden, Harrassowitz, 2016 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 33.) – Acta Comeniana, 32(2018), 136-142. p.

2019

A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtárának régi állománya I. Az 1601 előtti, nem magyar nyelvű, külföldi nyomtatványok katalógusa. Összeáll. Kurta József. Kolozsvár, PTI, 2015 (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 9.) - Református Szemle, 111(2018), 449-453. p.

Wie fromm waren die Humanisten? Hrsg. von Berndt Hamm, Thomas Kaufmann. Wiesbaden, Harrassowitz, 2016 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 33.) - Magyar Könyvszemle, 135(2019), 117-120. p.

Retter der Antike. Marquard Gude (1635-1689) auf der Suche nach dem Klassikern. Hrsg. von Patrizia Carmassi. Wiesbaden, Harrassowitz, 2016 (Wolfenbütteler Forschungen, 147) - Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 15(2019) 387-390. p. - Magyar Könyvszemle, 135(2019), 244-247. p.

Fiammetta Sabba: Viaggi tra i libri, Le bibliothece italiane nella letteratura del Grand Tour. Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2018 (Quaderni di "Bibliologia", 4.) - Magyar Könyvszemle, 135(2019), 548-549. p.

Ancient libraries and renaissance humanism, the De bibliothecis of Justus Lipsius, by Thomas Hendrickson. Leiden-Boston, Brill, 2017 (Brill's studies in intellectual history, 265. - Brill's texts and sources in intellectual history, 20.) - Magyar Könyvszemle, 135(2019), 412-414. p.

Religiös motivierte Migrationen zwischen dem östlichen Europa und dem deutschen Südwesten vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. Hrsg. von Christine Absmeier, Matthias Asche, Márta Fata, Annemarie Röder, Anton Schindling. Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 2018 (Veröffentlichungen der Kommisson für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Forschungen, Band 219.) - Magyar Könyvszemle, 135(2019), 426-429. p.; Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 167(2019), 504-507. p.

2020

Fiammetta Sabba: Viaggi tra i libri, Le bibliothece italiane nella letteratura del Grand Tour. Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2018 (Quaderni di "Bibliologia", 4.) – Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 16(2020), 410-411. p.

Publications récentes en Slovaquie. – Histoire et civilisation du livre. Revue internationale, 16(2020), 412-414. p.

A Zaragozai Egyetem (Universidad de Zaragoza) újabb könyvtörténeti kiadványai. – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 70-75. p.

Manuscrisele medievale ocidentale din România. Census. Compil. de Adrian Papahagi (coord.), Adinel-Ciprian Dincâ, în colaborare cu Anreea Mârza, Iaşi, Polirom, 2018 (Biblioteca medievală). – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 82-84. p.

Újabb szlovák könyvtörténeti kiadványok. – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 161-163. p.

Cseh könyvtörténeti kiadványok. – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 164-166. p.

Ács Pál: Reformations in Hungary in the Age of Ottoman Conquest. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2019 (Refo500 Academic Studies, 53.) – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 172-174. p.

Tüskés Gábor: Hagyomány és kritika. Budapest, MTA BTK, 2013. In: Critica. Fejezetek az irodalom- és kultúratudományi szakkritika történetéhez 1986-2020. Vál., szerk. Tüskés Gábor. Sajtó alá rend. Tüskés Anna. Budapest, Reciti, 2020. 369-370. p.

Treasures of Knowledge: An Inventory of the Ottoman Palace Library (1502/03-1503/04). Vol. I. Essays, Vol. II. Transliteration and Facsimile "Register of Books" (Kitab al-kutub, MTA Könyvtára, Keleti Gyűjtemény, MS Török F. 59). Ed. by Gülru Necipoglu, Cemal Kafadar, Corell H. Fleischer. Leiden-Boston, Brill, 2019 (Studies and Sources in Islamic Art and Architecture, Supplements to Muqarnas, XIV/I-II.) – Magyar Könyvszemle, 136(2020), 280-282. p.

Molnár Antal: Magyar hódoltság, horvát hódoltság. Magyar és horvát katolikus egyházi intézmények az oszmán uralom alatt. Budapest, BTK TTI, 2019 (Monumenta Hungariae historica, Dissertationes – Magyra történelmi emlékek, Értekezések) – Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 32(2020), 186-189. p.

2021

Szepesi Zsuzsanna: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Könyvtárának Rácz Aladár hagyatéka. Budapest, ELKH BTK ZTI, 2021. – Magyar Könyvszemle, 137(2021), 456-458. p.

2022

Szepesi Zsuzsanna: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Könyvtárának Rácz Aladár hagyatéka. Budapest, ELKH BTK ZTI, 2021. - Magyar Könyvszemle, 138(2022), 143-144. p.

Oláh Róbert: Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály könyves műveltsége. Lektorálta Monok István. Sárospatak, Hernád Kiadó, 2022 (Hit és kultúra, 7.) - Zempléni Múzsa, 22(2022), Nr. 87., 92-94. p.

 

Kiállítások kurátorsága

2002-2003

2002. november - 2003. január, Paris, Les trois révolutions du livre. (Könyvtörténeti világkiállítás) Exposition du Musée des arts et Métiers - a Comité scientifique tagja voltam.

2005-2006

2005. november 20. - 2006. január 20. Zagreb, Nemzeti Könyvtár: Plava krv, crna tinta. Knjiľnice velikaąkih obitelji od 1550. do 1700.

2006

2006. március 2. - 2006. június 25. Bratislava, Nemzeti Múzeum: Modrá krv, tlačiarenská čerň. ©µachtické kniľnice 1500-1700.

2006. július 10 - 2006. szeptember 30. Martin, Nemzeti Múzeum és Könyvtár: Modrá krv, tlačiarenská čerň. ©µachtické kniľnice 1500-1700.

2006-2007

2006. november 24. - 2007. február 28. Budapest, OSZK: Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyvgyűjtemények, 1500-1700.

 

Konferenciák koncepcionális szervezése

1991

1991. augusztus Szeged, III. Magyarságtudományi Világkongresszus. Régi és új peregrináció (a kongresszus főtitkáraként)

1995

1995. május 2-5. Szeged, Internationales Symposium: Bürgerliche Kultur im Vergleich: Deutschland, Wien, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert

1995. Wolfenbüttel, Gastseminar a XVI. századi Biblia-kiadásokról (Ötvös Péterrel)

1996

1996. augusztus Róma, IV. Magyarságtudományi Világkongresszus. A magyar művelődés és a kereszténység (a kongresszus szervező bizottságának tagjaként)

1999

1999. március 23-24. Szeged, Internationales Symposium: Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus - Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse (Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im 17. und 18. Jahrhundert)

2000

2000. november 8-9. Budapest, Első olasz-magyar könyvtáros találkozó. - Primo incontro italo-ungherese di bibliotecari (Németh Gabriellával)

2001

2001. november 28-29. Róma, Secondo incontro italo-ungherese di bibliotecari. - Második olasz-magyar könyvtáros találkozó (Németh Gabriellával)

2001. december 6-8. Lyon, Est-ouest: transferts et receptions dans le monde du livre et de l'imprimerie en Europe Centrale (mi XVIIe-debut XXe siècle). Colloque international (Frédéric Barbier-vel)

2002

2002. november 11-13. Nápoly, Terzo incontro italo-ungherese di bibliotecari. - Harmadik olasz-magyar könyvtáros találkozó

2002. november 20-24. Budapest, Les bibliothèques centrales et la construction des identités collectives. Colloque international (Frédéric Barbier-vel)

2005

2005. március 18-19. Leipzig, Internationales Kollokvium: Netzwerke des Buchwesens: die Konstruktion Europas vom 15. bis zum 20. Jh. (Frédéric Barbier-vel, Matthias Middell-lel)

2006

2006. február 22-23. Amszterdam, Studiosorum et librorum peregrinatio. Hungarian-Dutsch cultural relations in the 17th and 18th century (August den Hollanderrel és Ferenc Postma-val)

2006. december 6-9. Paris, Temps, espaces, laguages: La Hongrie à la croisée des disciplines (a tudományos tanács tagjaként); Centre Interuniversitaire des Études Hongroises, Sorbonne III.

2007

2007. május 3-4. Budapest, Holland-magyar symposium, peregrinati academica (August den Hollanderrel és Ferenc Postma-val)

2007. november 5-10. Wolfenbüttel, Gastseminar a wolfenbütteli korvinákról (Madas Edittel).

2007. november 15-18. Paris, Mathias Corvin, les bibliothèques princières et la genèse de l'État moderne (Jean-François Maillard-al, és Donatella Nebbiai-al)

2008

2008. május 21-24. Budapest, Cinquante ans d'histoire du livre: De L'Apparition du livre (1958) a 2008. Bilan et projets (Frédéric Barbier-val)

2009

2009. április 27-29. Esterházy szeminárium a moszkvai és a kismartoni kollégákkal. Budapest, OSZK.

2010

2010. november 3. Magyar Tudomány Ünnepe, MTA I. Osztálya. Kép és szöveg. Budapest, Egyetemi Könyvtár.

2011

2011. május 16. Legrégibb folyamatosan működő nyomdánk: 450 éves az Alföldi Nyomda. Debrecen.

2011. május 20-21. Un'istituzione dei Lumi: La biblioteca. Teoria, gestione e practiche biblioteconomiche nell'Europa dei Lumi. Convegno internazionale. Parma, Biblioteca palatina (Frédéric Barbier-val és Andrea De Pasquale-val)

2012

2012. március 25. - április 1. Ungarnbild und Türkenbild in der Frühen Neuzeit. Gastseminar, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (Verók Attilával)

2013

Ikonographie und Dekor der Bibliotheken in der Zeit des Barock und Klassizismus. Internationale Tagung, Eger/Erlau, 23-26. Oktober 2013. (Frédéric Barbiervel és Verók Attilával)

2014

Mérföldkövek a magyar művelődéstörténetírásban. A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya tudományos ülése az MTA Közgyűlése alkalmából, 2014. május 8. (Gyáni Gáborral)

2017

Architecture, décor et iconographie des bibliotheques au XIXe siècle Budapest, 6-8 avril 2017, Budapest, Parlement de Hongrie, colloque international

Reformation und Bücher. Zentren der Ideen, Zentren der Buchproduction. Jahrestagung des Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte, Wolfenbüttel, 25-27. September 2017. (Andrea Seidlerrel)

Kulturelle Zirkulation im Habsburgerreich - Der Kommunikationsraum Wien. Internationale Tagung, Drosendorf, 7.12.-10.12. 2017 (Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler, Josef Tancerrel)

2019

Europäisch bleiben. Die Rolle und Verantwortlichkeit der Bibliotheken für die Erhaltung, Bereitstellung und Vermittlung des kulturellen Erbes Europas. 48. Internationale Arbeits- und Fortbildungstagung der Arbeitgemeinschft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost-, Ostmittel- und Südeuropaforschung (ABDOS) e.V. Budapest, 27.-31. Mai 2019. (Tagunsleitung: Jürgen Warmbrunn, Matthias Breckheimer, István Monok, Andrea Molnár)

Les bibliothèques et l'économie des connaissances - Bibliotheken und die Ökonomie des Wissens, 1450-1850. Colloque international - Internationale Tagung, 9-13 avril/April 2019 Sárospatak (Hongrie/Ungarn) (org.: Monok István, Kalydy Dóra, Frédéric Barbier)

 

Lektorálások

1989

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1982. Szerk. Velich Sándorné. Budapest, 1989. OSZK. XXVI, 629 p.

1990

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1984. Szerk. Dobó Katalin. Budapest, 1990. OSZK. XXV, 480 p.

1992

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1985. Szerk. Záhony Éva. Budapest, 1992. OSZK. XXII, 478 p.

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1986. Szerk. Velich Sándorné. Budapest, 1992. OSZK. XXIX, 515 p.

1993

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1987. Szerk. Velich Sándorné, Záhony Éva. Budapest, 1993. OSZK. XXX, 597 p.

1994

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1988. Szerk. Velich Sándorné, Dobó Katalin. Budapest, 1993. OSZK. XXXII, 673 p.

1996

Kókay György: A könyvkereskedelem Magyarországon. Budapest, 1997, Balassi. 154 p. (nem tüntették fel a lektorálás tényét)

1998

A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium XVI. századi könyveinek katalógusa. Összeáll.: Zvara Edina, Simon Ferenc. Szeged, 1998, Scriptum. 167 p.

1999

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1989. Szerk. Velich Sándorné. Budapest, 1999. OSZK. XXXIII, 699 p.

2000

Molnár József: Misztótfalusi Kis Miklós. Budapest, 2000, Balassi. 469 p.

Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban. Szerk. Robert Chartier, Guglielmo Cavallo. Budapest, 2000, Balassi. 419 p.

2001

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája, 1990. Szerk. OSZK Elektronikus Dokumentum Szolgáltató Osztálya. Budapest, 2000 [2001], OSZK. XX, 426 p.

2002

Bibliothecae Samuelis Com. Teleki de Szék. Pars Quinta. Curam gerebat Anikó Deé-Nagy. Budapestini-Novi Fori Siculorum, 2002, OSZK. XIX, 187 p.

2004

Frédéric Barbier-Catherine Bertho Lavenir: A média története Diderot-tól az internetig. Budapest, 2004, Osiris. 402 p.

Fritz Funke: Könyvismeret. Budapest, 2004, Osiris. 487 p.

2005

Frédéric Barbier: A könyv története. Budapest, 2005, Osiris. 400 p.

Lucien Febvre-Henri-Jean Martin: A könyv születése. A nyomtatott könyv és története a XV-XVIII. században. Budapest, 2005, Osiris. 379 p.

2007

A Magyar Sion és az Új Magyar Sion (1863-1904) repertóriuma. Összeáll. Saliga Irén. Piliscsaba-Esztergom, 2007, PPKE. 412 p.

2010

Frédéric Barbier: A modern Európa születése. Gutenberg Európája. Bp., 2010, Kossuth Kiadó, OSZK. 348 p.

2013

Az egri Domus Universitatis és Líceum. Oktatás, tudomány, művészet, 1763-2013. Szerk.: Petercsák Tivadar. Eger, 2013, Líceum Kiadó (lektorálás többekkel)

Pesti Brigitta: Dedikáció és mecenatúra Magyarországon a 17. század első felében. Budapest-Eger, 2013, Kossuth Kiadó, EKF (Kulturális örökség)

2014

Gáborjáni Szabó Botond: Kazay Sámuel és a Debreceni Kollégium. Egy könyvgyűjtő patikus élete és gyűjteményének sorsa - fejezet a historia litteraria magyarországi történetéből, Debrecen, TREGy, 2014 (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai).

2015

Roderick Cave-Sara Ayad: A könyv története. A barlangfestményektől az e-könyvig. A fordítást lektorálta: Monok István. Budapest, 2015, Kossuth, 288. p.

Száraz Orsolya: Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Száraz Orsolya és Rosa Pace bevezetésével. Lektorálta és szerk.: Monok István. Budapest-Eger, 2015, MTA KIK, EKF (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 17/3.) LXXIV, 147 p.

2016

Géczi János: A rózsa jegye alatt. Goethe, Vörösmarty, Kazinczy, Babits, Saint-Exupery, Tolnai. Lektorálta Monok István. Budapest, Gondolat, 2016 (Vniversitas Pannonica, 33.) 144 p.

Doktorandusz hallgatók IV. konferenciája, 2015. május 14. Szerk.: Fábián Máté. Lektorálta Monok István et alii. Eger, 2016, Líceum Kiadó (Az Eszterházy Károly Főiskola Történettudományi Doktori Iskolájának kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések, XII.)

Verók Attila: Régi nyomtatványok nyomában. Hungarikumok Halléból. - Auf der Suche nach alten Druckwerken. Hungarica aus Halle. Lektorálta: Monok István, Sylvia Pieplow. Eger, 2016, Líceum kiadó. 314 p.

2018

Hármas törekvés. A váci katolikus papság és értelmiség identitáskeresése. Szerk. Boros István. Lektorálta Monok István. Budapest, 2018, Szent István Társulat. 198 p.

2020

Sóvári Soós Kristóf imái. Sajtó alá rend. Hubert Ildikó. Lektorálta Monok István. Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, 2020. 63 p.

2021

A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtár RMK-Katalógusa. Összeáll. Oláh Róbert. Lektorálta Monok István, Zvara Edina. Debrecen, TREGy, 2021 (A Tiszántúli Református Egyházkerület Gyűjteményeinek kiadványai).

Ötvös Péter: Az otthon elhagyása, félelem és reménység. Lektorálta Monok István. Budapest-Eger, Kossuth, MTAK, EKE, 2021 (Kulturális örökség)

2022

Oláh Róbert: Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály könyves műveltsége. Lektorálta Monok István. Sárospatak, Hernád Kiadó, 2022 (Hit és kultúra, 7.), 380 p.

 

Hozzászólások, közéleti szereplés

1977

Klub - Történész-kör. Szegedi Egyetem, 1987. október 24.

1981

A hexasakk térhódítása. Szegedi Egyetem, 1981. szeptember 24.

1987

Vélemények a parlamenti ülésszakról és a kormányprogramról. Szegedi Egyetem, 1987. november 8.

1989

Vélemények a megyei pártértekezletről. Szegedi Egyetem, 1989. február 8.

1992

Villámhárító, menedzser - és nem jogász (a főtitkári munkáról). Szegedi Egyetem, 1992. március 9.

Helyét keresi az Universitas. Reggeli Délvilág, 1992. szeptember 15.

1993

Megmérettetve. Beszélgetés Monok Istvánnal a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság főtitkár-helyettesével. (Császtvay Tünde) Emberhalász, 1993/8-9. 28-29. p.

1994

A magyar filológusok útja Rómába vezet. (Beszélgetés a Szülőföldünk rádió-adásban) (Cservenka Judit). Megjelent: Magyar Újság. Szülőföldünk, IV(1994) 7-8. szám. 7. p.

1996

Legyen hangsúlyosabb a művelődéstörténeti jelleg. Négy szem között Dr. Monok Istvánnal, a Művelődéstörténeti Intézet igazgatójával. Beszélgetés Molnár G. Attilával. Röppentyű. A JGYTF hallgatóinak lapja, 1(1996) 3. sz. 6-7. p.

1999

Képeslap Wolfenbüttelből. Szegedi hallgatók a német könyvtárakban. Beszélgetés Stohl Róberttel. Dél-Alföld, V(1999) Nr. 9. 10. p.

1999. június 4. Magyar Hírlap p. 4. Monok István a nemzeti könyvtár feladatairól (Balogh Gyula)

1999. július 3. Magyar Nemzet p. 17. A könyvtár nem zárja ki az egyetemistákat. Monok István az OSZK feladatairól, az egységes rendszerről és a kényelmes fotelekről (Rosdy Tamás)

1999. július 27. Népszabadság p. 9. Informatika és tekintély. Monok István főigazgató az OSZK jövőjéről. (Varsányi Gyula)

Beszélgetés Monok Istvánnal az OSZK új főigazgatójával. (Győry Erzsébet, Vajda Kornél) Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 8(1999) 7. szám, 3-13. p.

Nyilatkozat eddigi munkáról és tervekről. OSZK Híradó, XLII(1999) 5-6. szám, 2-5. p.

Megörökített polgárok. Nyilatkozat a Győri életrajzi lexikonról. Kisalföld, 1999. nov. 6. (Varga István) (cikk erről: Győri Hírlevél, 1999. november 11. Nr. 23. p. 7.)

Maradona nem könyvtártag. Szárnyati Gézával való beszélgetés az OSzK szolgáltatásairól. Univerzoom. Egyetemisták és főiskolások magazinja. 1999. december 13. 17-19. p.

2000

Nyílt levél Völgyes Tamáshoz. Könyvtári Levelező/lap. 2000/1. 18-19. p.

OSZK-raktár 2,2 milliárdért. (MTI Pataki Katalin) Magyar Hírlap, 2000. május 5. p. 8., ue.: Népszabadság, 2000. 05. 06., Hajdú Bihari Napló, 2000. 05. 05., Budapesti Újság, 7(2000) VI. 14. Nr, 23, p. 5.

A könyves szakma felelőssége. (Hegedű Szabolcs). Délvilág, 2000. 06. 03. p. 4., ue. Dél-magyarország, 2000. 06.

A könyvek ünnepe (Sulyok Erzsébet). Dél-magyarország, 2000. 06. 02.

Új raktárt kap a Széchényi Könyvtár. (Csajkovszky Krisztina), Magyar Hírlap, 2000. 06. 29. p. 8. ugyanez: OSZK Híradó, XLIII(2000) 5-6. szám, 25-26. p.

Zárt ajtók mögött. Megújulás az Országos Széchényi Könyvtárban. (Lőcsei Gabriella). Magyar Nemzet, 2000. július 29. p. 32. ugyanez: OSZK Híradó, XLIII(2000) 7-8. szám, 28-30. p.

Négymillió kötet a nemzet szolgálatában. (Interjú az OSZK-ról - Lantos Anikó) Várnegyed, V(2000) 15. szám (szeptember 8.) p. 4-5.

A közgyűjtemény a tudomány műhelye. (Interjú - Varga Zsuzsa) Zalai Hírlap 2000. november 4. LVI évf. 258. szám. p. 6. és címoldal.

"A nemzeti könyvtár szolgáltatási rendjébe épülnek be a sorozatok". Beszélgetés Monok Istvánnal az OSzK főigazgatójával és Kégli Ferenc osztályvezetővel. (Vajda Kornél) Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 9(2000) 12. szám, 6-13. p.

2001

2001. január Népszabadság p. 9. 2002-re betelnek az OSZK raktárai (Kósa Judit)

2002

Modern könyvtárrá válik a nemzeti könyvtár. Beszélgetés Monok István főigazgatóval (Vajda Kornél). Könyv, könyvtár, könyvtáros, 11(2002) Nr. 3. 4-9. p.

Bicentenaire. Bibliotheca Nationalis Hungariae. (Beszélgetés a könyvtár terveiről - Colette Dehalle) Le journal francophone, 2002. Nr. 53. (15. mars) p. 13.

Klikkeljünk Veridicusra. Monok István a nemzeti könyvtárról, bővítési terveikről és az ifjú olvasókról. (Lőcsei Gabriella) Magyar Nemzet, 2002. augusztus 24. p. 23.

©tátna Széchényiho Kniľnica v Budapeąti má 200 rokov. Rozhovor s generálnym riaditelom Dr. Istvánom Monokom pri príleľitosti jubilea kniľnice. Kniľnica, 2002. 395-397. p.

Széchényi gróf könyvtár. Beszélgetés Monok Istvánnal, az OSZK főigazgatójával (Gózon Ákos) Élet és Tudomány, 2002/40. 1256-1259. p.

Jövőváró jubileum. Monok István a Széchényi Könyvtár gondjairól és terveiről. Heti Válasz, II. évf. 48. sz. 2002. 11. 29. (V. Nagy Viktória)

2003

Úton a Nádasdy Akadémia felé - az Alapítvány 10. évfordulója. MTA díszterme, 2002. február 23. Köszöntés (Monok István). In: A Nádasdy Akadémia szimpóziumai 2002-ben a Nádasdy Alapítvány rendezésében. Művészet és környezet. Bp., 2002 [2003] 5-6. p.

2004

A nemzeti könyvtár anyagi gondjai. Magyar Nemzet, 2004. január 19. p. 15.

A Tíz Bambusz Csarnoka. (Bán Magda interjúja) Kincs ami van 2(2003)/3. [2004] 17-19. p.

A nemzeti könyvtár a világhálón (Tóth Tamás interjúja) Magyar Hírlap, 2004. július 3. melléklet, 2-3. p.

Törökverők. Monok István a Széchényi Könyvtár helyzetéről … Magyar Nemzet (magazin), 2004. augusztus 28. p. 34.

Nagyüzemi könyvmoly (Fáy Miklós). Találkozások, 2004/9. szám, 28-30. p.

Egy csepp emberség. Gondolatok a Kossuth Rádióban fél hét után 3 perccel. Szerk.: Lengyel Anna, Kárpáti Tamás. Bp., 2004, Magyar Rádió.

2005

Monok István: Mindörökké Uriel. Még egyszer az OSZK kisnyomtatvány-megsemmisítéséről. Heti Világgazdaság, 2005. augusztus 25. Ugyanez: Könyv, könyvtár, könyvtáros 14(2005) Nr. 9. 19-24. p.

Monok István: Maradjunk a tényeknél (az OSZK dokumentum-apasztása). Élet és Irodalom, 2005. szeptember 9. p. 11.

2006

Törvényen kívül, kerekasztal beszélgetés a közgyűjtemények helyzetéről. Magyar Nemzet, 2006. március 4. (Fáy Zoltán, Hanthy Kinga)

Az Országos Széchényi Könyvtár a digitális korban. Beszélgetés Monok Istvánnal (Tihanyi László). NIIF Hírlevél, V(2006) április, p. 1-3.

Hitvallás: az állhatatosságról. (Ujszászy Ilona). Délvilág, 2006. április 1.

Összevonás? Átszervezés? (Fülöp Ágnes interjúja). Könyvtári Levelező/lap. 2006. szeptember, p. 3-4.

Monok Istvánról (Újszászi Ilona). In: Szegedi Tudományegyetem. 85 éves a szegedi felsőoktatás. Szerk.: Rácz Béla et al. Szeged, 2006. 139-140. p.

Végeredmény vagy kiindulópont? Kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról. (Tuomo Lahdelma, Lauter Éva, Monok István, Bene Sándor, Csernus Sándor, Fazekas Tiborc, Gömöri György, K. Lengyel Zsolt, Módos Péter, Ujváry Gábor). Európai utas XVI. évf. 2006/2-3. szám, 130-141 p.

A Sárospatakra visszatért könyvek. A Rákócziak Bibliái. Reformátusok Lapja, 2006. december 24. p. 6.

2007

A fragmentumoktól a Corvinákig. A Res Libraria Hungariae kutatócsoportról (Rédey Soma). MTA Kommunikációs Osztály hírei

2008

Csillag a holló árnyékában. Riport Mátraházi Zsuzsával. Könyvhét, 2008. március. p. 172-173.

Hollók és csillagok. Riport Lőcsei Gabriellával. Magyar Nemzet. Magazin, 2008. március 8. p. 34.

A Biblia éve. In: A Biblia éve. A könyves extra könyvajánló magazinja. 2008. május. 3. p.; ugyanez: Karácsony 2008. A Szegedi Evangélikus Gyülekezet ünnepi kiadványa. 4-5. p.

2009

"Mi csak kontrollált, hiteles anyagot közvetíthetünk". Beszélgetés Monok Istvánnal, az OSZK főigazgatójával. (Józsa Ágnes). Kritika, 2009. április. p. 22-24.

Könyvtári záróra. Interjú az OSZK nyári zárva tartásáról és ennek okairól. Heti Válasz, 9(2009) 25. szám, 4-5. p.

Könyvtári tudományos műhely. Beszélgetés Monok Istvánnal az OSZK kiadói politikájáról. A könyves extra könyvajánló magazinja. 2009. november 3. p.

Tóth Péter beszélgetése a leváltásról

Vissza a forrásokhoz. Beszélgetés Monok Istvánnal az OSZK kiadói politikájáról. Könyves extra, VI(2009) november, p. 14-15.

"Alapításától nemzetépítő üzenete volt …" Pap Gyula beszélgetése Monok Istvánnal az OSZK-ról. Észak-Magyarország, 2009. december 29. p. 8.

2010

Igazgatóváltás politikai erőviszonyok erőterében. Beszélgetés Pál Gáborral. Magyar Hírlap, 2010. január 19. p. 8.

Schöck Gyula bibliofil könyvei. Könyves Extra, 2010 február, p. 14.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nevének megváltoztatásáról.
(Origo.hu; tortenelemportal.hu)

2011

Széchenyi-díj. Kultúra.hu (2011. 03. 16.)

Széchenyi-díj. InterNő - A női oldalad (2011. 03. 17.)

Széchenyi-díj. Vas Népe (2011. 03. 17.)

Széchenyi-díj. Könyvhét (2011. 03. 17.)

Minden Magyarországon nyomtatott szónak a világhálón kellene lennie. Beszélgetés Hamvay Péterrel a Széchenyi-díj kapcsán. Népszava, 2011. 03. 16.

Vonzotta az egriek lelkesedése. Beszélgetés a Széchenyi-díj kapcsán Sike Sándorral. Heves Megyei Hírlap, 2011. 04. 08. (2011. 04. 15.)

2012

A műveltségtörténész jó, ha távolságtartással lelkesedik. Beszélgetés Szénási Zsófiával. Könyvhét, XVI(2012) 3. szám, 182. p.

A szülőföldjén érzi otthon magát. Beszélgetés Sike Sándorral. Heves megyei Hírlap, 2012. 09. 24. p. 5. (2012. 10. 10.)

2015

Mit kínálnak a könyv terei? A kolozsvári előadásról (2014. december 6.) Kustán Magyari Attila, Erdélyi Riport, 2015. 01. 02.

Egy világ és egy emberiség van. Beszélgetés Monok Istvánnal „A könyv története” kapcsán. 2015. február 5. (László Ágnes, Kossuth Kiadó)

Alakváltás idején. Beszélgetés Monok Istvánnal az MTA Könyvtárról (Lőcsei Gabriella). Élet és Tudomány, 2015/19. 582-584. p.

2016

VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kossuth Rádió, 2016. február 5. Moszkovits Jánossal beszélgetés, 5 perc

Pécsett rendezik meg a VIII. Hungarológiai Világkongresszust. 2016. február 5. UNIU TV., 2 perc

Luther vagy Melanchthon? A magyarországi reformáció hagyományai. Budavári Evangélikus Szabadegyetem, 2016. március 7. Pax TV riport és előadás, 15 perc. 2016. március 10., március 11. és többször ismételve.

Mint a kabát és a gombja. Luther vagy Melanchthon? Evangélikus Élet, 80(2016). 11. szám, március 20. 8-9. p.

VIII. nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. MTV1 Reggeli műsor, 2016. augusztus 21., 7 perc

VIII. nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kossuth Rádió, Reggeli műsor, 2016. augusztus 22., 6 perc

„Félnótás könyvgyűjtő vagyok” Beszélgetés a hatvanesztendős Monok Istvánnal (Boka László). Helikon (Kolozsvár), XXVII(2016) 16.(702,) szám, augusztus 25. 2-4. p.

Životné jubileum Istvána Monok. (Beszélgetés Gabriela Žibritovával). Knižmica, 17(2016), nr. 2. 86-87. p.

2020

A Batthyány Lajos- és a Zichy Antónia-díj, és az első díjazottak. MTVA TV5, Kulturális műsor, 4 perc, 2020. október 6.

2021

2021. június 19. Güssing díszalbum, kiállítás - ORF Burgenland, Ungrisches Magazin. 19,00; 5 perc

2021. június 20. Güssing díszalbum, kiállítás - ORF Burgenland, Volksgruppen, magyarok. 15,15; 10 perc

Ebbe nőttünk bele. Beszélgetés Ács Pállal és Székely Júliával. In: Ács Pál-Székely Júlia: A reneszánsz reneszánsza. Beszélgetések Klaniczay Tiborról és a reneszánszkutatásról. Budapest, ELKH BTJK, 2021 (Magyar történelmi emlékek. Interjúk, beszélgetések), 259-274. p.

2022

2022. március 30. Beszélgetés a Bibliotheca Corvináról, Zemplén TV

2022. szeptember 1. Rólunk. Magazin

2022. november 18. Könyvtárostanárok Egyesülete köszöntése

 

Rádiós és televíziós interjúk
(Csak az első adásról van néha információm, az ismétlésekről soha)

1991

III. Hungarológiai Kongresszus Szegeden. Szeged Körzeti TV (Balogh László)

1992

Szeged értelmisége. Televíziós vita Ványai Évával, Szeged alpolgármesterével. Élő adás. Szeged, Városi TV

1994

1994. szeptember 12. A magyar filológusok útja Rómába vezet. (Beszélgetés a Szülőföldünk rádió-adásban) (Cservenka Judit). Megjelent: Magyar Újság. Szülőföldünk. IV(1994) 7-8. szám. 7. p.

1995

Könytár és könyvtári kutatások. Szeged, Körzeti TV. Adás: TV2. Szieszta (Ficsur Renáta)

1995. június: IV. Hungarológiai Kongresszus, Róma. Szeged, Körzeti TV. Adás: TV2. (Sisák Gábor)

1996

1996. december 15. 8.00-8.10.: Művelődéstörténeti Intézet - könyvtári modernizáció. MR Szegedi körzeti adás, Vasárnapi Magazin. (Tóth Andrea)

1997

1997. január 15. 17.05-17.15.: Könyvtárosképzés elítélteknek. MR Kossuth Rádió. Magyarországról jövök. (Tóth Andrea)

1998

1998. január 21. 17.15-17.45: Könyvgyűjtés. MTV 1. Alföldi tükör (Molnár Andor)

1998. május 24. 18.30-19.00.: MTV 2. Vita az Internetről.

1998. augusztus-szeptember. 6 alkalommal a Tudóra vendégeként a magyar könyvtárak történetéről. Műsorvezető: Gazda István.

1998. november 1. és 8. a Tudóra vendégeként a magyar könyvtárak történetéről. Műsorvezető: Gazda István. Ismétlés, tömörítve az augusztusi 6 adás.

1999

1999. január 10. a Tudóra vendégeként a magyar könyvtárak történetéről. Műsorvezető: Gazda István. Ismétlés, tömörítve az augusztusi 6 adás.

1999. április 15. Rádió 7, Hódmezővásárhely, 9 h. A JATE Európa Tanulmányi Központról

1999. május, Kossuth Rádió, Déli krónika, Európa művelődése szakról kérdez Tóth Andrea

1999. augusztus 29. Tudóra vendégeként a magyar könyvtárak történetéről. Műsorvezető: Gazda István. Ismétlés, tömörítve az augusztusi 6 adás Kiegészítve az OSzK főigazgatójaként adott interjúval.

1999. október 3. Sályi András műsora a Pagoda, Petőfi rádió, 22:30-23:00. Beszélgetés a könyvtárak jövőjéről: Nagy Attila, Gyurkovics Tibor, Monok István.

1999. november 29. 19:30-19:40 Duna Televízió, Esti névjegy.

2000

január: Német nemzetiségi rádió, a Széchényi Könyvtár programja

június: Német nemzetiségi rádió, az Internet Fiesta

június 20. Híradó, TV1 Internet Fiesta

július 18. Österreichische Rundfunk (Ulrike Schmitzer) - Gutenberg 2000

2000. augusztus 17. MTV 1 Körzeti adás: Budapest, 18.00 Híradó - az OSZK 3Kódex kiállításról

2000. október 8. Beszélgetés a Kossuth Rádióban a könyvek használóiról (XVI-XVIII. század) 15 perc

2001

február: TV2 kereskedelmi, Tények, OSZK raktárai, 3 perc

március: MTV 2 Tudóra, OSZK eredményei, Gazda István (50 perc)

május: Szabadka, magyar adás, az OSZK és a vajdasági könyvtárak, 5 perc

2001. augusztus 22. 15:30 Kossuth Rádió, Olvasás történetéről (Guruti Ágnes) 10 perc

2001. augusztus 27. 21:30 Duna TV, Olvasás éve (R. Takács Olga) 10 perc

2001. szeptember 8. Info Rádió, a Corniva digitalizálásról, 3 perc

2001. november 28. Info Rádió, az OSZK és az MNM 2002. évi bicentenáriumról, 3 perc

2002

2002. január 27. Kossuth Rádió, az OSZK ünnepi éve (Sedjánszky János) 30 perc

2002. február 23. TV 1. Századunk, a Corvina könyvtárról (Bokor Péter), 4 perc

2002. március 14. Info Rádió, az OSZK épület átalakításról, 3 perc

április: Kossuth Rádió. Az OSZK eredményei (Csúri Ákos), 10 perc

szeptember: Delta, tudományos magazin, Bibliotheca Eruditionis, 5 perc

október: Duna TV, Marosvásárhelyről, 3 perc

2002. november 25. A nemzet könyvtára. Duna TV. 50 perc (Zsupos Zoltán filmje) (ismételve kétszer)

2002. november 26. A nemzeti könyvtárról, Bartók Rádió, 20 perc (Vlasics Sarolta)

2003

január: A nemzeti könyvtár gondjai, TV 2 Esti Magyarország, 3 perc

2003. február 6. Info Rádió, OSZK tervei 2003. 2 perc

2003. szeptember 9. A nemzeti könyvtárról beszélgetés Antall Istvánnal (1 óra), Kossuth Rádió

2003. december, Európa térképei, többször 3 perc (Kossuth)

2003. december - 2004. január, Benyovszky naplóinak kiadása, többször 2-3 perc (Kossuth, Petőfi, Budapest rádió, Info rádió)

2004

2004. január 7. Tudósklub beszélgetés a Magyar Művelődéstörténeti Lexikonról (Marosi Ernő, Kőszeghy Péter, Tamás Zsuzsa), TV 2, 50 perc, ismételve

2004. január 20. Társalgó, Beszélgetés Csák Jánossal az Európa térképei albumról, Kossuth Rádió 20 perc

2004. január 22. A Magyar Kultúra Napja ünnepe az OSZK-ban, Petőfi Rádió, 8 perc

2004. április 25. Kossuth Rádió, Egy csepp emberség (Lengyel Anna műsora), Monok István gondolatai, 5 perc

2004. szeptember 30. Benyovszky útinapló kiadása, Infó Rádió, 3 perc

2004. október 14. Kossuth Rádió, reggeli krónika, Lengyel Annával beszélgetés, Benyovszky napló, 3 perc

2005

2005. február 9. Infó Rádió, OSZK digitalizálás, 3 perc

2005. február 10. Kossuth Rádió, Híradó délben, OSZK digitalizálás, 2 perc

2005. február 18. Kossuth Rádió, Tizenhat óra, Sárospataki könyvek (Szikra Zsuzsa), 4 perc

2005. február 21. Infó Rádió, az OSZK 20 éve a Budavárban, 3 perc

2005. április 27. MTV 1 Hírmagazin, Képes kronológia az Interneten, 3 perc

2006

2006. január 18. Infó Rádió, Hírek, az OSZK-ban történt csőtörésről kérdez Ignáth Márk, 2 perc

2006. január 26. Duna TV, Duna reggel, beszélgetés az OSZK épületének állapotáról, 5 perc

2006. február 09. Infó Rádió, Infó-hírek reggel, beszélgetés a sárospataki könyvekről, 6 perc

2006. február 23. TV2, Tények-éjszaka, beszélgetés a sárospataki könyvekről, 3 perc

2006. április 20., TV2, Tények-este, beszélgetés a sárospataki könyvekről, 3 perc

2006. május 16. Agriamedia, elektronikus tartalomszolgáltatás, Líceum TV, Eger, 6 perc

2006. szeptember 29. M1 13,00. Válaszd a tudást! (Radványi Dorottya) A Bibliás Rákócziak, Corvinakiállítás. 5+4 perc

2006. október 15. A sárospataki könyvek tartalmi értékeiről (Bódi Zsuzsa műsora), M1 2006. október 15. 10:30, 15 perc; ismétlése: M2 2006. október 15. 13:00, 15 perc

2006. október 20. Volt egyszer egy Józseffalva, könyvbemutató, Líceum TV, Eger, 12 perc

2006. november 24. Kék vér, fekete tinta kiállításról. Kossuth Rádió, Gózon Ákos, 5 perc

2006. november 29. Kék vér, fekete tinta kiállításról. Kossuth Rádió, Irodalmi újság, 5 perc

2006. november 30. Kék vér, fekete tinta kiállítás. Katolikus Rádió, Bánsághy Nóra, 10 perc

2006. december 1. Kék vér, fekete tinta kiállításról. Duna Televízió, Kikötő, 15 perc; ismételve még kétszer

2007

2007. január 15.; január 20. Kék vér, fekete tinta kiállításról. Magyar Televízió, MTV2, Válaszd a tudást (Timár Irén), 5 perc

2007. április 14. A Mátyás Graduále. Hír TV. 7 perc

2007. május 4. Klub rádió, OSZK új digitalizációs tevékenysége, 5 perc

2007. május 19. Petőfi Rádió, Kincskereső, A budapesti Egyetemi Könyvtár régi könyv kiállítása, 7 perc

2007. május 25. ismétlés: május 27. MTV 2 Kultúrház, A magyar bibliofília. 6 perc

2007. szeptember 14. INFO rádió, Veszedelmes olvasmányok, kiállítás az OSZK-ban, 3 perc (többször lement)

2007. október 12. MTV1 Múlt-kor, Veszedelmes olvasmányok, kiállítás az OSZK-ban, 12 perc

2007. október 25. Bartók rádió, Társalgó, Mátyás Gradualé, Vlasics Sarolta, 15 perc

2007. november 1. Lánchíd Rádió, 2008-as Reneszánsz Év, beszélgetés, Baán László, Mikó Árpád, Farbaky Péter, Monok István, 45 perc

2007. november 13. Reneszánsz év, Kossuth Rádió, 6 perc

2007. december 18. ismétlés: 19-e Beszédes papírok (Ágoston István), Kossuth Rádió, 25 perc

2008

2008. január 25. Hagyomány és kultúra , YouTube videointerjú, 5 perc

2008. február 2. Mátyás Graduále, Hír TV (Tuba Mariann), 10 perc

2008. március 6. Vitéz János kiállítás, Sláger Rádió, 5 perc

2008. március 12. Vitéz János kiállítás, MTV1 Híradó, 3 perc

2008. március 14. Vitéz János kiállítás, INFO rádió, 5 perc (többször lement)

2008. április 17-18. Magyarországi reneszánsz, Bartók Rádió, 3 perc (Irodalmi Újság), ugyanez 8 percben: Kossuth Rádió (Határok nélkül) - Völgyi Tóth Zsuzsa

2008. április 21-től, Radio.Croatica.hu, 6 perc, a Horvátország magyar szemmel című kiállításról

2008. április 21-től többször, Kossuth Rádió, 9 perc, a Horvátország magyar szemmel című kiállításról

2008. április 27. Sylvester János Újtestamentum kiadása, MTV1, 8 perc (Nagy László); ismétlés délután: MTV 2

2008. június 6. A könyv metamorfózisa, Kossuth Rádió, Téridő, 15 perc (Sipos Júlia)

2008. december 4. Az OSZK új díszalbuma, Katolikus Rádió, 5 perc

2008. december, Duna TV, Magyarországi Reneszánsz, Takács Olga, 15 perc (többször lement)

2008. január 21. Lánchíd Rádió, üdülési jegy, könyvtári szolgáltatás, 5 perc

2009

2009. március 18. A brüsszeli Missale, és az OSZK Corvina programja, Kossuth Rádió, Társalgó, 15 perc (Bognár Magdolna), többször lement

2009. március 24. Az OSZK belgiumi együttműködése, Dominó TV. 10 perc

2009. április 3. Arról van szó … Portréműsor Monok Istvánról (Jónás Zoltán), Líceum TV, Eger, 20 perc

2009. május 13. Fiume kiállítás kapcsán (Vlasics Sarolta), Társalgó, Kossuth Rádió, 10 perc

2009. május 17. Fiume kiállítás kapcsán (Cservenka Judit), Vasárnapi Újság, Kossuth Rádió, 15 perc

2009. június 21. A magyar kultúra finanszírozásáról (Cservenka Judit), Vasárnapi Újság, Kossuth Rádió, 15 perc

2009. október 20. Tények, TV2, A Vizsolyi Bibliáról , 5 perc

2009. október 29. Látjátok feleim. Az OSZK új kiállítása. RTL Klub Híradó és üzenet, 2 perc

2009. október 30. Magyar nyelvemlékek kiállítás. Bartók rádió, Társalgó, 10 perc

2009. október 30. A magyar nyelv használata a középkorban és ma. ECHO TV, Híradó, 2 perc

2009. november 10. Mikes Kelemen Törökországi levelek. Hasonmás kiadásról Eger, helyi TV, 5 perc

2009. november 11. A könyvrongáló kommandókról, CAFÉ Rádió, 3 perc

2009. november 21. Az EME és az OSZK együttműködése. Kolozs megyei magyar rádió, 10 perc

2009. november 25. Az OSZK és a Kossuth kiadó közös könyvei, Magyar Rádió, Kossuth, Társalgó (Vlasics Sarolta), 10 perc

2009. november 25. Az OSZK és a Kossuth kiadó közös könyvei, Katolikus Rádió, 10 perc

2009. november 29. Pécsi Missale hasonmás kiadásról. Kossuth Rádió, 16 óra, Disputa, 5 perc

2009. december 12. Képes krónika fotóalbum, beszélgetés Pintér Edinával, Hír TV, 10 perc

2009. december, Karácsony, Kolozs megyei magyar rádió, 5 perc

2010

2010. február 14. Képes krónika és ennek albuma, beszélgetés Pintér Edinával, Lánchíd Rádió (ismételve: 2010. április 24.) 15 perc

2010. február 27. Márai program és a könyvtárak. Hír TV, telefonos interjú, 4 perc

2010. március 25. VII. Hungarológiai Világkongresszus, Kolozsvár, Kolozs megyei magyar rádió, 5 perc

2010. április 13. A tűz a könyvtárak történetében. Beszélgetés Varga Benedekkel, Kossuth Rádió, 8 perc (ismételve másnap)

2010. április 24. VII. Hungarológiai Világkongresszus , Hír TV, (ismételve többször)

2010. április 29. Vizsolyi Biblia művelődéstörténeti szerepe , MTV1 Ma Reggel, 8 perc

2010. június 7. Schöck Gyula Pécsi Missale hasonmás kiadása, Szegedi Körzeti Rádió, 6 perc

2010. szeptember 20. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nevének megváltoztatásáról. Klub Rádió, 5 perc

2010. október 18. A Századvég és az Osiris kiadó 25 éve. Kossuth Rádió, 5 perc

2011

2011. 03. 19. A Széchenyi-díj kapcsán, beszélgetés Vlasics Saroltával. Bartók Rádió, Irodalmi Újság, 10.00 (10 perc)

A Széchenyi-díj kapcsán . Beszélgetés Jónás Zoltánnal. Líceum TV, Eger Arról van szó ... IX.évf./264. adás 2011. március 25. (16 perc: 28:55-44:15.)

A kora újkori olvasmánytörténet mai tanulságai. Beszélgetés Jónás Zoltánnal: Líceum TV, Eger. 2011. április 13. (15 perc)

VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 22., Kolozs megyei magyar rádió, 10 perc

Le livre. La Roumanie. L'Europe. Le symposium international. Sinaia. TV, Bucarest 2011. szeptember 23. (10 perc, francia)

A Kossuth Kiadó és az OSZK Amor librorum sorozatáról. Klub Rádió, beszélgetés Németh Kristóffal. 15 perc, 2011. december 17.

2013

2013. február 14. Marisa Midori Deaecto Magyarországon. Eger, Líceum TV. 4 perc

2013. március 22. Egy könyvtörténeti EU-s pályázat előkészítése. Eger, Líceum TV, 8 perc

2013. június 15. Hagyaték. A külföldre került könyvtárakról. Duna TV. 15 perc

2013. augusztus 9. Az örökség áthagyományozása. Az "Europa Humanistica" csoport doktoriskolája Rómában. Vatikáni Rádió, 6 perc

2013. október 24. Nemzetközi konferencia a barokk könyvtártermek ikonográfiai programjairól. Eger, Líceum TV, 10 perc.

2014

2014. január 19. Alapításának 225. évfordulóját ünnepli a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium. Zemplén TV, 5 perc

2014. február 23. A Magyar nyelv szótára legújabb kötete kapcsán. Beszélgetés Molnár Pállal. Kossuth rádió, Vasárnapi újság, 5 perc

2014. február 26. Az MTA könyvtára, ATV 5 perc (többször ismételték)

2014. április 24. Ibrahim Müteferrika, Török Állami Televízió, 5 perc

2014. december 9. A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a kultúrpolitikában. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet. Kerekasztalbeszélgetés: Bozóki András, Mélyi József, Monok István, Rockenbauer Zoltán, Boda Zsolt.

2016

VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kossuth Rádió, 2016. február 5. Moszkovits Jánossal beszélgetés, 5 perc

VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kossuth Rádió, 2016. február 5. UNIU TV., 4 perc

Luther vagy Melanchthon? A magyarországi reformáció hagyományai. Budavári Evangélikus Szabadegyetem, 2016. március 7. Pax TV riport és előadás, 15 perc. 2016. március 10., március 11. és többször ismételve.

VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. MTV1 Reggeli műsor, 2016. augusztus 21. 7 perc

VIII. nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kossuth Rádió, Reggeli műsor, 2016. augusztus 22. 6 perc

A hét embere. Civil Rádió, 5×10 perc, 2016. 09. 12-16.

A Szózat kiállítás az MTAK-ban. Info Rádió, 5 perc, 2016. november 3. (többször ismételve)

A Szózat kiállítás. MTV1 Híradó, 3 perc, 2016. november 3.

2017

Sylvester János Újszövetség fordítása, Sárvár, Városi TV, 5 perc, 2017. 05. 29.

Burgenland könyvtárai a korai újkorban, ORF Burgenland Radio, 8 perc, 2017. 05. 31.

Perényi Péter - Ausgustin Hirschvogel bibliai konkordanciája, és Sylvester János Újszövetség fordítása, Duna TV, 10 perc, 2017. 06. 11.

40 éves a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Info Rádió, 2017. szeptember 1. 3 perc (többször ismételve)

40 éves a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Magyar Katolikus Rádió. Délutáni találkozások. 2017. szeptember 5. (Beszélgetés Sallai Évával), 30 perc (többször ismételve)

A reformáció és a könyv, reformáció és az olvasás. Kossuth Rádió, A Reformáció kincsestára. Beszélgetés Győri Líviával, 2017. szeptember 29. 20 perc

40 éves a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Magyar Katolikus Rádió. Magyarul-Üzenőfüzet. 2017. szeptember 30. (Beszélgetés Sallai Évával), 15 perc (többször ismételve)

2018

Az MTA Könyvtára. Beszélgetés Farkas Erikával. A Hely. 4 adás (30-30 perc, többször ismételve). Az első időpontok: 2018. 06. 28., 07.05., 07.30, 08.24.

Sobor Antal Hosszú háború című könyve. Székesfehérvár, Városi TV, 5 perc, 2018. szeptember 7.

Az MTA KIK és az Iráni Nemzeti Könyvtár együttműködése. Teheran, Nemzeti Könyvtár TV, 15 perc, 2018. október 2.

Az MTA KIK perzsa kéziratai. Teheran Radio, kulturális percek; 5 perc, 2018. okt. 3.

Szalai Béla: Iconographia locorum Transsvlvanie könyvbemutató. Erdélyi Magyar Televízió, 2018. október 14. 10 perc

A világ legnagyobb digitális holokauszt-interjúgyűjteménye lesz elérhető magyar intézményekben. Librarius. Kortárs kulturális magazin, 2018. október 30.

Holokauszt túlélők életútinterjúi. Kossuth Rádió, 2018. október 31. Krónika (Fekete Istvánnal beszélgetés), 5 perc

Mátyás király és a tudomány. Hit Rádió, 2018. november 7. 15 perc (Petrócz Katalin)

Mátyás király és a tudomány. Mária Rádió, 2018. november 8. 15 perc

Mátyás király és a tudomány. MTV M5, 2018. november 8., híradó, 1 perc

Mátyás király és a tudomány. Origo, 2018. november 9.

Mátyás király tudománypolitikája követendő példa. Népszava, 2018. november 9., p. 3. — ugyanez: Kisebbségi sajtófókusz, 2018. 11. 09. p. 3.

Magyarok a selyemúton. Az MTAK és a Dunhuang Academy együttműködése. Kossuth Rádió, 2018. 12. 2. (Trend idők, beszélgetés Burkert Rudolffal), 5 perc

A holokauszt túlélők életútinterjú adatbázisa.

2019

Eger, Nemzetközi Könyvtörténeti Intézetet terveznek, Líceum TV - Eger Városi TV. 2019. április 8. 2 perc

A Notre Dame helyreállításáról. Kossuth Rádió, A nap kérdése, 2019. május 6. (Ujváry Zoltánnal beszélgetés, 30 perc)

A Notre Dame helyreállításáról. Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2019. május 12. (Kakuk L. Tamással), 10 perc

Az angol könyvek erdélyi befogadástörténetéről, a Teleki Téka kiállítása kapcsán, 2019. május 20. (Lázok Klára), 10 perc, a hanganyag Kossuth Rádióban ismételve többször

A Notre Dame helyreállításáról. Mária Rádió, 2019. május 27. (Nárai Szabó Gáborral), 30 perc

Zrínyi Miklós olvasmányai. Kossuth Rádió, Regényes történelem, 2019. június 20. 8 perc

A szerelem, ami soha nem múlik el. "Nagyok", Süveges Gergely műsora, Kossuth Rádió, 2019. július 23. 30 perc (többször ismételve)

Fiatal hungarológusok konferenciája Bécsben. ORF. Volksgruppen, 1 perc, 2019. szeptember 6.

2022

2022. február 17. THE interjú: senior akadémia indult, Zemplén TV

2022. augusztus 23. THE Borkultúra szak, Zemplén TV

2022. október 20. THE Kulturális Örökség szak, HÍR TV

 

Pályázati bírálatok

Hazai

MOAB könyvtártudományi doktori program, Fülöp Géza (1993); Kaposvári Könyvtártudományi Tanszék budapesti képzése, Sonnevend Péter (2002); Pécsi könyvtárszak, Agárdi Péter (2002); Egri könyvtáros távoktatás, Kis Tóth (2002); 2002-2006 az Irodalomtudományi Bizottság Tagja voltam, 2002-2003 a Történelem szakok minőségellenőrző ad hoc bizottság tagja voltam; 2007-2008 könyvtáros informatikus BA/MA kérelmek

OTKA (Karsay Orsolya beszámolója, 1996); a Történettudomány bibliográfiája (1998); Ráday könyvtár kötései, Rozsondai Marianne (2002); Eszterházy Károly könyvtárának feldolgozása, Knapp Éva (2002); történeti fotó, Bognár Katalin (2002); Kalmár György munkássága, Hegedűs Béla (2010)

MKM Tankönyvkiadás Támogatási programok (sok)

OTDK (sok)

NKFP (Neolatin irodalom, 2001, ELTE EK antikva katalógusa, 2001)

Vezetői álláspályázatok bírálata (Hajdú Ágnes, Máder Béla, Kokas Károly, Bakonyi Géza, Karvalics László, Szögi László, Nárai Szabó Gábor)

NKTH (EISZ 2009)

Balassi Bálint Intézet, vendégtanári és lektori pályázatok bírálata (sok)

Külföldi

Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek (Varga András, 1992; Grüll Tibor, 1993; Olga Fejtová, 1994; Szabó Béla, 1996; Gariella Zibritova, 2002)

Praha, Grant Agency of the Czech Republic (Jitka Radimská, 1998; Jiri Fiala, 1999; Lenka Jaruslová, 1999; Petr Osolsobe, 2001; Václav Pumprla, 2002; Jitka Radimská, 2004)

Trnavská Univerzita (Maria Kohútová professzori pályázata), 2010

 

Megemlékezések, nekrológok

1989

130 éve alakult az Erdélyi Múzeum Egyesület. Szegedi Egyetem, 1989. dec. 16. p. 2.

1993

Nem mindenki politikus, aki tudós. (Benda Kálmán 80 éves.) Napjaink, 1993/2. 6-7. p.

1994

Az újjászervezett Erdélyi Múzeum Egyesület és kiadványai. Aetas, 1994. 238-240. p.

Benda Kálmán. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1994/1-2. 251-252. p.

2001

Engel Pál (1938-2001). Könyv, könyvtár, könyvtáros, 10(2001) Nr. 10. 42-45. p. (Vajda Kornéllal)

2002

Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadványai újraalapítása óta. Magyar Könyvszemle, 2002. 328-331. p.

2006

Ilia Mihály köszöntése Bethlen Gábor-díjjal való kitüntetése alkalmából. Hitel, 19(2006) január 3-5 p.

2007

Rády Ferencre emlékezve. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 16(2007) Nr. 7. 45-47. p.

2009

Jakó Zsigmond (1916-2008), a könyvtörténész. Magyar Könyvszemle, 2008 [2009] 458-460. p.

Harcaim Jankovics Józseffel. In: Humanizmus és gratuláció. Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Szerk.: Császtvay Tünde, Nyerges Judit. Bp., 2009, Balassi Kiadó. 509-510. p.

2011

A könyvtörténész Berlász Jenő. Századok, 145(2011) 812-815. p.

2015

Farkas Gáborból, a szavakat nehezen formálva. In: „Serpentarius viginti quatuor stellis decoratus”. Baráti ajándék Farkas Gábor Farkasnak. Szerk.: Ekler Péter, Varga Bernadett. Budapest, 2015, magánkiadás. 5-6. p.

2017

Frédéric Barbier, un historien du livre qui sait où se trouve l'Europe centrale. In: Ex oriente amicitia. Mélanges offerts à Frédéric Barbier à l'occasion de son 65e anniversaire. Ed. par Claire Madl, István Monok. Budapest, 2017, MTA KIK (L'Europe en réseaux. Contribution à l'histoire de la culture écrite 1650-1918. - Vernetztes Europa. Beiträge zur Kulturgeschichte des Buchwesens 1650-1918. Vol. VII.), 9-16. p.

Frédéric Barbier, Közép-Európa könyvtörténésze 65 éves. Magyar Könyvszemle, 133(2017), 250-254. p.

L'Europe de Frédéric Barbier. In: Promenade Marcel Proust. Mémoire pour servir a l'histoire de la vie et des faits les plus charmants de M. Barbier. [À la mémoire de 65e anniversaire de Frédéric Barbier]. Sous la dir. de Plinio Martins Filho, Marisa Midori Deaecto. Documents réunis par Elsa Barbier. São Paolo, 2017, Casa Rex. 3-5. p.

2018

A nemzet lelkiismerete: egy múzeum született, a Magyar Nyelv Múzeuma. In: Bástya és hajlék. 10 éves a Magyar Nyelv Múzeuma. Szerk. Nyíri Péter. Sátoraljaújhely-Széphalom, 2018 (Múzsák kertje: a Magyar Nyelv Múzeuma füzetei, 5.), 45. p.

2019

A kódexfestő barát példája (Király Istvánról). In: Szále László: Társas időutazás. Egy vállalkozás elbeszélt története. Budapest, ITH-Hungary, 2019. 277-282. p.

Kocsis András némely utazása kapcsán. In: "Reneszánsz vágyú". Kocsis András 65. születésnapjára. Budapest, 2019, Prime Rate. 53-53. p.

2020

Prológus. A mérnök bölcsész (Szalai Béla). In: Szalai Béla: Régi dolgok mai szemmel. Könyvekről, metszetekről, érmekről, zászlókról. Budapest, 2020, Múzeum Antikvárium. 6-9. p.

La bibliothèque de l'historien du livre. In: Les livres de notre ami [Frédéric Barbier]. Ed. par Plinio Martins Filho. São Paolo, 2020, 9-11. p.

2021

Orlovszky Gézára emlékezve, In: Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban. Tanulmányok Orlovszky Géza emlékére. Szerk. Kiss Farkas Gábor, Pesti Brigitta, Hajdu Ildikó. Budapest, ELTE BTK, 2021. 11-12. p.

A magyarságtudós Jankovics József (1949-2021). Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények, 2021. 1-3. p.

2022

A Nyírő-réselő brigádtól a nyugodt munka lehetőségéig. Illúzióinkról Hubert Gabriella nyugdíjba menetele kapcsán. In: Cantio optima. Emlékkönyv Hubert Gabriellának. Szerk. Zászkaliczky Zsuzsanna, EOGY, Luther Kiadó, Budapest, 2022 (Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok, Új sorozat. B-sorozat), 279-281. p.

 

Egyetemi doktori disszertációk bírálatai,
kandidátusi opponensi vélemények,
PhD dolgozatok bírálatai

1992

Janosütz Anna Julianna: A jezsuiták kiűzetése a Portugál Birodalomból, különös tekintettel Brazíliára. Bölcsészdoktori értekezés, JATE

Sándor Klára: A bolognai rovásnaptár. Bölcsészdoktori értekezés, JATE

1995

Szögi László: A pest-budai felsőoktatás és a Habsburg Monarchián belüli egyetemjárás története a 19. század első felében. Kandidátusi értekezés.

Németh Csaba: Bethlen Gábor külpolitikája uralkodása utolsó éveiben (1625-1629). Bölcsészdoktori értekezés, JATE

1998

Sipos Gábor: Az erdélyi Református Főkonzisztórium kialakulása, 1668-1713 (-1736). PhD értekezés, JATE

1999

Molnár Antal: A hódoltsági missziószervezés és a Szentszék (1572-1635). PhD értekezés, JATE

2003

Sabine Juratic: Le monde du livre entre absolutisme et Lumiere. These de doctorat, Écoles Pratiques des hautes Études, Paris

2006

Berecz Ágnes: Janzenista olvasmányok Magyarországon. PhD értekezés, SZTE

2007

Bobory Dóra: Boldizsár Batthyány. Erudition, natural sciences, patronage and friendship in the life of a sixteenth-century Hungarian nobleman. PhD értekezés, CEU

Claire Madl: L'écrit, le livre et la publicité. Les engagements d'un aristocrat éclairé de Boheme: Franz Anton Hartig (1758-1797). These de doctorat, Écoles Pratiques des hautes Études, Paris

Hunterbrinker, Jan Willem: La construction de la déviance des mercenaires dans le 16ème et le 17ème siècle. Thèse présentée pour le doctorat de l'École pratique des heutes études, Paris, 2007.

2009

Szabó Ágnes: Asszonykönyvtárak a XVIII. századi Magyarországon. PhD értekezés. ELTE BTK

2011

Fejér Tamás: Oktatási viszonyok Fogarason a XVII. században. PhD értekezés- Kolozsvár, BBTE Protestáns Tanárképző Kar

Pohánka Éva: A Pécsi Püspöki Könyvtár története (1774-1995). PhD értekezés. Pécs, PTE, BTK

Gábos Judit: Három évtized reflexiói a zongoratanításról. Habilitációs tézisek. Liszt Ferenc Zeneművészei Egyetem.

2012

Bernhard, Jan-Andrea: Die Bedeutung der ungarisch-schweizerischen Kontakte für die Konsolidierung des reformierten Bekentnisses im Reich der Stephanskrone. Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte zwischen Ungarn und der Schweiz in der frühen Neuzeit, 1500-1700. Habilitationsschrift, Universität Zürich. Castrisch, 2012.

Gálfi Emőke: A gyulafehérvári hiteleshely requisitorai (1556-1690). Kolozsvár, 2012, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar

2014

Boyer, Anne: Une dynastie de libraires-imprimeurs de médicine à Paris: les d'Houry (1649-1790). Thèse présentée pour le doctorat de l'École pratique des heutes études, Paris, 2014.

2015

Andrea De Pasquale: Giambattista Bodoni et l’Europe. Thèse présentée pour le doctorat de l’École pratique des hautes études, Paris, 2015.

Rab Irén: Hungarus-tudat és diákmentalitás a 18. századi göttingeni peregrinációban - különös tekintettel a medicinára - emlékkönyvek és egyéb peregrinációs források tükrében. PhD értekezés. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest, 2015.

2016

Oláh Róbert: Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály református lelkészek könyves műveltsége. PhD értekezés, Debrecen, DTE.

2018

Láng Benedek: Titkosírások a korai újkori Magyarországon. MTA doktori értekezés, Budapest, 2018.

2019

Nagy Andor: Érvényesülési stratégiák a brassói szász tisztségviselők körében. Kapcsolatháló-elemzés és családrekonstrukció az alkalmi nyomtatványok segítségével, 1650-1750. Eger, 2019, PhD értekezés.

Fazekas István: A bécsi Magyar Kancellária története. Budapest, 2019. MTA doktori értekezés.

2020

Molnár-Rácz Emese: 18. századi könyves műveltség és főúri mecenatúra a Bethlen-kollégiumban. Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, PhD értekezés, Kolozsvár, 2020.

Markó Anita: Az irodalmi intézmény kezdetei Magyarországon: értelmiségi társaságok a középkorban és a korai újkorban – Der Beginn der institutionalisierten Literatur in Ungarn: die Gesellschaften der Intellektuellen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Doktori értekezés – Dissertation PhD, ELTE (Budapest) - Universität Wien, 2020

2022

Buzási Enikő: A reprezentáció színterei és gyakorlata Nádasdy Ferenc országbíró
és a 17. századi főnemesi elit műpártolásában. Budapest, 2022, MTA doktori értekezés.

Sánta Sára: A tudományos igényű ókorkutatás és régészet első jelentős magyar képviselője: Schönvisner István élete és munkássága. Budapest, 2022, ELTE PhD értekezés.